Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt
Nordlandskartdager/GeoNordland 15. feb 2005 Lars Mardal, Statens kartverk

2 Trender i tiden SFT SK NIJOS RA KOMM NGU FYLKE DN SVV Andre

3 Disposisjon Datagrunnlaget i Norge digitalt
Bruk av geodata - behov for tilgang Krav til troverdige data - dataflyt Demonstrasjoner underveis….

4 Datatilgang i Norge digitalt
Formi d lings- tjenesten Distributører VØT Brukere Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale Intranett mellom partene Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Kommuner/Fylker Verdiøkning

5 Datagrunnlaget i Norge digitalt
I Stortingsmelding nr. 30 gjøres det en hovedinndeling av datagrunnlaget i to hovedgrupper: Basis geodata Tematiske geodata

6 Basis geodata FKB-data, Geovekst-produkter og ortofoto
Fra Geovekst-samarbeidet Fra kommunene utenfor Geovekst (max. 8 stk.) Nasjonale data fra Statens kartverk N Kartdata, N Rasterdata, Vbase, SSR (Stedsnavn), Adm.grenser og landsdekkende DTM (grid 25 * 25 m) Fastmerkeregister og transformasjonstjenester Posisjoneringstjenester (Mpos og Dpos - ikke Cpos!) Dybdeinformasjon for kystnære sjøområder Data fra GAB (web-services / generell tilgang…)

7 Tematiske geodata Nasjonale tematiske datasett fra ulike statlige etater Sorterer under ”Lov om miljøinformasjon” - og skal gjøres gratis tilgjengelig Tematiske datasett etablert lokalt i kommuner og fylker Plandata inngår i denne kategorien og er det mest etterspurte temadatasettet fra kommunene. I ND diskuteres et opplegg for å stimulere til økt innsats på strukturering og tilgjengeliggjøring av plandata fra kommunene

8 Hvilke rettigheter får partene til bruk av datainnholdet?
”Regjeringen legger til grunn at partene som samarbeider om Norge digitalt” skal ha lik bruksrett til alle data som inngår i samarbeidet” (St.meld. Nr. 30) Løsningen vil medføre at partene får: Rett til alle former intern bruk i egen virksomhet Rett til bruk i virksomhetens utadrettede informasjons- og veiledningsvirksomhet. Dette omfatter lovregulert informasjons- og veiledningsvirksomhet (jf. for eksempel offentlighetslov, forvaltningslov, miljøinformasjonslov og plan- og bygningslov), men også annen informasjons- og veiledningsvirksomhet som er direkte knyttet til virksomhetens forvaltningsoppgaver

9 Bruk av geodata - behov for tilgang
Innsyn, enkle oppslag, sammenstilling av data ”Avansert” bruk på www Kartforvaltning - direkte tilgang til originalen Andre GAB Nedlasting av data til bruk i fagsystemer ftp.statkart.no - GeoPortal

10 Utvikle løsninger for enkel tilgang til karttjenester på Internett
geoPortal Utvikle løsninger for enkel tilgang til karttjenester på Internett Brukerne skal kunne finne, se på, sammenstille og hente informasjon fra ulike kilder / dataeiere

11 geoPortal - samhandling !
Direktoratet for naturforvaltning Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk eiendomsinformasjon Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Riksantikvaren Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Statens vegvesen Fylker - Rogaland, Vestfold Kommuner - Nord Østerdal (6), Fosen (8), Bærum, Fredrikstad

12 Innsyn, enkle oppslag, sammenstilling av data
D E M O

13 ”Avansert” bruk på www Gårdskart på Internett
Viktig at ”originaldataene” benyttes! DMK (NIJOS) DEK (SK) LREG (SLF) FKB (SK) N5-raster (NIJOS) Ortofoto (DOFF)

14 Forvaltning av FKB i dag
Endringsdata Lokal kopi kommunen Lokal kopi vegvesen Lokal kopi e-verk Lokal kopi fylkesmannen Lokal kopi nn part Kommunen har originalen Nn part har originalen SK Originaldata eller kopi av originaldata Kartbilder (WMS) Nedlasting (WFS) Distribusjonsserver

15 Fremtidig forvaltning (?)
Tilgang - åpne standardiserte grensesnitt (NGIS,WMS, WFS ++) Andre Kartverket Kommunen Kommune-sammarbeid NIJOS Andre

16 Nedlasting av data D E M O

17 Målsettingen…... SFT SK NIJOS RA KOMM NGU FYLKE DN SVV Andre

18 ….krever at troverdige data må finnes dataene må være standardiserte
vi har nødvendig kompetanse vi samarbeider (Norge digitalt) nødvendig IT-teknologi er tilgjengelig vi har en katalogtjeneste som viser hva som er tilgjengelig (GeoPortal)

19 Spørsmål?


Laste ned ppt "Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google