Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønnsaker i veksthus Bioforsk Plantehelse Januar 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønnsaker i veksthus Bioforsk Plantehelse Januar 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønnsaker i veksthus Bioforsk Plantehelse Januar 2006
Integrert plantevern Grønnsaker i veksthus Bioforsk Plantehelse Januar 2006

2 - Grønnsaker i veksthus
Del 1 Plantesjukdommer - Grønnsaker i veksthus Tekst: Brita Toppe

3 Pythium-råte Pythium spp. I
Flere Pythium-arter kan angripe tomat og agurk P. ultimum, P. irregulare, P. aphanidermatum P. aphanidermatum er en alvorlig skadegjører i lysproduksjon av veksthusagurk Symptomer Rotbrann og rothalsråte Gul, vasstrukken råte i rothals (agurk) Dårlig vekst og mistrivsel

4 Pythium-råte II Biologi Vertsplanter
Pythium spres med plantemateriale, vann, jord eller insekter. Bevegelige sporer (zoosporer) spres raskt med vann eller næringsløsning. Oosporer (hvilesporer) sørger for overlevelse i dyrkingsmedium og planterester. Vertsplanter Pythium-råte kan angripe mange planteslag. P. aphanidermatum er i Norge bare funnet på agurk, men andre planter er mottagelig. Pythium spres med zoosporer i vann

5 Pythium-råte III Forebyggende bekjempelse
Friske småplanter og godt reinhold før oppstart av ny kultur Reint vann og desinfeksjon av resirkulerende næringsløsning God drenering i mediet God klimastyring Unngå for høy dyrkningstemperatur Friske røtter Pythium angrep Foto B. Toppe Angrep av P. Aphanidermathum i agurk

6 Pythium-råte IV Bekjempelse ved angrep Fjern og destruer syke planter
Unngå bruk av resirkulering uten rensing God rengjøring av veksthus, renner, vanningsutstyr og lignende Få kjemiske midler tilgjengelig. Behandling mest aktuelt under oppal Alternative midler som såpe, og endret tilførsel av gjødsel som kopper og fosfat kan ha noe effekt

7 Phytophthora-råte (Phytophthora spp.) I
Viktig skadegjører i veksthusgrønsaker P. infestans (tørråte) P. nicotianae P. cryptogea P. capsicii (agurk) Tomat: Tørråte på frukt Vertsplanter Salat, tomat, agurk Potet, prydplanter Tomat: Tørråte på blad

8 Phytophthora-råte II Symtpomer: Spredning
Agurk: angrep av P. capsici i rothalsen (Foto: F. Ringsevjen, Veksthusringen) Symtpomer: Dårlige røtter, råte i rothals, flekker på blad og frukt Spredning Zoosporer (sværmesporer) spres med vann / vannsprut Eggsporer (hvilesporer) overlever i planterester Bekjempelse (som for Pythium) Godt reinhold, god drenering og reint vann Kjemisk bekjempelse kan være aktuelt, men få midler tilgjengelig.

9 Mjøldogg I Tomatmjøldogg: Første gang påvist i Norge i 1998.
Oidium lycopersici / Oidium neolycopersici. Første gang påvist i Norge i 1998. Økende problem de senere år. Symptomer Først lyse flekker på oversiden av tomatbladet. Deretter nekrose og karakteristisk hvitt pudderaktig belegg av sporer og mycel Tomatmjøldogg på blad

10 Mjøldogg II To ulike mjøldoggsopper kan angripe agurk Symptomer
Podosphaera xanthii (Synonym: Sphaerotheca fusca) Svært vanlig hele sesongen Erysiphe cichonarianum Lite aggressiv, sjelden, opptrer oftest tidlig i kulturtiden Symptomer Karakteristisk hvitt pudderaktig belegg av sporer og mycel Angrep langs bladnervene av Erysiphe cichonarianum. (Foto: F. Ringsevjen, Veksthusringen) Angrep Podosphaera xanthii

11 Mjøldogg III Vertsplanter Mottagelighet varierer med sortsvalg
Mjøldoggsoppene er ofte nært knyttet til en vertsplante. Mjøldogg fra agurk vil ikke smitte over på tomat Mottagelighet varierer med sortsvalg Tolerante sorter Halvtolerante sorter Mottagelige sorter Angrep av agurkmjøldogg i tolerant (øverst), halvtolerant (midten) og mottagelig sort (nederst).

