Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitalisering av alle gjeldende reguleringsplaner i 12k Kåre W. Conradsen Tønsberg kommune Geodataavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitalisering av alle gjeldende reguleringsplaner i 12k Kåre W. Conradsen Tønsberg kommune Geodataavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitalisering av alle gjeldende reguleringsplaner i 12k Kåre W. Conradsen Tønsberg kommune Geodataavdelingen

2 Prosjektet har utarbeidet en metode for vektorisering av alle gjeldende reguleringsplaner og tilrettelegging av dem i kartløsningen til 12k på internett (WebInnsyn). Via WMS-teknologi vil denne kartløsningen presentere et sømløst bilde som vil gjøre det mulig å benytte reguleringsplandata direkte i andre geografiske informasjonssystemer. Sammendrag av prosjektrapporten Digitalisering av reguleringsplaner til vektorformat skal utføres med en forenklet metode av nykonstruksjon. Mønstergjenkjenningsmetoden kan benyttes der dette er hensiktsmessig. Vektoriseringen skal utføres som en tilnærmet konvertering av de analoge planene. Målsettingen er at arbeidet ikke skal medføre endringer i planinnholdet som betinger politisk behandling. Datasettet skal erstatte all bruk av analoge (papirbaserte) arealplanarkiv. Videre er det utviklet en plan for finansiering gjennom geovekstavtaler. Det er anslått et behov for å vektorisere ca 2000 reguleringsplaner. Produksjonen av vektorplaner skal utføres som egne prosjekt i hver kommune. Alle gjeldende reguleringsplaner skal være vektorisert og tilrettelagt i løpet av 2008. Det er innhentet tilbud fra konsulentfirma med beregnet enhetspris pr reguleringsplan på 3000 kr. Kommunene må dekke ca 60% av denne kostnaden. Noe av dette beløpet kan dekkes ved hjelp av egeninnsats.

3 Bakgrunn 12k styre godkjente i møte 16.02.06 prosjektet ”Digitalisering av reguleringsplaner” og er oppdragsgiver for prosjektet. Adm leder i 12k Torill Lønningdal har vært kontaktperson mellom prosjektet og oppdragsgiver. Horten og Tønsberg ble utpekt til pilotkommuner. Prosjektdeltakere: Kåre W. Conradsen, Geodataavdelingen i Tønsberg kommune (prosjektleder) Gudleik Engeseth, Arealplanavdelingen i Horten kommune. Atle Sander, Arealplanavdelingen i Tønsberg kommune. Christopher Dymek, Geodataavdelingen i Tønsberg kommune. Prosjektet disponerte kr. 25 000 til ekstern konsulentbistand. Total kostnad for prosjektet (prosjektledelse og konsulentbistand): 85 000 kr, fra 12k budsjett. Høringsgruppe: Geovekstpartene og arealplan- og geodatamiljøet i kommunene i 12K. Rapporten legges fram som en felles tilråding fra prosjektgruppen og arealplan- og geodatamiljøet i 12k.

4 Prosjektgruppen anbefaler at alle gjeldende reguleringsplaner i 12K skal være vektorisert i løpet av 2008. Arbeidet startes først i pilotkommunene Horten og Tønsberg. Kommuner i 12KAntall gjeldene reguleringsplaner Antall vektoriserte reguleringsplaner Horten2850 Holmestrand7540 Tønsberg29075 Hof5513 Re9518 Andebu402 Stokke1300 Nøtterøy1751 Tjøme700 Larvik52525 Sandefjord28015 Lardal350 Totalt 2 055 189 Framdrift

5 Finansiering Følgende kostnadsdeling anbefales av prosjektgruppen og er akseptert av Geovekstpartene: Kommunen60 % Vegvesen10 % E-verk5 % Kartverket5 % Telenor7.5 % Fylkesmannen10 % Fylkeskommunen Sum100 % Andelen fra Fylkesmannen vil hentes fra skjønnsmidlene til kommunene. Fylkeskommunen er positiv til å delta i finansieringen med en betydelig sum.

6 Gevinster Reguleringsplaner i vektorformat presentert som en WMS-tjeneste i kartløsningen til 12K, WebInnsyn,vil gi planleggere, offentlige saksbehandlere, media, næringsliv og innbyggere enkel tilgang til detaljert informasjon om alle reguleringsplaner. Politikerne vil få bedre underlag for sine beslutninger i plansakene. Dette gjelder også alle som har medvirket underveis i prosessene. Reguleringsplaner i vektorformat vil være viktig grunnlagsdata for 12K prosjektet ”Digital plandialog med målsetting å effektivisere utarbeidelse og behandling av plansaker i medhold av plan- og bygningsloven, samt øke medvirkningen fra private og offentlige parter i prosessene, inkludert den vanlige innbygger i kommunen.

7 DEMO

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Kommunen60 % Vegvesen10 % E-verk5 % Kartverket5 % Telenor7.5 % Fylkesmannen10 % Fylkeskommunen Sum100 % Følgende kostnadsdeling anbefales av prosjektgruppen og er akseptert av Geovekstpartene: Andelen fra Fylkesmannen vil hentes fra skjønnsmidlene til kommunene. Fylkeskommunen er positiv til å delta i finansieringen med en betydelig sum. Finansiering


Laste ned ppt "Digitalisering av alle gjeldende reguleringsplaner i 12k Kåre W. Conradsen Tønsberg kommune Geodataavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google