Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte!. Målet ………

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte!. Målet ………"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte!

2 Målet ……… http://www.youtube.com/watch?v=SmANoRRcKn8 http://www.youtube.com/watch?v=mN8oN8I3lrk

3 Setesdal vidaregåande skule

4 Velkomne til Hovden

5 Skule i alle aldrar …..

6 Setesdal vgs Avdeling Hornnes snart 100 år Avdeling Valle snart 40 år Avdeling Hovden snart 25 år Totalt 390 elevar Har 80 tilsette Av desse er 60 lærarar Brutto driftsbudsjett på 50 mill 160 km frå sør til nord – landets lengste skule?

7 Ville og vakre, men treng disiplin…

8 Litt pjuskete, men etter godt stell …….

9 Stille vann ………..

10 Det vi ikkje ser …….

11 Til å styre etter …. Vi skal skape læring og vekst i eit inkluderande miljø! Arbeidet vårt skal vere basert på: Ansvar Respekt Innsats Læring Deltaking Vi skal vere ein skule der tradisjon og nytenking går hand i hand. Alle som arbeider i organisasjonen treng eit godt grunnlag for å stå støtt, blomstre og utvikle seg.

12 Godt nytt skuleår på Setesdal vgs. avd. Hovden Skigymnas

13 Setesdal vidaregåande skule -Avdeling Hovden -Avdeling Valle -Avdeling Hornnes Rektor: Birgit Attestog (alle tre avdelinger) Avdelingsleder Hovden: Tom Kvinlog Rådgiver: Berit Follerås Hjemmesider: www.setesdal.vgs.no og www.hovdenskigymnas.nowww.setesdal.vgs.no www.hovdenskigymnas.no

14 Kontaktlærere: Vg1: Thoralf Hildebrandt og Nicolai Ertzeid Vg2: Stein Høyland og Bjarte Haugsgjerd Vg2-R:Gry Andersen Vg3:Ragnhild Lamark

15 Avd. Hovden Yrkesfag: 2RLA (reiseliv): 13 elever Studiespesialiserende: 1STA – 29 elever 2STA – 26 elever 3STA – 21 elever

16 Studiespesialiserende VG1 likt for alle VG2 Realfag (Matematikk R1, Fysikk 1, Biologi 1) Språk, samfunnsfag og økonomi (Sosiologi, Økonomistyring, Matematikk 2P) VG3 Fortsette i samme programområde (fordypning) Valgmulighet: Toppidrett - Breddeidrett

17 Yrkesfag VG2 Reiseliv VG3 Lærekontrakt i bedrift godkjent av opplæringskontoret Allmennfaglig påbygging. Påbygging til generell studiekompetanse

18 Hovden Skigymnas AS Eierskap: Bykle kommune 58,9 % AAF Næringsselskap 38,9% Aust-Agder Skikrets 1,1% Telemark Skikrets 1,1% Styre: Nicolai Jarlsby Styreleder Lars RoeNestleder Knut Dannevig Helene Nilsen Jarle Sørensen

19 Trenere ved Hovden Skigymnas AS: Alpint: (14 løpere) Steinar Hals, Vidar Bachmann Snowboard/Twin tip: (25 løpere) Gøran H. Ulltang og Svein Olav Lien Langrenn: (25 løpere) Micke Pålsson, Øystein Slettemeås og Svein Olav Utistog

20 Hovden Skigymnas AS, økonomi Omsetning 2013:12,63 mill Finansiering: Tilskudd Bykle kommune:6,4 mill Egenandeler elevene3,5 mill Andre inntekter (hybelbygg)2,4 mill Overskudd 201361 000

21 Rådgiver: Opplæringslovens §9-2: Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål. Rådgiver i 40% ”Alltid” tilgjengelig – ingen faste tider Noe i grupper, mye individuelt

22 Rutiner ved innsøkning: Videregående opplæring: Informasjon: www.vilbli.nowww.vilbli.no Søknad skal registreres i www.vigo.no hvert årwww.vigo.no Personnummer og kode på SMS Søknadsfrist: I de fleste tilfeller 1. mars Høyskoler og universiteter i Norge og utlandet: Informasjon: for eksempel www.studentum.nowww.studentum.no www.ansa.no Registrere søknad i Norge: www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no Søknadsfrist: Vanligvis 15. april, men mange variasjoner, spesielt ved utenlandsstudier

