Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevundersøkelsen (2007-2013) UtvalgGjennomføringInviterteBesvarteSvarprosentPrikketData oppdatert 7. trinnVår 2013656396,9226.02.2013 Symbolet (-) betyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevundersøkelsen (2007-2013) UtvalgGjennomføringInviterteBesvarteSvarprosentPrikketData oppdatert 7. trinnVår 2013656396,9226.02.2013 Symbolet (-) betyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevundersøkelsen (2007-2013) UtvalgGjennomføringInviterteBesvarteSvarprosentPrikketData oppdatert 7. trinnVår 2013656396,9226.02.2013 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

2 Bakgrunn GuttJente Er du gutt eller jente?37(58,73%)26(41,27%) Trivsel Trives svært godtTrives godtTrives littTrives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Trives du godt på skolen?30(47,62%)29(46,03%) - -0(0,00%) Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din?27(42,86%)26(41,27%) - -0(0,00%) Trives du i friminuttene/fritimene?43(68,25%)15(23,81%) - -0(0,00%) I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Trives du sammen med lærerne dine?26(41,27%)31(49,21%)6(9,52%)0(0,00%) Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? -34(53,97%)15(23,81%) -0(0,00%) Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldri Er lærerne dine hyggelige mot deg?34(53,97%)26(41,27%)3(4,76%)0(0,00%)

3 Motivasjon I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Er du interessert i å lære på skolen?30(47,62%)25(39,68%) - -0(0,00%) Gjør du leksene dine?57(91,94%)5(8,06%)0(0,00%) Får du nok utfordringer på skolen?16(25,40%)31(49,21%)12(19,05%)4(6,35%)0(0,00%) Svært godtGodtNokså godtIkke særlig godtIkke i det hele tatt Hvor godt liker du skolearbeidet? -43(68,25%)9(14,29%)5(7,94%) - Svært letteLitt letteVerken lette eller vanskelige Litt vanskeligeSvært vanskelige Hvordan er oppgavene du får på skolen? -7(11,11%)36(57,14%)15(23,81%) -

4 Motivasjon (2) AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldri Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du allerede kan? - -39(61,90%)19(30,16%) - Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg? - -20(31,75%)33(52,38%)4(6,35%) Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, men som du tror du klarer? 0(0,00%)21(33,87%)29(46,77%)12(19,35%)0(0,00%) Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, og som du ikke får til? 0(0,00%)5(8,06%)13(20,97%)31(50,00%)13(20,97%) T3 - Motivasjon Helt enigLitt enigVerken enig eller uenig Litt uenigHelt uenig Jeg liker å gjøre skolearbeid.9(14,29%)33(52,38%)14(22,22%) - - På skolen er jeg opptatt av å lære noe nytt.37(58,73%)16(25,40%)7(11,11%) - - Når jeg arbeider med skolefag, jobber jeg så hardt jeg kan.22(34,92%)30(47,62%)6(9,52%) - - Jeg liker å arbeide med skolefagene.15(23,81%)31(49,21%)10(15,87%) - -

5 Helt enigLitt enigVerken enig eller uenig Litt uenigHelt uenig Jeg gleder meg til å gå på skolen.26(41,27%)17(26,98%)11(17,46%)5(7,94%)4(6,35%) Når jeg er på skolen vil jeg helst lære så mye som mulig.36(57,14%)18(28,57%) -4(6,35%) - Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om stoffet er vanskelig. 29(46,03%)19(30,16%)9(14,29%) - - Jeg liker de fleste skolefagene.24(38,10%)23(36,51%)11(17,46%) - - I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? 38(61,29%)14(22,58%) - -0(0,00%)

6 Læring I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Vet du hva du skal lære i de ulike fagene?31(49,21%)25(39,68%)4(6,35%)3(4,76%)0(0,00%) Helt enigLitt enigVerken enig eller uenig Litt uenigHelt uenig Når jeg arbeider med skolefag trenger jeg ikke å jobbe så hardt for å få dem til. -18(28,57%)29(46,03%)8(12,70%) - AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 18(28,57%)36(57,14%) - -0(0,00%) Hvor ofte bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, eller lignende) i arbeidet med fagene? 30(47,62%)23(36,51%)6(9,52%)4(6,35%)0(0,00%)

