Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instruksjoner for lærere & veiledere som benytter Appearance Matters treningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instruksjoner for lærere & veiledere som benytter Appearance Matters treningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Instruksjoner for lærere & veiledere som benytter Appearance Matters treningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

3 Formål med instruksjonene Å gi informasjon til lærere og veiledere om hvordan de anvender Appearance Matters treningsmoduler i forbindelse med opplæring av yrkesveiledere og yrkeslærere LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

4 Målet med modulene Å gi yrkesveiledere og yrkeslærere kunnskap og forståelse av utbredelse og mulige effekter av misnøye med utseende, i tillegg til å komme med råd og tips slik at de kan ta opp disse temaene med sine deltakere LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

5 Kursinnhold Modul 1: Har utseende en betydning? En introduksjon Modul 2: Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende Modul 3: Hvordan misnøye med utseendet påvirker helsen Modul 4: Misnøye med utseende, og sosiale ulemper. Modul 5: Intervensjoner og tiltak for å forbedre kroppsoppfatningen Modul 6: Hvordan man kjenner igjen symptomer på bekymring for utseendet Module 7: Ulike prosedyrer og støtteressurser. LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

6 Opplæringsmateriale (tilgjengelig på http://www.appearancetraining.com)http://www.appearancetraining.com Teoretisk rapport - Appearance matters: optimere resultatet for yrkesveiledning og yrkesutdanning. Beskriver hva som er kjent om forekomsten og effektene av misnøye med utseende. – Tilgjengelig på Engelsk, Tysk, Italiensk, Litauisk, Norsk og Svensk Nasjonale Rapporter (fra Østerrike, Italia, Litauen, Norge, Sverige, Storbritannia) Inneholder informasjon om utdannings- og yrkesutdanningssystem, nåværende arbeidsledighet og helsevesenet i de respektive land, i tillegg til spesifikke utseenderelaterte tema Synthesis report som bygger på nasjonale rapporter og fokuserer på utseenderelaterte spørsmål PowerPoint-presentasjoner for hver modul LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

7 Alternativer for anvendelse av modulene Et kurs kan inneholde alle modulene, eller et utvalg av moduler. De kan benyttes som et: Halvdagskurs (foreslått antall deltakere 4-24) Et dagskurs Selvstudier LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

8 Halvdagskurs Basert på 2-4 utvalgte moduler Antall deltakere 4-24 Opplæringsmetoder: – Interaktive forelesninger, diskusjoner i små grupper eller, diskusjoner to og to LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

9 Dagskurs Kurstid: 8 timer Foreslått antall deltakere 10 – 24 Mulige metoder: – Interaktive forelesninger, diskusjoner i små grupper eller to og to, analyse av caser LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

10 Selvstudier Sett av 8-10 timer for å lese materialet – Teoretisk rapport – Synthesis rapport – Powerpoint-moduler Reflekter over dine egne erfaringer – Hva føler du angående ditt eget utseende? På hvilken måte påvirker disse følelsene din adferd? – Har utseendet til dine deltakere en betydning for din adferd? – Har deltakernes utseende og hva de føler rundt dette påvirket deres adferd og deres syn på seg selv? – Har utseende påvirket dine deltakeres muligheter til å oppnå gode resultat i sin opplæring? – Diskuter disse erfaringene med dine kolleger relatert til deres arbeid Etter hver modul – Vurder om og hvordan du kan anvende din nye kunskap i ditt arbeid Reflektere over materialet igjen etter ytterligere en tid i ditt arbeid LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

11 Opplæringsfasiliteter Fasiliteter som leder til interaktiv undervisning og diskusjoner, for eksempel: Bord plassert i hestesko Stoler og bord for mindre grupper (5-6), eller runde bord for større grupper Tavle & tusjer Projektor LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

12 Forbederedelse før kurset Les bakgrunnsmateralet – Teoretiske rapporter – Nasjonale and synthesis rapport Forbered eksempler som er relevante for din egen erfaring og for dine deltakere Utarbeid en plan (som inkluderer oppvarmingsøvelser og orientering om innholdet i modulen(e), tid for gruppediskusjoner og øvelser) Vurder om kurset ville bli bedre ved å invitere andre forelesere (feks fra andre yrkesgrupper som psykologi, sosiologi, sosialt arbeid) LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

13 Selv-evaluering av læring Bruk KAP (knowledge – attitudes – practice test) test før og etter kurset Reflekter over hva du har lært gjennom å forberede og gjennomføre opplæringsmodulene, og fra erfaringene formidlet fra deltakerne Vurder hvordan du kan implementere din nye kunnskap i ditt eget arbeid LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.


Laste ned ppt "Instruksjoner for lærere & veiledere som benytter Appearance Matters treningsmoduler LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google