23

24

25

26 Foreldresamarbeid Samtalen er en del av halvårsvurderingen og skal inneholde følgende: Hvordan eleven arbeider i det daglige Kompetanse i fagene Utviklingen til eleven i lys av opplæringslovens §1-1 og generell del av læreplanen Samarbeid og tilrettelegging for utvikling og læring hos eleven Muntlig eller skriftlig varsel om: Fravær – kontoret sender daglig mail til foresatte når elever under 18 år er borte fra skolen Fare for manglende grunnlag for vurdering i fag Nedsatt karakter i orden og oppførsel Rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften til denne Annen viktig informasjon om eleven dersom denne ikke er underlagt taushetsplikt

27 Foreldresamarbeid Kontaktlærerne har elevsamtaler med elevene Hjemmel for organisering og gjennomføring av foreldresamarbeid: ”Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga.” Foreldremøte 25. oktober 2014 – Dette kommer det mer informasjon om senere.

28 Rutiner for varsel Ansvarlig: Kontaktlærer for orden og oppførsel Faglærer for sine fag Oppfølging : Kontaktlærer følger opp når det gjelder orden/oppførsel Faglærer følger opp i sine fag Originalvarsel med underskrift av lærer og elev blir sendt hjem når eleven er under 18 år Er eleven over 18 år, blir kopivarselet arkivert på skolen Underskrevet varsel i retur fra foreldre innen10 dager

29 Fravær Alt fravær skal dokumenteres. 1.Kun 10 dager kan strykes totalt i løpet av et skoleår. 2. Ved sykefravær må det legeerklæring til. Det er kun fravær utover 4 dager som kan strykes. 3. Elever med kronisk sykdom, eller funksjonsnedsettelse, kan få fraværet strøket fra 1. dag, men kun i inntil 10 dager. 4. Også politisk engasjement, elevrådsarbeid, lovpålagt oppmøte og arbeid som tillitsvalgt kan strykes, men kun i inntil 10 dager.

30 Presisering vedrørende fraværsføring M=meldt fravær. Regnes som fravær, men ikke skulk. Skjema for egenmelding ligger på Fronter. X=umeldt fravær. Dette fraværet kan gå ut over ordenskarakteren. Fravær som ikke er meldt innen første dag etter at eleven er tilbake på skolen. P=idrettspermisjon. Ikke fravær. Kontaktlærer mottar skjema fra ansvarlig trener. E=fravær i forbindelse med elevrådsarbeid og lignende. Dette fraværet telles ikke med mindre det overstiger 10 dager Kontoret sender mail til foresatte når en elev under 18 år er borte fra skolen

31 De mest vanlige anmerkningsårsakene: Mobilbruk i timene Forsentkomminger For sen innlevering av hjemmearbeid Misbruk av internett i timene Manglende dokumentasjon i forbindelse med fravær

32 Klasseromsregler:Klasseromsregler: skal underskrives av den enkelte elev

33 https://fronter.com/aust-agdervgs

34 Kartleggingsprøver VG1 Obligatorisk for alle VG1-elever – Gjennomføres i ukene 34 - 37 Lesing, regning og engelsk Kartlegge de grunnleggende ferdighetene Kunne tilpasse undervisning til den enkelte elev og mulig ekstra oppfølging Nyttig kartlegging for elev/lærer Les mer om kartleggingsprøver på www.udir.nowww.udir.no

35 Nytt av året Forventningssamtaler mellom elev, kontaktlærer (og trener) Helsescreening nye idrettselever – blodprøve, fysioterapeut, lege og helsesøster

36 Elevundersøkelsen Gjennomføres i løpet av skoleåret Alle elever deltar Miljø, læring, trivsel osv Viktig styringsverktøy for skolen - PULS

37 Data Alle får ny bærbar på VG1 All programvare 3 års ”All Care” forsikring Finansieres over tre år med utstyrsstipend fra Lånekassen Egenandeler i henhold til kontrakt

38 Skolebøker Alle låner av skolen Elevens ansvar å levere dem tilbake i samme stand Hvis ikke må de erstattes

39 Hybelbygg 10 bygg Hybeltilsyn, Vaaken vakt og vaktmester Husleie: 3 700 kr per mnd inkl. middag mandag - torsdag Hybelkontrakt skal underskrives av foresatte for elever under 18 år

40 Hybeltilsyn Per Øyvind Asbjørnsen99 70 47 22 Torfinn Haugen90 67 82 67 Vaaken Vakt02813


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte!. Målet ………"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google