Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt Nordlandskartdager/GeoNordland 15. feb 2005 Lars Mardal, Statens kartverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt Nordlandskartdager/GeoNordland 15. feb 2005 Lars Mardal, Statens kartverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt Nordlandskartdager/GeoNordland 15. feb 2005 Lars Mardal, Statens kartverk

2 SFT SK NIJOS RA KOMM NGU FYLKE DN SVV Andre Trender i tiden

3 Disposisjon oDatagrunnlaget i Norge digitalt oBruk av geodata - behov for tilgang oKrav til troverdige data - dataflyt oDemonstrasjoner underveis….

4 Datatilgang i Norge digitalt Norge digitalt Formidlings- tjenesten Distributører VØT Brukere Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale Intranett mellom partene Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Kommuner/Fylker Verdiøkning Brukere

5 Datagrunnlaget i Norge digitalt I Stortingsmelding nr. 30 gjøres det en hovedinndeling av datagrunnlaget i to hovedgrupper: o Basis geodata o Tematiske geodata

6 Basis geodata oFKB-data, Geovekst-produkter og ortofoto oFra Geovekst-samarbeidet ?Fra kommunene utenfor Geovekst (max. 8 stk.) oNasjonale data fra Statens kartverk oN50-5000 Kartdata, N50-5000 Rasterdata, Vbase, SSR (Stedsnavn), Adm.grenser og landsdekkende DTM (grid 25 * 25 m) oFastmerkeregister og transformasjonstjenester oPosisjoneringstjenester (Mpos og Dpos - ikke Cpos!) oDybdeinformasjon for kystnære sjøområder ?Data fra GAB (web-services / generell tilgang…)

7 Tematiske geodata oNasjonale tematiske datasett fra ulike statlige etater oSorterer under ”Lov om miljøinformasjon” - og skal gjøres gratis tilgjengelig oTematiske datasett etablert lokalt i kommuner og fylker ?Plandata inngår i denne kategorien og er det mest etterspurte temadatasettet fra kommunene. I ND diskuteres et opplegg for å stimulere til økt innsats på strukturering og tilgjengeliggjøring av plandata fra kommunene

8 Hvilke rettigheter får partene til bruk av datainnholdet? o”Regjeringen legger til grunn at partene som samarbeider om Norge digitalt” skal ha lik bruksrett til alle data som inngår i samarbeidet” (St.meld. Nr. 30) oLøsningen vil medføre at partene får: oRett til alle former intern bruk i egen virksomhet oRett til bruk i virksomhetens utadrettede informasjons- og veiledningsvirksomhet. Dette omfatter lovregulert informasjons- og veiledningsvirksomhet (jf. for eksempel offentlighetslov, forvaltningslov, miljøinformasjonslov og plan- og bygningslov), men også annen informasjons- og veiledningsvirksomhet som er direkte knyttet til virksomhetens forvaltningsoppgaver

9 Bruk av geodata - behov for tilgang Nedlasting av data til bruk i fagsystemer ftp.statkart.no - GeoPortal ”Avansert” bruk på wwwInnsyn, enkle oppslag, sammenstilling av data Kartforvaltning - direkte tilgang til originalen Andre GAB

10 geoPortal Utvikle løsninger for enkel tilgang til karttjenester på Internett Brukerne skal kunne finne, se på, sammenstille og hente informasjon fra ulike kilder / dataeiere

11 geoPortal - samhandling ! Direktoratet for naturforvaltning Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk eiendomsinformasjon Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Riksantikvaren Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Statens vegvesen Fylker - Rogaland, Vestfold Kommuner - Nord Østerdal (6), Fosen (8), Bærum, Fredrikstad

12 Innsyn, enkle oppslag, sammenstilling av data

13 ”Avansert” bruk på www Gårdskart på Internett DMK (NIJOS) DEK (SK) LREG (SLF) FKB (SK) N5-raster (NIJOS) Ortofoto (DOFF) Viktig at ”originaldataene” benyttes!

14 Forvaltning av FKB i dag Lokal kopi kommunen Lokal kopi vegvesen Lokal kopi e-verk Lokal kopi fylkesmannen Lokal kopi nn part Kartbilder (WMS)Nedlasting (WFS)Distribusjonsserver Endringsdata SK Originaldata eller kopi av originaldata Kommunen har originalen Nn part har originalen

15 Fremtidig forvaltning (?) Tilgang - åpne standardiserte grensesnitt (NGIS,WMS, WFS ++) Andre KartverketKommunenKommune- sammarbeid NIJOSAndre

16 Nedlasting av data

17 Målsettingen…... SFT SK NIJOS RA KOMM NGU FYLKE DN SVV Andre

18 ….krever at otroverdige data må finnes odataene må være standardiserte ovi har nødvendig kompetanse ovi samarbeider (Norge digitalt) onødvendig IT-teknologi er tilgjengelig ovi har en katalogtjeneste som viser hva som er tilgjengelig (GeoPortal)

19


Laste ned ppt "Datatilgang og datautveksling i Norge digitalt Nordlandskartdager/GeoNordland 15. feb 2005 Lars Mardal, Statens kartverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google