Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk sangerforum. En presentasjon av NSF, litt om hvem vi er, hva vi står for og våre viktigste arbeidsområder Redigert april 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk sangerforum. En presentasjon av NSF, litt om hvem vi er, hva vi står for og våre viktigste arbeidsområder Redigert april 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk sangerforum

2 En presentasjon av NSF, litt om hvem vi er, hva vi står for og våre viktigste arbeidsområder Redigert april 2012

3 NSF- et fellesskap for kor Fellesskap viktig – vi er mange Markedsføring av egne aktiviteter Regional felles terminliste / regionale møter / koordinere Regional offentlig støtte til fellesaktiviteter Politisk påvirkning regionalt og sentralt Delegater til landsmøte

4 Norsk sangerforum i dag Nærmere 290 kor Over 8.000 sangere over hele landet Nest største kor-organisasjon i NMR Største VO-organisasjon i MSF Landssekretariat på Kjeller ved Lillestrøm Distriktsorganisasjoner Akershus – Østfold – Agderfylkene – Rogaland - Hedmark/Oppland – Trøndelagsfylkene – Troms – Finnmark Regional service for korene i fylkesmusikkråd

5 Vedtekter Stiftet 4. november 2001 Alle type kor som medlemmer Enkel og moderne organisasjon Landsmøte hvert annet år Enkel og fleksibel distriktsorganisering Fokus på korenes «daglige drift»

6 Handlingsplan Revideres hvert annet år Service og informasjon til korene Prosjekter – musikkfaglig –MIDI øvingsfiler –Korutvikling / Coaching –Kurstilbud Organisasjon

7 Enkel organisering Rimelig i drift, lav kontingent, minst mulig byråkrati Ikke ”samle inn for å dele ut” Fokus på viktige områder for korene –TONO- Momskompensasjon –Forsikring- Frifondmidler –Noterabatter- …. –Voksenopplæring

8 Med i musikklivets fellesskap Norsk musikkråd –Interessepolitisk arbeid –Frivillige organisasjoner Musikkens Studieforbund –Voksenopplæring –Faglig fellesskap Fylkesmusikkråd –Regionalt servicesenter og fellesskap

9 Viktige samarbeidspartere Andre kororganisasjoner –Ung i Kor (før Norges Barne- og Ungd.korforbund) –Norsk Sangerforbund (før Arbeidersangforbundet) –Norsk Kirkesangforbund –Ung Kirkesang –Norsk festivalsangerforbund –Norsk Viseforum Andre organisasjoner –FONOKO (Foreningen for norske kordirigenter) –Musikk i skolen Nordisk Sangerforbund

10 Medlemsfordeler Enkelt og effektivt sekretariat, sentral og regional service Nyhetsbrev Internettsider fra NSF (artikler fra kor på NSFs websider) Internettsider for kor (www.musikk.no/vadsomannsang) Lav kontingent Enkel distriktsorganisering Felles TONO -avtale Gunstig frivillig forsikringsavtale, if… Gunstig noteavtale, CANTANDO Voksenopplæringstilskudd / Frifond / MVA-kompensasjon MIDI Regionale kurstilbud (kurskatalog) / festivaler Samarbeid med FONOKO på dirigentsiden

11 Litt om Norsk musikkråd Musikklivets fellesorganisasjon, 33 landsomfattende medlemsorganisasjoner Ca 140.000 medlemmer Lobbyorganisasjon for frivillig musikkliv Jobber bl.a. med MVA-fritak, tilskuddsordninger, tippenøkkel, øvings- og konsertlokaler, syng-for-livet, kulturskoler ++ Fylkesmusikkråd over hele landet

12 Litt om Musikkens Studieforbund 27 landsomfattende medlemsorganisasjoner Fylkesmusikkråd over hele landet Landets 3. største studieforbund, fordelte ca 12 mill kr i 2009 Musikkopplæring i kor, orkester, storband, korps, band, visegrupper mm. Jobber bl.a. med lobbyarbeid, faglig utvikling, lage materiell og studieplaner, gi tilskudd til faglige prosjekter, spesielle prosjekter Samarbeider med høyskoler om studier

13 Litt om fylkesmusikkrådene Sekretariater over hele landet, som gir service og svarer på spørsmål av alle kategorier, bl.a. støtteordninger Musikkfaglig tyngde Jobber aktivt med regionale tilskuddsordninger Tett samarbeid med fylkes-myndigheter Gir råd om nasjonale tilskuddsordninger Mange prosjekter (akustikk, musikk i fengsel og frihet, jeg-kan-ikke-synge-kurs mm.)


Laste ned ppt "Norsk sangerforum. En presentasjon av NSF, litt om hvem vi er, hva vi står for og våre viktigste arbeidsområder Redigert april 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google