Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Villsauens kulturlandskap Kan vi klare å ha utvikling med respekt for kommende generasjoner?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Villsauens kulturlandskap Kan vi klare å ha utvikling med respekt for kommende generasjoner?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Villsauens kulturlandskap Kan vi klare å ha utvikling med respekt for kommende generasjoner?

2 22

3 Naturen var i ferd med å ta det kultiverte landskapet tilbake

4

5 Villsauen en fantastisk landskapspleier

6

7 77

8 Vi forvalter viktige kultur- og opplevelses - verdier til glede for mange..

9 9

10 10

11 11 Biologiske: Stort biologisk mangfold; utallige arter av fugler, dyr og planter. Kulturhistoriske: Spor etter generasjoners slit og glede. Vår felles arv, identitet... Estetiske: Store vakre trær,åpne bølgende enger, vakre blomster-, variasjon, historiske elementer, beitende dyr og uendelig mye mer….. 11 Store verdier ligger gjemt i landskapet

12 12

13 13 Hva vet vi om hvilke utfordringer vi møter om 50-100 år? Klimaendringer som stjeler matjord og leveområder fra milioner av mennesker. Vi kan ikke regne med å bruke matjord i andre land i stor skala. Vi blir dobbelt så mange mennesker som skal ha mat av mindre matjord enn hva vi har i dag

14 14

15 Kulturlandskapet er biproduktet. Når tar olja slutt ? Matjord er allerede mangelvare ! Amerika, Afrika og Asia trenger matjorda til sine egne Under 3 % av vårt land er matjord og det blir stadig mindre I globalt perspektiv er lokal produksjon av mat basert på lokale ressurser, det eneste bærekraftige alternativ.

16 16 80 milioner nye munner å mette for hvert år. I 2050 er vi trolig 9 milliarder

17 17 Framtidig produksjonspotensial

18 18

19 19 Verdier for oss og for våre barnebarn ? Hvilket handlingsrom gir vi kommende generasjoner ? Uberørt skjærgård like ved byen Åpne vakre kulturlandskap Magisk uberørt utmark Rekreasjon for alle sanser Fiske og Krabbefangst Stillhet-naturlyder... Leite etter de første kvitveisene og rumpetroll Høre vårens første gjøk Se ærfuglene leike seg i fjorden Se stjernehimmelen uten lysforurensing Padle kajakk eller ro fra sentrum til idylliske små sund med holmer og skjær 19

20 20 Bærekraftig planlegging? «Humane byer»- helse, trivsel, tilhørighet, miljø og god design ! Fornuftig langsiktig arealbruk ! Åpne grønne lunger, rekreasjonsverdier.. Holde og skape liv i «gamlebyen»- ikke flytte all handel ut av byen slik at alle må kjøre bil for å handle. Skape og vedlikeholde trivelige fellesareanaer Vakre og trivelige bomiljøer, vakre omgivelser skaper trivsel og fremmer positiv identitet Bevare biologiske mangfold ! Ta vare på nære naturmiljøer for framtidige generasjoner Ta vare på opprinnelige landskap med alle de biologiske, kulturelle og opplevelsesverdiene som ligger der. Sørge for at potensialet for matproduksjon i det minste opprettholdes,- areal, kompetanse, forutsigbarhet og trygghet. Forpliktende plan for etterbruk av industriareal

21 21

22 22 KVA ER UTMARKA VERDT? Høstingsverdier på land: Husdyr, hjort, storfugl og anna vilt. Høstingsverdier i sjø og fjære: Fisk, skalldyr, skjell, tang, tare og andre alger. Biologiske verdier: Oter, sel, ekorn, mår, sjøfugl, småfugl, ørn, hegre, ender, frosk, padder, flaggermus Marinbiologiske verdier: plankton, krill, skalldyr, gyteområder for fisk, skjell, beite for matfisk.. Botanisk rikdom; vill vivendel, kristorn, eine, hassel, villroser, markblomster Insekter, sommerfugler, humler, bier, edderkopper...... Klimabidrag,- Co2 produksjon/lagring Rekreasjonsverdi: Gleden i et barneansikt, ro i sjela.. Opplevelsesverdier: magien i fjøra, eventyret i skogen, bading, turgåing... Estetiske verdier.. Vakkert landskap fremmer bolyst! Salgbare landskap,-turisme, fiske eller opplevelsesturisme X forrentet i all evighet ∞ KVA ER UTMARKA VERDT? Høstingsverdier på land: Husdyr, hjort, storfugl og anna vilt. Høstingsverdier i sjø og fjære: Fisk, skalldyr, skjell, tang, tare og andre alger. Biologiske verdier: Oter, sel, ekorn, mår, sjøfugl, småfugl, ørn, hegre, ender, frosk, padder, flaggermus Marinbiologiske verdier: plankton, krill, skalldyr, gyteområder for fisk, skjell, beite for matfisk.. Botanisk rikdom; vill vivendel, kristorn, eine, hassel, villroser, markblomster Insekter, sommerfugler, humler, bier, edderkopper...... Klimabidrag,- Co2 produksjon/lagring Rekreasjonsverdi: Gleden i et barneansikt, ro i sjela.. Opplevelsesverdier: magien i fjøra, eventyret i skogen, bading, turgåing... Estetiske verdier.. Vakkert landskap fremmer bolyst! Salgbare landskap,-turisme, fiske eller opplevelsesturisme 22 X forrentet i all evighet ∞

23 23 Vi trenger kreative planleggere og lokalpolitikere som er visjonære og tar ansvar for vår felles framtid!


Laste ned ppt "Villsauens kulturlandskap Kan vi klare å ha utvikling med respekt for kommende generasjoner?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google