Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen
Gartnerdagene oktober v/Sigrid Mogan

2 Landbruks- og matmeldingen (Meld. St. 9)
Matproduksjonen i Norge skal øke med 20% de neste 20 årene. Oslofjordområdet må ta sin del av dette ansvaret, bl.a. med økt produksjon av frukt og bær. Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015 sier flg.: Vestfold skal minimum bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt matproduksjon i takt med en økende befolking i Norge. Prioriteringer som legges til grunn for økt matproduksjon i Vestfold, bl.a.: 1. Økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær og poteter 2. Økt produksjon av matkorn og proteinvekster

3 Marked De største markedsaktørene sier: Vil helst ha norske varer
Ønsker mer av alt innen frukt og bær Ønsker lenger sesong, både tidligere og seinere. Alvorlig at det er slutt på norske epler i oktober Ønsker bedre styring av produksjonen, sorter, kvalitet etc., dialog produsent – varemottaker! Ønsker yngre produsenter som ønsker å satse Ønsker proffe produsenter Må tenke stort, mindre produsenter kan slå seg sammen – stordriftsfordeler Produsenter i Oslofjordregionen er attraktive – nært markedet

4 Jord og klima Jordforhold Klima Morenejord er gunstig for frukt og bær
Tung leire og tett leire under matjordlaget er ugunstig for vekster med djupe røtter Grøfting Arrondering Søkk i terrenget er uheldig Temperatur mai-sept Ås gr C Gvarv gr C Ullensvang gr C Nedbør mai-sept +/-400 mm

5 Klima Store problem med frostskade de siste årene
Frukt og bær har god vinterherdighet, men Høye temperaturer i februar-mars opphever frostherdigheten og påfølgende frostnetter kan gjøre skade Frost i blomstring skader blomsterknopper og blomster og kan få dramatiske konsekvenser Frostbeskyttelse blir mer aktuelt Vanningsanlegg er et must for å få stabile avlinger

6 Frukt- og bærareal 2002-2011 Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold

7 Antall frukt- og bærdyrkere 2002-2011

8 Etablering av frukt- og bærfelt
Leveringsavtale God start er viktig Sette seg grundig inn i produksjonen Friskt plantemateriale God drenering, ugrasfri jord, god jordstruktur Gjøre ting til rett tid, være i forkant Forebygge er bedre enn å reparere

9 Utfordringer innen frukt
Norsk produksjon er betydelig redusert Volumet må opp for at norsk produksjon skal ha tyngde i markedet Lave avlinger i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark Lang bestillingstid for tremateriale - minst 2 år før ønsket planting Liten treproduksjon i planteskolene og varierende kvalitet på trærne. For tiden krise pga funn av heksekost i landets største planteskole Behov for nye, gode sorter – langsiktig arbeid

10 Valg av kultur Interesse Dyrkermiljø Marked Gårdens egnethet
Arbeidskapasitet Investeringsevne De største kulturene i Oslofjordområdet er jordbær og eple Satsing på plomme og bringebær i det siste tiåret

11 Økonomi – noen tall Kultur Investering pr daa Avling pr daa Kr pr kg
Eple kr kg 9-12 kr Plomme kr kg 20 kr Søtkirsebær, tak kr kg 50-60 kr Jordbær kr kg kr Bringebær, tunnel 50-70 kr

12 Muligheter Gode forutsetninger for å drive med frukt- og bærproduksjon i Oslofjordområdet Varemottakerne ønsker norsk frukt og bær Støtteordning for etablering av fruktfelt (etableringstilskudd ) Innovativt miljø: Mulighet for å jobbe fram dyrkingsmetoder som gir god lønnsomhet for produsentene

13 Muligheter Bli del av et fagmiljø
Norsk Landbruksrådgiving Viken driver rådgiving innen frukt og bær i alle fylkene rundt Oslofjorden Vi kan bidra med: Hjelp til dyrkingsplanlegging Oppfølging og gårdsbesøk Telefonrådgiving Vekstnytt-meldinger Markvandringer Kurs og studieturer Forsøk og prosjekter

14


Laste ned ppt "Økt frukt- og bærproduksjon i Oslofjordregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google