Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportskriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportskriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportskriving

2 Innhold Innledning Generelle råd De ulike delene av rapporten
Kildebruk

3 Hvorfor er det viktig? ”Nyutdannede ingeniører trenger bedre kommunikasjons-/språkkunnskaper – særlig i skriftlig norsk…” (Funn fra NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen) Hentet fra referat fra NOKUTs delkonferanse 2 om ingeniørutdanningen, ett av 6 hovedpunkt fra dybdeintervju ( timer) med 16 bedriftsledere.

4 Hvorfor er det viktig? ”Norske ingeniører har i sin alminnelighet vondt for å uttrykke seg . I altfor mange tilfeller må vil lære dem å skrive norsk når de begynner her. Så må vi lære dem å skrive engelsk helt fra grunnen av. Det er ofte vanskelig å uttrykke en komplisert sak på en enkel måte. Følgen blir at vi skriver for komplisert” (Kristen Rekdal, avdelingsleder for telekommunikasjon i Kvatro A/S, i intervju med Teknisk ukeblad 1993) Kristen Rekdal, avdelingsleder for telekommunikasjon i Kvatro A/S

5 Hvorfor er det viktig? ”Det forundrer meg at vi ikke er i stand til å lære dem det(å skrive) bedre. Som en del av studiet krever vi at de skriver mange rapporter. Ett av problemene er at man aldri blir helt enig om hvordan malen til en teknisk rapport skal se ut” (Odd Lauritzen, daværende studiedirektør ved NTH(NTNU) i intervju med teknisk ukeblad 1993)

6 Hvorfor er det viktig? Alle kan lære å skrive.
Alt som kan sies, kan sies klart.(Rognsaa 2004:11) ”I hate to write, but I love to have written”

7 Prinsipp for rapportskriving
Det viktigste først: I hele rapporten I hvert avsnitt Framheve det viktigste (Rognsaa 2003: 56)

8 Midtdel Innledning Avslutning ”Alt har en begynnelse, en midte og en avslutning” Aristoteles

9 Skriv leservennlig Ved hjelp av fremtidsrettede elektroniske løsninger - med integrasjon av optimale arbeidsprosesser i effektive IT- verktøy - oppnår våre kunder gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet.(Sykehuspartner.no) Instruksjonen er en invitasjon til videre fordypning og utforskning av ny informasjon…(Villa Vitalis)

10 Skriv leservennlig Sett punktum når du kan.
Ved hjelp av fremtidsrettede elektroniske løsninger - med integrasjon av optimale arbeidsprosesser i effektive IT-verktøy - oppnår våre kunder gevinster… Skriv leservennlig Sett punktum når du kan. Sett komma hvor du vil… nesten. Skriv enkelt. Kom fort til poenget: Unngå ”fortunge” setninger. Unngå substantiveringer. Skriv konkret. Les høyt for deg selv. Maks ord i en setning 3. Bruk ord leseren forstår 4. Foreta en beregning/ beregne (eksempel fra feldenkraiser) 5. Eksempel fra sykehuspartner 6. spade/ arbeidsredskap 6. Idrettslaget er en trivselsfremmende faktor i relasjon til nærmiljøet/ Idrettslaget skaper trivsel i bygda. Instruksjonen er en invitasjon til videre fordypning og utforskning av ny informasjon…

11 overskrifter Veivisere Gir oversikt Bør: Gi konkret informasjon
“Dele opp” teksten Lede leserens oppmerksomhet Vekke nysgjerrighet owl.english.perdue.edu

12 Visuell Design Kan være avgjørende for hvor godt budskapet ditt når fram Tekst Luft Bilder Tabeller og figurer owl.english.perdue.edu

13 Visuell Design Grafikk: Har en kommunikativ hensikt
Forklares “Fig. 1 viser…” Eventuelt kildehenvisning owl.english.perdue.edu

14 Imrod (engelsk: imrad)
Introduksjon Metode Resultat Og Diskusjon

15 Forside/ omslag Tittelblad Sammendrag Forord Innholdsfortegnelse
Innledning Problemstilling Metode og materiale Teori Grunnlagsfakta Diskusjon Konklusjon Litteraturliste Sammendrag på tittelblad

