Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Innledning  Generelle råd  De ulike delene av rapporten  Kildebruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Innledning  Generelle råd  De ulike delene av rapporten  Kildebruk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Innledning  Generelle råd  De ulike delene av rapporten  Kildebruk

3  ”Nyutdannede ingeniører trenger bedre kommunikasjons-/språkkunnskaper – særlig i skriftlig norsk…” (Funn fra NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen)

4 ”Norske ingeniører har i sin alminnelighet vondt for å uttrykke seg. I altfor mange tilfeller må vil lære dem å skrive norsk når de begynner her. Så må vi lære dem å skrive engelsk helt fra grunnen av. Det er ofte vanskelig å uttrykke en komplisert sak på en enkel måte. Følgen blir at vi skriver for komplisert” (Kristen Rekdal, avdelingsleder for telekommunikasjon i Kvatro A/S, i intervju med Teknisk ukeblad 1993)

5 ”Det forundrer meg at vi ikke er i stand til å lære dem det(å skrive) bedre. Som en del av studiet krever vi at de skriver mange rapporter. Ett av problemene er at man aldri blir helt enig om hvordan malen til en teknisk rapport skal se ut” (Odd Lauritzen, daværende studiedirektør ved NTH(NTNU) i intervju med teknisk ukeblad 1993)

6 1. Alle kan lære å skrive. 2. Alt som kan sies, kan sies klart.(Rognsaa 2004:11) ”I hate to write, but I love to have written”

7  Det viktigste først:  I hele rapporten  I hvert avsnitt  Framheve det viktigste (Rognsaa 2003: 56)

8 Innledning Midtdel Avslutning ”Alt har en begynnelse, en midte og en avslutning” Aristoteles

9  Ved hjelp av fremtidsrettede elektroniske løsninger - med integrasjon av optimale arbeidsprosesser i effektive IT- verktøy - oppnår våre kunder gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet.(Sykehuspartner.no)  Instruksjonen er en invitasjon til videre fordypning og utforskning av ny informasjon…(Villa Vitalis)

10 1. Sett punktum når du kan. 2. Sett komma hvor du vil… nesten. 3. Skriv enkelt. 4. Kom fort til poenget: Unngå ”fortunge” setninger. 5. Unngå substantiveringer. 6. Skriv konkret. 7. Les høyt for deg selv. Ved hjelp av fremtidsrettede elektroniske løsninger - med integrasjon av optimale arbeidsprosesser i effektive IT-verktøy - oppnår våre kunder gevinster… Instruksjonen er en invitasjon til videre fordypning og utforskning av ny informasjon…

11  Veivisere  Gir oversikt  Bør:  Gi konkret informasjon  “Dele opp” teksten  Lede leserens oppmerksomhet  Vekke nysgjerrighet owl.english.perdue.edu

12  Kan være avgjørende for hvor godt budskapet ditt når fram  Tekst  Luft  Bilder  Tabeller og figurer owl.english.perdue.edu

13  Grafikk:  Har en kommunikativ hensikt  Forklares “Fig. 1 viser…”  Eventuelt kildehenvisning owl.english.perdue.edu

14  I ntroduksjon  M etode  R esultat OgOg  D iskusjon

15  Forside/ omslag  Tittelblad  Sammendrag  Forord  Innholdsfortegnelse  Innledning  Problemstilling  Metode og materiale  Teori  Grunnlagsfakta  Diskusjon  Konklusjon  Litteraturliste

16 Blikkfang  Tittel  Bilde  Skolens emblem  Ditt navn

17 http://fag.grm.hia.no/dat300/Maler/Prosjektforside_data.htm

18  På tittelbladet  Konsentrert sammenfatning av rapporten– nøkkelinfo fra hver del  Bare det viktigste: under 300 ord!  Problemstilling og formål  Metode  Resultat og konklusjon owl.english.perdue.edu