12 Mjøldogg IV Bekjempelse Velg tolerante sorter Friske småplanter
Godt reinhold. Destruksjon av angrepet plantemateriale og tilfredsstillende reingjøring av veksthuset ved endt produksjon Jevnt klima, unngå trekk og stor variasjon i luftfuktighet Vær oppmerksom på begynnende angrep og bruk godkjente soppmidler når angrep oppdages. Alternative midler som bakepulver, grønsåpe etc. kan ha noe effekt

13 Gråskimmel (Botrytis cinera) I
Angriper mange planteslag, inkludert tomat og agurk. Symptomer: Brune flekker/råte på stengel, blad, frukt og blomster. ”Grå pels” under fuktige forhold Spredning Kondiesporer i luft Sklerotier (hvileknoller) i jord/ planterester Konidiesporer ”Spøkelseflekker” etter mislykket gråskimmelangrep i tomatfrukt.

14 Gråskimmel (Botrytis cinera) II
Bekjempelse Kjemisk bekjempelse kan brukes forebyggende, men kulturtekniske tiltak er viktigst Reduser luftfuktgheten Lufting, fyring, bruk av bakkevarme Unngå doggfall: Max temperaturøkning 1°C / time Unngå vann på gulv og drypp fra tak Unngå høyt rottrykk (guttasjon) Bruk høy nok ledningsevne i næringsløsningen og unngå for høy fuktighet i veksthuset om natta Reduser smittepresset Bruk friske småplanter. Unngå mekanisk skade Fjern sjuke plantedeler. Unngå smittespredning med luftstrømmer, vannsprut og håndtering God rengjøring av veksthuset mellom hver kultur

15 Svartprikkråte (Didymella bryoniae) I
Symptomer Vasstrukne flekker med gulaktig sone på blad Råte fra spissen på fruktene Bløt råte som starter i sår etter skjæring på stengel. Råten kan gå rundt stengelen og drepe planten Gummiaktig eksudat. Små svarte sporehus kan sees med lupe Biologi Overlever i planterester/jord som pseudothecier (kjønna sporehus), pyknidier (ukjønna sporehus) eller mycel (sopptråder) Spres med luft, vannsprut og redskap/arbeid i kulturen Angrep krever høy luftfuktighet og fritt vann på blad

16 Svartprikkråte II Bekjempelse
Kjemisk bekjempelse kan brukes forebyggende, men kulturtekniske tiltak er viktigst. Unngå høg RF i veksthuset. Max.80-85% Lufting, Fyring, Bruk av bakkevarme Unngå doggfall: Max temperaturøkning 1°C / time Unngå vann på gulv og drypp fra tak Unngå høyt rottrykk (guttasjon) Bruk høy nok ledningsevne i næringsløsningen og unngå for høy fuktighet i veksthuset om natta Reduser smittepresset Bruk friske småplanter. Unngå mekanisk skade Fjern sjuke plantedeler. Unngå smittespredning med luftstrømmer, vannsprut og håndtering God rengjøring av veksthuset mellom hver kultur

17 Grønnmugg (Penicillium spp., Penicillium oxalicum)
Symptomer Soppen går inn i leddknuten i sår etter høsting, tynning etc. Langstrakte gulbrune råteflekker med grønn sporemasse som kan forveksles med gråskimmel Vertsplanter I vekstfasen bare agurk, men grønnmugg er vanlig lagringsskade på frukt og grønnsaker Bekjempelse Forebyggende bekjempelse med god hygiene i alle deler av produksjonsforløpet er viktig Unngå høy luftfuktighet - god klimastyring nødvendig Kjemiske midler mot gråskimmel kan ha en viss sideeffekt mot grønnmugg. Det er ingen spesialmidler tilgjengelig mot sjukdommen

18 - Grønnsaker i veksthus
Del 2 Skadedyr - Grønnsaker i veksthus Tekst: Heidi Heggen

19 Veksthusspinnmidd (Tetranychus urticae) I
Biologi Utviklingsstadier: Egg, 3 nymfestadier, voksne Utviklingstid egg-voksen: 15 dager ved 20 °C Dvalehunner under ugunstige forhold Overvintrer under plantemateriale, i mursprekker el.l. Mange vertsplanter (bl.a. tomat, agurk) 0,4-0,6 mm