16 Forside Blikkfang Tittel Bilde Skolens emblem Ditt navn

17 tittelside

18 Sammendrag/ resymé På tittelbladet
Konsentrert sammenfatning av rapporten– nøkkelinfo fra hver del Bare det viktigste: under 300 ord! Problemstilling og formål Metode Resultat og konklusjon owl.english.perdue.edu

19 forord Takk Ikke del av selve rapporten Gjerne personlig Underskrives

20 Innholdsfortegnelse Lag den først Bruk formatering På en egen side.
Arkitekter og oljemalere Emneutkast og rekkefølgeutkast

21 Innledning Interessevekker Presentasjon av tema
Samfunnsmessig og utdanningsmessig sammenheng (Rognsaa 2003)

22 interessevekkere Beskrivelse/ eksempel Vise til kjent problem
Slående/ provoserende formulering Aktuell sak Overraskende statistikk eller historisk opplysning Utfordre en vedtatt sannhet

23 Problemstilling PS! Det viktigste i oppgaven
Forteller leseren hva som er fokus. Stiller et spørsmål som rapporten skal besvare.

24 Metode Anerkjent Etterprøvbar

25 Metode Forteller hvordan dere gikk fram for å: Fortid
Samle inn og velge ut data Analysere materialet Fortid Aktiv eller passiv? “Utbredelsen av Vista ble kartlagt” Det er undersøkelsen, ikke deres aktivitet, som er i fokus copied from owl.english.perdue.edu

26 Teori Planlegg hva du vil ha med Forholde deg til problemstillingen
”Kill your darlings” Begrense tekniske detaljer Ikke la kildene styre oppbyggingen av teoridelen Tekniske detaljer kan komme i vedlegg

27 grunnlagsfakta Presentere innsamlede opplysninger og resultat
Så nøytralt som mulig Tekst, bilder, tabeller og figurer Teksten framhever det viktigste Teksten framhever f.eks forventa/ overraskende funn Sammenhenger og tendenser owl.english.perdue.edu

28 DISkusjon Tar utgangspunkt i grunnlagsfakta Vurdere Kommentere
Forklare Sammenlikne Assess=vurdere owl.english.perdue.edu

29 Konklusjon Kort oppsummering Hjelper å få fram poenget
Hjelper leseren å huske det hun har lest

30 Hvordan unngå plagiat Plagiat kan få alvorlige konsekvenser
Troverdig og seriøs Viktig å vise hva påstandene dine bygger på Gi kreditt til andre forskere

31 kildebruk Vise til kilder i teksten
Korte sitat merkes med ”anførselstegn” Lengre sitat: innrykk, åpen linje over og under Alle kilder i litteraturlista Det holder ikke å vise til kilder kun i ei litteraturliste til slutt Ikke anførselstegn ved lengre sitat

32 kildebruk Vancouver: Harvard: Andre stiler: APA, Chicago, MLA Nettressurser: copied from owl.english.perdue.edu

33 kilder Karlsen, Terje Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Oslo: Gyldendal Owl online writing lab: Writing in engineering. URL: (lesedato: ) Rognsaa, Aage Kunsten å skrive godt. Oslo: Universitetsforlaget Rognsaa, Aage Prosjektoppgaven. Oslo: Universitetsforlaget. Torvatn, Ann-Mari. Kommunikasjon for ingeniører. Trondheim: Tapir Akademisk forlag Universitetet i Agder, multimedia. Hovedprosjekt for bachelorutdanning i datafag. URL: (lesedato: ) Universitetet i Oslo. Hvordan benytte stiler. URL: (lesedato: ) VIKO – veien til informasjonskompetanse/NTNU. Skrive prosjekt- eller semesteroppgave. URL: (lesedato: ) Villa Vitalis Hva er Feldenkraismetoden? [informasjonsskriv] Kristiansand


Laste ned ppt "Rapportskriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google