Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Regionalt samarbeid 51.400 innb. 45.000 i tettsteder (9/10) 40.000 i kommune- sentrene (4/5) 34.000 i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Regionalt samarbeid 51.400 innb. 45.000 i tettsteder (9/10) 40.000 i kommune- sentrene (4/5) 34.000 i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Regionalt samarbeid 51.400 innb. 45.000 i tettsteder (9/10) 40.000 i kommune- sentrene (4/5) 34.000 i Moss tettsted (2/3)

2 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Mål for regionalt samarbeid Sikre innbyggerne et bedre tjenestetilbud Bedre ressursutnyttelse Rekruttere og holde på kompetanse Kostnadsfordeling Profilering av regionen Identitetsskapende Opprettholde kommuneinndelingen

3 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Hovedfelt A Samarbeid om den regionale utvikling Natur- og miljøvern (MORSA, kystsone,…) Næringsutvikling og arbeidsplasser Planlegging (boligbygging, tettstedsutvikling…) Utbygging av felles infrastruktur Kunst- og kultursatsing (”Moss kan kunsten”) Profilering (turisme, internett …)

4 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Hovedfelt B Samarbeid om det kommunale tjenestetilbudet Vann, avløp og renovasjon (MOVAR) 4K+Vestby Legevakt Brannvesen (4K) Næringsmiddeltilsyn (4K + Vestby) Landbrukskontor (Moss, Rygge, Råde) Kulturskole (Moss, Rygge, Våler)

5 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Viktige forutsetninger for nye samarbeidsområder Forpliktende samarbeid Klare ansvarslinjer Gevinster uten å svekke tjenestetilbudet Styrke kompetansen i virksomheten Ivareta demokratisk styring Felles IT-systemer og infrastruktur

6 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Gruppeoppgaver Regionalt samarbeid På hvilke nye områder bør kommunene videreutvikle sitt samarbeid – innenfor regional utvikling (A) – innenfor kommunale tjenestetilbud (B) Det skal utpekes 3 nye samarbeidsområder som gis prioritet i det videre arbeid.

7 Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Nye samarbeidsområder Utvidelse av regionrådets oppgaver? Primærtjenestetilbudet (skole, helse)? Felles nettportal ? Felles sentralbord og servicetorg? Felles kontor for plan, miljø og landbruk? Felles kontor kart og geodata? Oppfølging/rullering av utviklingsplanen ?


Laste ned ppt "Fylkesdelplan Mosseregionen – Regional utvikling Regionalt samarbeid 51.400 innb. 45.000 i tettsteder (9/10) 40.000 i kommune- sentrene (4/5) 34.000 i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google