19  Takk  Ikke del av selve rapporten  Gjerne personlig  Underskrives

20  Lag den først  Bruk formatering  På en egen side.

21  Interessevekker  Presentasjon av tema  Samfunnsmessig og utdanningsmessig sammenheng (Rognsaa 2003)

22  Beskrivelse/ eksempel  Vise til kjent problem  Slående/ provoserende formulering  Aktuell sak  Overraskende statistikk eller historisk opplysning  Utfordre en vedtatt sannhet

23  PS! Det viktigste i oppgaven  Forteller leseren hva som er fokus.  Stiller et spørsmål som rapporten skal besvare.

24  Anerkjent  Etterprøvbar

25  Forteller hvordan dere gikk fram for å: Samle inn og velge ut data Analysere materialet  Fortid  Aktiv eller passiv? “Utbredelsen av Vista ble kartlagt” Det er undersøkelsen, ikke deres aktivitet, som er i fokus copied from owl.english.perdue.edu

26  Planlegg hva du vil ha med  Forholde deg til problemstillingen  ”Kill your darlings”  Begrense tekniske detaljer

27  Presentere innsamlede opplysninger og resultat  Så nøytralt som mulig  Tekst, bilder, tabeller og figurer  Teksten framhever det viktigste owl.english.perdue.edu

28  Tar utgangspunkt i grunnlagsfakta  Vurdere  Kommentere  Forklare  Sammenlikne owl.english.perdue.edu

29  Kort oppsummering  Hjelper å få fram poenget  Hjelper leseren å huske det hun har lest

30  Plagiat kan få alvorlige konsekvenser  Troverdig og seriøs  Viktig å vise hva påstandene dine bygger på  Gi kreditt til andre forskere

31  Vise til kilder i teksten  Korte sitat merkes med ”anførselstegn”  Lengre sitat: innrykk, åpen linje over og under  Alle kilder i litteraturlista

32  Vancouver: http://www.ntnu.no/viko/mod7/ref_lopende_txt/vancouver.php http://www.ntnu.no/viko/mod7/ref_lopende_txt/vancouver.php  Harvard: http://www.ntnu.no/viko/mod7/ref_lopende_txt/harvard.ph http://www.ntnu.no/viko/mod7/ref_lopende_txt/harvard.ph Andre stiler: APA, Chicago, MLA  Nettressurser:  http://owl.english.purdue.edu http://owl.english.purdue.edu  http://www.apastyle.org/ http://www.apastyle.org/  http://www.hf.uio.no/sitat/stiler.html http://www.hf.uio.no/sitat/stiler.html  http://www.ntnu.no/viko/ http://www.ntnu.no/viko/ copied from owl.english.perdue.edu

33  Karlsen, Terje. 2005. Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Oslo: Gyldendal  Owl online writing lab: Writing in engineering. URL: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/647/01/ (lesedato: 2008.03.26) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/647/01/  Rognsaa, Aage. 2004. Kunsten å skrive godt. Oslo: Universitetsforlaget  Rognsaa, Aage. 2003. Prosjektoppgaven. Oslo: Universitetsforlaget.  Torvatn, Ann-Mari. Kommunikasjon for ingeniører. Trondheim: Tapir Akademisk forlag  Universitetet i Agder, multimedia. Hovedprosjekt for bachelorutdanning i datafag. URL: http://fag.grm.hia.no/dat300/Maler/Prosjektforside_data.htm (lesedato: 2008.03.26)http://fag.grm.hia.no/dat300/Maler/Prosjektforside_data.htm  Universitetet i Oslo. Hvordan benytte stiler. URL: http://www.hf.uio.no/sitat/stiler.html (lesedato: 01.04.08) http://www.hf.uio.no/sitat/stiler.html  VIKO – veien til informasjonskompetanse/NTNU. Skrive prosjekt- eller semesteroppgave. URL: http://www.ntnu.no/viko/mod7/index.php (lesedato: 01.04.08)http://www.ntnu.no/viko/mod7/index.php  Villa Vitalis. 2008.Hva er Feldenkraismetoden? [informasjonsskriv] Kristiansand


Laste ned ppt " Innledning  Generelle råd  De ulike delene av rapporten  Kildebruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google