Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Målkart 2005 En veiledning. Klikk på mellomromstasten, piltast eller klikk på musen for å komme videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Målkart 2005 En veiledning. Klikk på mellomromstasten, piltast eller klikk på musen for å komme videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Målkart 2005 En veiledning. Klikk på mellomromstasten, piltast eller klikk på musen for å komme videre

2 2005 Innhold Hva trenger du for å få frem data til innleggelse –KOMPAK –KOSTRA (Egne registreringsskjema) –Egen virksomhetsplan, kommuneplan, tjenestedeklarasjon, lover etc. Beskrivelse av målkartet Jakten på bedre praksis vha mbu. –Foreløpig program for 25. Mai finner du på www.mbu.no

3 2005 1 Kompak Du starter KOMPAK på din egen pc. Du klikker på menyvalg 1; Kontoforespørsel - Utforsker

4 2005 Klikk på ditt ansvarsnr. (tjenestested) Juster perioden fra 1 til 4 (dvs t.o.m. april) Sett året til ønsket år. (2005) Sett klasse til 1 (så du bare får med drift) Klikk så på Verktøy, og der klikk så på Budsjettkontrollrapport.

5 2005 Her finner du tallene du trenger for HIÅ (hittil i år) dvs til tertialrapporten ”Sum” begrepene i målkartet finner du her, for eksempel Nettoresultat, Driftsresultat, Driftsinntekter etc. Du endrer årstallet i forrige bilde for å få frem de samme tallene for andre år.

6 2005 2 Hente tall fra KOSTRA Gå til www.kostra.no og velg der å ”gå til tallene”www.kostra.no Velg tall for kommuner.

7 2005 Velg detaljerte nøkkeltall

8 2005 Bla deg så frem til riktig region, i utgangspunktet 0533 Lunner Klikk så OK.

9 2005 Du får så opp standard oppsett Velg så den gruppen av detaljerte nøkkeltall som du er interessert i.

10 2005 Da har du KOSTRA på skjermen din…. Du må endre oppsettet for å få frem dataene slik du trenger dem. Det gjelder både at du trenger flere kolonner for Lunner, dvs for flere år, og du trenger for Gran og Jevnaker. Her følger en beskrivelse for hvordan du får det til. Dette vil også bli gjort i felleskap den dagen vi møtes for å legge inn tallene.

11 2005 Klikker du her kan du endre årstallet Klikker du her kan du endre kommune eller gruppe. Klikker du her sletter du en kolonne Klikker du her får du frem en forklaring på hvordan tallet fremkommer. Du trenger det for å regne ut tallene for ditt tjenestested.

12 2005 Når du klikker på ”i” får du følgende ”informasjon”

13 2005 Da er vi klar for målkartet… Her en beskrivelse av deler av målkartet, og hvordan du fyller det ut/bruker det.

14 2005 Det du har oppgitt i din årsmelding Sumbegrepene, slik du finner de i budsjett kontroll -rapporten i fra KOMPAK Ønsket verdi i Lunner kommune. Et eksempel, tallene fra undersøkelsene er oppdiktede.

15 2005 Hva må til for å få realisert målet? Mål hentet fra egen virksomhetsplan etc. knyttet til KOSTRA Hva som gir en pekepinn på at målet nås. Henviser til linjene for Demografi, Økonomi og dekningsgr.

16 2005 Andel i prosent som har svart fordelt på hele karakterer. Hva som tjenestestedet forventning, rimelig at det oppnås i mai 2005 Ønsket verdi i Lunner kommune. Ambisjon for ditt tjenestested.

17 2005 Dette fylles ut i forbindelse med tertialrapporten, må gjerne gjøres i dag, men husk bare knyttet til Rammevilkår/Ressursinnsats og Mål for tjenestestedet.

18 2005 Dette er til bruk ved årsmeldingen. Dette er til bruk ved den lærende prosessen som skal foregå på Hadeland, jakten på bedre praksis.

19 2005 Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe. Vi skal gjøre registreringen av data i felleskap den 19. og 23 mai Har du spørsmål til målkartet spør leder eller Kirsti på kns@lunner.kommune.nokns@lunner.kommune.no Lykke til, fordi vi vil et sted! Det hele handler om….. Mvh Tore Rådmann


Laste ned ppt "2005 Målkart 2005 En veiledning. Klikk på mellomromstasten, piltast eller klikk på musen for å komme videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google