7 Læring (2) AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldri Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? 13(21,31%)43(70,49%)5(8,20%)0(0,00%) Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? 8(13,11%)44(72,13%) - -0(0,00%) Hvor ofte gir du opp når du arbeider med skolearbeid fordi du synes det er for vanskelig? - -8(13,33%)33(55,00%)16(26,67%) I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Opplever du at arbeidet med skolefagene stiller krav som gjør at du må anstrenge deg for å greie oppgavene? 4(6,45%)10(16,13%)25(40,32%)19(30,65%)4(6,45%) AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldri Hvor ofte opplever du at arbeidet med skolefagene krever mye, men at du greier oppgavene hvis du virkelig prøver? -12(20,00%)28(46,67%)13(21,67%) -

8 T9 - Læring Flere ganger i uken 1 gang i uken1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret SjeldnereHar ikke PC/data på skolen Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen?3(4,76%)29(46,03%)25(39,68%)4(6,35%)2(3,17%)0(0,00%) Flere ganger i uken 1 gang i uken1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret SjeldnereHar ikke PC/data hjemme Hvor ofte bruker du PC/data til skolearbeid hjemme?9(14,52%)18(29,03%)23(37,10%)7(11,29%)5(8,06%)0(0,00%) Vurdering og veiledning I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt?5(7,94%)10(15,87%)29(46,03%)16(25,40%)3(4,76%)

9 Vurdering og veiledning (2) I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 4(6,35%)17(26,98%)29(46,03%)13(20,63%)0(0,00%) Flere ganger i uken 1 gang i uken1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? 1(1,59%)23(36,51%)20(31,75%)11(17,46%)8(12,70%) I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du blir bedre i fagene? 10(15,87%)22(34,92%) 6(9,52%)3(4,76%)

10 Vurdering og veiledning (5) Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det...I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag fra læreren?25(39,68%)28(44,44%)6(9,52%)4(6,35%)0(0,00%) fra elever i gruppa/klassen?8(12,70%)21(33,33%)17(26,98%)15(23,81%)2(3,17%) hjemmefra?42(68,85%)8(13,11%) - - fra organisert leksehjelp?0(0,00%)1(2,78%)0(0,00%) 35(97,22%) T12 - Vurdering og veiledning Fire eller flereTreToÉnIngen Hvor mange samtaler har du alene eller sammen med foreldrene dine, hatt med læreren din dette skoleåret om hvordan du gjør det på skolen? 5(7,94%)15(23,81%)37(58,73%)5(7,94%)1(1,59%) I svært stor grad I stor gradI noen gradI liten gradIkke i det hele tatt Har ikke hatt slike samtaler Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig?20(31,75%)19(30,16%)14(22,22%) - -0(0,00%)

11 Arbeidsmiljø Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldri Er du hyggelig mot lærerne dine?42(66,67%)18(28,57%)3(4,76%)0(0,00%) Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene?13(20,63%)43(68,25%)4(6,35%) - - Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? -15(23,81%)30(47,62%)11(17,46%) - Følger du med og hører etter når lærerne snakker?30(47,62%)27(42,86%)6(9,52%)0(0,00%) Forstyrrer du andre elever når de arbeider? - -8(12,70%)32(50,79%)16(25,40%) Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene?0(0,00%) -27(43,55%)29(46,77%) - Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? -10(16,39%)29(47,54%)15(24,59%) -

12 Arbeidsmiljø (2) Helt uenigLitt uenigVerken ellerLitt enigHelt enig Jeg blir ofte forstyrret av andre elever når jeg arbeider på skolen. -23(36,51%)21(33,33%)13(20,63%) - Det er god arbeidsro i timene.5(7,94%)14(22,22%)16(25,40%)23(36,51%)5(7,94%) Elevene er stille og hører etter når læreren snakker.5(8,20%)14(22,95%)19(31,15%)20(32,79%)3(4,92%) AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldri Får du god hjelp og støtte av læreren hvis det er noe du ikke greier på egen hånd? 14(22,22%)30(47,62%)11(17,46%)4(6,35%)

