Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen Gartnerdagene 23-24. oktober v/Sigrid Mogan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen Gartnerdagene 23-24. oktober v/Sigrid Mogan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen Gartnerdagene 23-24. oktober v/Sigrid Mogan

2 Landbruks- og matmeldingen (Meld. St. 9) • Matproduksjonen i Norge skal øke med 20% de neste 20 årene. • Oslofjordområdet må ta sin del av dette ansvaret, bl.a. med økt produksjon av frukt og bær. • Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015 sier flg.: Vestfold skal minimum bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt matproduksjon i takt med en økende befolking i Norge. Prioriteringer som legges til grunn for økt matproduksjon i Vestfold, bl.a.: 1. Økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær og poteter 2. Økt produksjon av matkorn og proteinvekster

3 Marked • De største markedsaktørene sier: • Vil helst ha norske varer • Ønsker mer av alt innen frukt og bær • Ønsker lenger sesong, både tidligere og seinere. Alvorlig at det er slutt på norske epler i oktober • Ønsker bedre styring av produksjonen, sorter, kvalitet etc., dialog produsent – varemottaker! • Ønsker yngre produsenter som ønsker å satse • Ønsker proffe produsenter • Må tenke stort, mindre produsenter kan slå seg sammen – stordriftsfordeler • Produsenter i Oslofjordregionen er attraktive – nært markedet

4 Jord og klima Jordforhold • Morenejord er gunstig for frukt og bær • Tung leire og tett leire under matjordlaget er ugunstig for vekster med djupe røtter • Grøfting • Arrondering • Søkk i terrenget er uheldig Klima • Temperatur mai-sept • Ås 13.6 gr C • Gvarv 13.5 gr C • Ullensvang 12.9 grC • Nedbør mai-sept • +/-400 mm

5 Klima • Store problem med frostskade de siste årene • Frukt og bær har god vinterherdighet, men • Høye temperaturer i februar-mars opphever frostherdigheten og påfølgende frostnetter kan gjøre skade • Frost i blomstring skader blomsterknopper og blomster og kan få dramatiske konsekvenser • Frostbeskyttelse blir mer aktuelt • Vanningsanlegg er et must for å få stabile avlinger

6 Frukt- og bærareal 2002-2011 Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold

7 Antall frukt- og bærdyrkere 2002-2011

8 Etablering av frukt- og bærfelt • Leveringsavtale • God start er viktig • Sette seg grundig inn i produksjonen • Friskt plantemateriale • God drenering, ugrasfri jord, god jordstruktur • Gjøre ting til rett tid, være i forkant • Forebygge er bedre enn å reparere

9 Utfordringer innen frukt • Norsk produksjon er betydelig redusert • Volumet må opp for at norsk produksjon skal ha tyngde i markedet • Lave avlinger i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark • Lang bestillingstid for tremateriale - minst 2 år før ønsket planting • Liten treproduksjon i planteskolene og varierende kvalitet på trærne. For tiden krise pga funn av heksekost i landets største planteskole • Behov for nye, gode sorter – langsiktig arbeid

10 Valg av kultur • Interesse • Dyrkermiljø • Marked • Gårdens egnethet • Arbeidskapasitet • Investeringsevne • De største kulturene i Oslofjordområdet er jordbær og eple • Satsing på plomme og bringebær i det siste tiåret

11 Økonomi – noen tall KulturInvestering pr daaAvling pr daaKr pr kg Eple50-70 000 kr1000-2500 kg9-12 kr Plomme40-60 000 kr800-1500 kg20 kr Søtkirsebær, tak60-80 000 kr800-1200 kg50-60 kr Jordbær20-25 000 kr1 000-2 000 kg35 -42 kr Bringebær, tunnel60-80 000 kr1 000-2 000 kg50-70 kr

12 Muligheter • Gode forutsetninger for å drive med frukt- og bærproduksjon i Oslofjordområdet • Varemottakerne ønsker norsk frukt og bær • Støtteordning for etablering av fruktfelt (etableringstilskudd ) • Innovativt miljø: Mulighet for å jobbe fram dyrkingsmetoder som gir god lønnsomhet for produsentene

13 Muligheter • Bli del av et fagmiljø • Norsk Landbruksrådgiving Viken driver rådgiving innen frukt og bær i alle fylkene rundt Oslofjorden • Vi kan bidra med: • Hjelp til dyrkingsplanlegging • Oppfølging og gårdsbesøk • Telefonrådgiving • Vekstnytt-meldinger • Markvandringer • Kurs og studieturer • Forsøk og prosjekter

14 Takk for oppmerksomheten! Viken.lr.no


Laste ned ppt "Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen Gartnerdagene 23-24. oktober v/Sigrid Mogan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google