20 Veksthusspinnmidd II Skade Hvitprikka områder på bladene
Hvite og visne blad ved sterke angrep Spinn

21 Veksthusspinnmidd III
Forebyggende tiltak Overvåke plantene Daglengde Biologisk bekjempelse Rovmidd, gallmygg og rovtege Forskjellige arter i tomat og agurk Kjemisk bekjempelse Resistens mot fosformidler Andre effektive preparater finnes God hygiene Planter i god kondisjon

22 Amerikansk blomstertrips (Franklinella occidentalis) I
Biologi Eggstadium, 2 larvestadier, 2 puppestadier, voksen Hunner kan legge egg uten foregående befruktning Egg og larver på plantene, pupper i jorda Flere hundre vertsplanter ca 1,5 mm

23 Amerikansk blomstertrips II
Symptomer og skade Sølvfarga, hvite, gule eller brune flekker på bladene Ekskrementer (sorte prikker) Redusert vekst ved sterke angrep Misdanna skudd, blader og blomster Misfargede kronblad Fruktene (tomatene og agurkene) kan skades – korkhud Spredning av virus

24 Amerikansk blomstertrips III
Forebyggende tiltak Rent plantemateriale God hygiene Biologisk bekjempelse Nyttenematoder, rovmidd, rovtege, nyttesopp (forskjellige arter i tomat og agurk) Kjemisk bekjempelse Amerikansk blomstertrips utvikler lett resistens Informere ansatte Overvåke plantene

25 Bladlus I I agurk finner vi bl.a. Grønnflekket veksthusbladlus
Agurkbladlus Ferskenbladlus Potetbladlus I tomat finner vi bl.a. Grønnflekket veksthusbladlus Potetbladlus Ferskenbladlus Potetbladlus

26 Bladlus II Biologi Lever av plantesaft Stor formeringsevne
Ferskenbladlus, grønn Biologi Lever av plantesaft Stor formeringsevne Formering uten hanner Formering hele året i veksthus Vingedannelse ved høy tetthet Ferskenbladlus, rød

27 Bladlus III Skade Vekstreduksjon p.g.a. sugingen Giftstoffer medfører:
Lokale misdannelser Bladkrølling Galledannelse Fargeforandring Kan overføre virus Honningdogg gir grobunn for svertesopper Grønnflekket veksthusbladlus

28 Bladlus IV Agurkbladlus Forebyggende tiltak Overvåke plantene
Planter i god vekst Biologisk bekjempelse Snylteveps (forskjellige arter mot forskjellige bladlusarter), gallmygg, nyttesopp Kjemisk bekjempelse Resistens mot enkelte midler hos ferskenbladlus og agurkbladlus

29 Mellus I Biologi Utviklingsstadier: Egg, 4 nymfestadier og voksen
To vanlige arter i veksthus: Veksthusmellus og Bommulsmellus Biologi Utviklingsstadier: Egg, 4 nymfestadier og voksen 1. nymfestadium bevegelig 31 dager fra egg til voksen ved 20 °C

30 Mellus II Skade Redusert plantevekst Hvite prikker (sugeskade)
Honningdogg gir grobunn for svertesopper Kan overføre virus Foto: Inra

31 Mellus III Forebyggende tiltak Overvåke plantene Rent plantemateriale
Biologisk bekjempelse Snylteveps, rovtege og nyttesopp Kjemisk bekjempelse Vær obs på resistens Insektsåper

32 Minérflue (Liriomyza sp.) I
Karanteneskadegjørere: Floridaminérflue, søramerikansk minérflue og grønnsakminérflue Biologi Næringsstikk og egglegging på blad Larver minerer i bladene Forpupping på blad eller bakken Livssyklus 2-4 uker ved °C Mange vertsplanter

33 Minérflue II Skade Redusert plantevekst (fotosyntesen hemmes)
Skjemmet bladverk Døde planter Bekjempelse Forebyggende: friske småplanter og overvåking Ved funn Meldeplikt Lover og forskrifter må følges

34 www.mattilsynet.no Godkjente kjemiske og biologiske preparater,
Godkjente nytteorganismer Etiketter Finner du på Mattilsynet sine nettsider:


Laste ned ppt "Grønnsaker i veksthus Bioforsk Plantehelse Januar 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google