13 Arbeidsmiljø (3) Ikke i det hele tatt En sjelden gang2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?55(87,30%)4(6,35%) - - - Blir du mobbet av...Ikke i det hele tatt En sjelden gang2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken elever i gruppa/klassen?55(87,30%)6(9,52%) -0(0,00%) - andre elever på skolen?56(88,89%) -0(0,00%) - en eller flere lærere?56(88,89%)4(6,35%)0(0,00%) - - andre voksne på skolen?59(93,65%) -0(0,00%) - Ikke i det hele tatt En sjelden gang2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? 58(92,06%) -0(0,00%) - Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldri Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet?13(30,95%)14(33,33%)8(19,05%)6(14,29%)1(2,38%)

14 Arbeidsmiljø (4) Hvor ofte har du opplevd at noen av disse personene har brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av deg? Flere ganger i uken Omtrent 1 gang i uken 2 eller 3 ganger i måneden En sjelden gangIkke i det hele tatt Elever i gruppen/klassen0(0,00%) - - -57(93,44%) Andre elever på skolen0(0,00%) - - En eller flere lærere0(0,00%) 62(100,00%) Andre voksne på skolen0(0,00%) 62(100,00%) Ukjent person0(0,00%) - -58(93,55%) Flere ganger i uken Omtrent 1 gang i uken 2 eller 3 ganger i måneden En sjelden gangIkke i det hele tatt Hvor ofte har du brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever? 0(0,00%) 62(100,00%) Hvorfor har du sendt og spredd ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever?Antall/Prosent Fordi jeg ville såre0(0,00%) Det var bare for å tulle0(0,00%) Vet ikke0(0,00%) Jeg har ikke sendt og spredd ondsinnede meldinger om og bilder av andre elever61(100,00%)

15 Arbeidsmiljø (5) Er du fornøyd med følgende forhold på skolen?Svært fornøydFornøydGanske fornøydLitt fornøydIkke særlig fornøyd Luften i klasserommene7(11,11%)15(23,81%)22(34,92%)10(15,87%)9(14,29%) Temperaturen i klasserommene8(12,70%)11(17,46%)22(34,92%)11(17,46%) Klasserommene ellers23(36,51%)19(30,16%)17(26,98%)3(4,76%)1(1,59%) Lærebøker og utstyr21(33,33%)24(38,10%)12(19,05%)2(3,17%)4(6,35%) Skolebibliotek30(47,62%)16(25,40%)5(7,94%)6(9,52%) Toaletter22(34,92%)16(25,40%)8(12,70%)11(17,46%)6(9,52%) Garderobe og dusj11(17,46%)18(28,57%)13(20,63%)9(14,29%)12(19,05%) Skolebygget33(52,38%)21(33,33%)5(7,94%)2(3,17%) Renhold/vasking29(46,77%)15(24,19%)11(17,74%)2(3,23%)5(8,06%) Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene34(53,97%)12(19,05%)10(15,87%)5(7,94%)2(3,17%)

16 T14 - Arbeidsmiljø Helt uenigLitt uenigVerken ellerLitt enigHelt enig Lærerne på denne skolen har de samme reglene for elevenes oppførsel. 6(9,52%)9(14,29%)17(26,98%)23(36,51%)8(12,70%) Lærerne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. 10(15,87%)22(34,92%)16(25,40%)12(19,05%)3(4,76%) Elevmedvirkning I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fag Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? 0(0,00%)8(12,70%)26(41,27%)21(33,33%)8(12,70%)

17 Elevmedvirkning (2) Svært godtGodtLitt godtDårligSvært dårligVet ikke Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen?29(46,03%)26(41,27%)8(12,70%)0(0,00%) Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldri Hører skolen på elevenes forslag?11(17,74%)32(51,61%)11(17,74%)8(12,90%)0(0,00%)


Laste ned ppt "Elevundersøkelsen (2007-2013) UtvalgGjennomføringInviterteBesvarteSvarprosentPrikketData oppdatert 7. trinnVår 2013656396,9226.02.2013 Symbolet (-) betyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google