Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 1. juli 2004. Norges Bank 2 Foliorenten 1) 1) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: Norges Bank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 1. juli 2004. Norges Bank 2 Foliorenten 1) 1) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: Norges Bank."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 1. juli 2004

2 Norges Bank 2 Foliorenten 1) 1) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: Norges Bank

3 Norges Bank 3 BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent. 1. kvartal 2001 – 1. kvartal 2004 Japan Kilder: EcoWin, Statistics Japan, Office of National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat og Bureau of Economic Analysis (USA) USA Euroområdet Storbritannia

4 Norges Bank 4 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 – mai 04 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia USA Sverige Euroområdet 1) UND1X uten energi og matvarer

5 Norges Bank 5 Spot- og terminpris (6 – 7 år) på olje i USA. Dollar per fat. Kvartalstall. 1.kv. 91 – 2.kv. 04 Kilde: EcoWin Spotpris Terminpris

6 Norges Bank Renteforventninger. Faktisk utvikling og forventet styringsrente 1) per 4. mars og 29. juni 04. 2. jan. 03 – 1. mai. 06 4. mars 29. juni 1) Basert på rentene på FRA- og futureskontrakter justert for anslått differanse mellom 3 mnd pengemarkedsrente og styringsrenten Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank Storbritannia Euroområdet USA

7 Norges Bank 7 Konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 - mai 04 Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Norges Bank 8 Utviklingen i kronekursen 1) (I-44). Dagstall 1. mar. 04 – 30. jun. 04 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Kilde: Norges Bank

9 Norges Bank 9 Renteforventninger. Faktisk utvikling og forventet styringsrente 1) per 29. jun. 04. Dagstall. 2. jan. 03 – 1. mai. 06 1) Basert på rentene på FRA- og futureskontrakter justert for anslått differanse mellom 3 mnd pengemarkedsrente og styringsrenten. USA Euroområdet Norge Storbritannia Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank

10 Norges Bank 10 Sysselsatte personer ifølge AKU. Sesongjustert. Antall i millioner. Månedstall. Jan. 98 – apr. 04 Kilde: Statistisk sentralbyrå

11 Norges Bank 11 Kredittvekst 1) til husholdninger og foretak. Prosentvis vekst fra samme måned året før. Jan. 97 – mai 04 Kreditt til ikke- finansielle foretak Kilde: Norges Bank Kreditt til husholdninger 1) Fra innenlandske kilder (K2)

12 Norges Bank 12 Reell vekst i husholdningenes disponible inntekt og konsum. Prosent. Årstall. 1990 - 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Reell inntektsvekst Reell konsumvekst

13 Norges Bank 13 Regionalt nettverk Aktivitetsnivået er økende i de fleste næringer Gode markedsutsikter for det neste halvåret Positiv utvikling for eksportrettet industri Industri rettet mot hjemmemarkedet opplever tiltakende vekst, mye drevet av sterkere kjøpekraft i husholdningene Solid utvikling i bygg- og anleggssektoren Få innen privat sektor har planer om økte investeringer Sysselsettingen ser ikke ut til å øke i takt med økningen i etterspørsel og aktivitet Stabile til moderat økende utsalgspriser Lønnsomheten er økende innen de fleste næringer

14 Norges Bank 14 Forutsetninger for pengemarkedsrenten og kronekursen (I-44) i Inflasjonsrapport 2/04 og 1/04 Kilde: Norges Bank Terminrente 24. juni (IR 2/04) Tremåneders pengemarkedsrente 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Terminkurs 24. juni (IR 2/04) Importveid valutakurs, I-44 1) Terminrente 4. mars (IR 1/04) Terminkurs 4. mars (IR 1/04)

15 Norges Bank 15 Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser IR 2/04 Kilde: Norges Bank 2004200520062007 Etterspørsel fra Fastlands-Norge 4¼3¼2¾2½ Privat konsum 5¼42¾ Offentlig konsum 21½ Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 3¾443½ Oljeinvesteringer 1055-5 Tradisjonell eksport 5¼3½33 Import 7½3¾2½1½ BNP, Fastlands-Norge 3½32½ Sysselsetting ½1¼¾¾ AKU-ledighet 4¼444 KPI-JAE ½1½22½ Årslønnsvekst 3¾4½4¾ Terminrente 2¼344¾ Produksjonsgap - ¼¼¼¼

16 Norges Bank 16 KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 – des. 07 1) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer 1) Anslag fra jun. 04 – des. 07

17 Norges Bank 17 KPI-JAE. Sesongjustert månedsvekst. Tremåneders glidende gjennomsnitt omregnet til årlig rate. Okt. 03 – des. 04 1) Anslag 1) Anslag fra jun. 04 – des. 04 Historie Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport 1/04 (rød) og 2/04 (grønn). Prosent KPI-JAE Produksjonsgap IR 1/04 IR 2/04 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 1. juli 2004. Norges Bank 2 Foliorenten 1) 1) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: Norges Bank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google