Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.Godkjenning av dagsorden og innkallelse 2. Valg av ordfører ved stemmegivning.2. Valg av ordfører ved stemmegivning. 3. Valg av referent3. Valg av referent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.Godkjenning av dagsorden og innkallelse 2. Valg av ordfører ved stemmegivning.2. Valg av ordfører ved stemmegivning. 3. Valg av referent3. Valg av referent."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.Godkjenning av dagsorden og innkallelse 2. Valg av ordfører ved stemmegivning.2. Valg av ordfører ved stemmegivning. 3. Valg av referent3. Valg av referent 4. Valg av to personer til tellekorps4. Valg av to personer til tellekorps 5. Godkjennelse av representanter og stemmerett5. Godkjennelse av representanter og stemmerett 6. Innkomne saker6. Innkomne saker 7. Avgående styrets beretning og regnskap for foregående arbeidsår7. Avgående styrets beretning og regnskap for foregående arbeidsår 8. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap8. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap 9. Styrets forslag til arbeidsplan, budsjett og kontingent for det påbegynte arbeidsår9. Styrets forslag til arbeidsplan, budsjett og kontingent for det påbegynte arbeidsår 10. Fastsettelse av arbeidsplan, budsjett og kontingent10. Fastsettelse av arbeidsplan, budsjett og kontingent 11. Valg av formann og øvrige styremedlemmer11. Valg av formann og øvrige styremedlemmer 12. Valg av revisor12. Valg av revisor Velkommen til PUG Årsmøte 2003

2 Styrets årsberetning 2002 Medlemsmøter: 25. april:Årsmøte på Gardermoen Møtet hadde ca 30 deltakere og hadde i tillegg til Generalforsamlingen foredrag om bl.a rapporteringsteknikk og bruk av designverktøy. 24. september:Åpent møte på Aker Brygge Hensikten med dette møtet var to-delt: For det første ønsket vi å tilby en inspirerende dag for medlemmene og for det andre åpne dørene for kontkaktene vi måtte ha i markedet som ikke har spesiell kjennsakap til Progress. Det første målet synes vi at vi nådde. Foredragsholderne leverte og det er lenge siden vi har hatt et brukermøte med over 70 påmeldte deltakere. Håpet om at medlemmene skulle klare å utnytte denne anledningen til å få inn ferske fjes ble imidlertid ikke innfridd. 28-30. nov:Julebordscruise til København Antallsmessig ble dette årets nedtur med kun 17 deltakere. Tilbakemeldingen fra disse var til gjengjeld så entydig positive at det gjorde opp for den smule frustrasjon vi hadde i planleggingen. Flotte konferansefasiliteter, gode foredrag (for det meste fra egne kilder) og god mat skapte en lett stemning som for en del holdt seg til langt ut på natta.

3 Styret: Engasjement og samarbeid i styret har fungert svært bra. Det har vært avholdt 11 møter – for det meste i lokalene til Progress i Sandvika. Vi brukte litt tid i begynnelsen til å snakke om generelle målsettinger for arbeidsåret. Disse ble summert opp som Inspirasjon, Miljø og Utdanning. Vi tildelte også roller i styret med hovedansvar innenfor disse områdene: Miljø: Linda Platerink, Utdanning: Tom Nøkleby, Inspirasjon: Brynjar Hasle. Styrets sekretær, Bjørn Haugen, har vært så til de grader pliktoppfyllende at det har vært umulig for styreleder eller andre å slippe unna dagsordenen for møtene. Kasserer Thorbjørn Haugen har vært nøyaktig i oppfølging av økonomien – (en av utfordringene er å sørge for at påmelding og deltakelse blir fulgt opp av en innbetaling). Annet: Det har lenge vært en målseting for foreningen å få en egen internett-side. Denne ble realisert i løpet av året med god hjelp fra Rolf Arne Haugen. Det er gjort avtale med den svenske og danske foreningen om at arrangementer kan gjøres kjent for de andre lands medlemmer. Dersom de sammenfaller i tid så vil vi forsøke å koordinere bruken av foredragsholdere.

4 Forslag til arbeidsplan 2003 Målsetting (korrigering): I foregående år har styret tatt en liten frihet i forhold til vedtektene å definere ”inspirasjon” som en en del av kjernevirksomheten til foreningen. Vi tror at dette har gitt noe resultat og har sett det som en nødvendig tidsmessig tolkning av de nøkterne formuleringene i vedtektene. ”Verktøyet Progress”: Som utviklingen nå går innenfor Progress blir det stadig flere komponenter å forholde seg til. Vi har hittil betraktet Sonic produktene som interressante ”tilleggsprodukter” og forholdt oss primært til det som også Progress fortsatt kaller for ”core-products”, dvs database og 4GL verktøy. Foreningen bør i fortsettelsen følge utviklingen nøye og merke seg både strategi fra Bedford og markedets oppfatning av Progress. Eksempler er at eneste relasjon til Progress ved UiO at de benytter ObjectStore fra Excelon i undervisningen om objektorienterte databaser eller at Sonic kanskje allerede har en større gjenkjennelse totalt sett enn Progress 4GL. Det store potensialet for utvikling ved hjelp av Progress, der kompetanse på kjerneproduktene inngår som en viktig komponent, er å klare å følge utviklingen der de forskjellige produktene blir mer og mer integrerbare.

5 Hvem skal vi nå (i tillegg til de dagens publikum)? Den nederlandske brukerforeningen arrangerte nylig møte der fokus var forretningsutvikling og strategi. Styret anbefaler at den norske foreningen følger denne retningen og gjør et tilsvarende opplegg, i første omgang rettet mot ledernivå, for de norske medlemsbedriftene. Forsøket som ble gjort i fjor med å benytte brukerforeningens medlemmer som kontaktpunkter for å spre kjennskap til Progress i nye miljøer viste seg ikke fullt så vellykket som en håpet. Styret bør be om en uttalelse fra årsmøtet om det er ønskelig med slike satsninger framover. Arbeidsgrupper Det har flere ganger vært gjort forsøk på å engasjere medlemmene i såkalte arbeidsgrupper der en kan samles i mindre fora for å fokusere på et faglig tema. Dette har vist seg å kreve for mye både av faglig og praktisk tilrettelegging. Styret er likevel overbevist om at behovet er til stede og vil henstille til Progress Norge om å ta ansvar for et eventuelt slikt opplegg – gjerne i samarbeid med foreningen. I den grad brukerforeningen selv kan ta ansvar for praktisk oppgaveløsning i fellesskap vil vi måtte gjøre det på den måten som ved denne samlingen – dvs som en felles sesjon med mange innledere om samme tema.

6 Medlemsmøter Vi har en kjerne av medlemmer i brukerforeningen som har oppfattet at medlemskap kombinert med engasjement er nøkkelen til å få et resultat ut av arbeidet. På denne bakgrunnen vil styret derfor anbefale at møteprogrammet legges opp etter malen fra fjoråret med enda en utvildelse, det nevnte forretnings- og strategi-seminaret.


Laste ned ppt "1.Godkjenning av dagsorden og innkallelse 2. Valg av ordfører ved stemmegivning.2. Valg av ordfører ved stemmegivning. 3. Valg av referent3. Valg av referent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google