Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer
Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler

2 Drivere Byenes vekst: Byene i Norge vil vokse med 40 % frem mot 2040, 60% vekst til 2060 Aftenposten: «Vi må bygge tettere og høyere». «Kollektive løsninger nødvendig for å få plass til alle» Krevende kunder: Vil ha komfortvarme som ikke svikter «Varmepumper holder ikke i kulda» Forsyningssikkerhet: Fleksibilitet i forbruket enda viktigere for energisystemet Energiutredningen: "Med dagens teknologi er det først og fremst varmesentraler som kan bidra med forbruksfleksibilitet i større skala i Norden". Fjernvarme er eller bygges i 90% av alle byer over innbyggere 60% av alle norske byer 15 mrd NOK investert siden 1999 5 TWh produsert fjernvarme 130 GWh fjernkjøling

3 Utfordringer Forventinger om stabilt lave strømpriser, kraftoverskudd og våtår i 2012 reduserer både lønnsomheten og oppslutningen om fjernvarme Energimerkeordning med systemgrense som underslår verdien med fjernvarme Vanskelig å forstå et «usynlig energisystem»: Teknologi i bygget mer spennende for media, og dette påvirker holdninger til regelverket, fjernvarme og passivbygg

4 Veien videre: Synliggjøre fremtidens fjernvarme
Fjernvarmens bidrag som effektleverandør Fjernvarmens rolle som kollektivløsning i de raskt voksende byene Fjernvarmens bidrag til energieffektivisering av hele områder Fjernvarmen som plattform for rask og rimelig uttesting og utbygging av ny fornybar energi

5 Hva gjør Norsk Fjernvarme?
Vi er i inngrep med alle aktører som er sentrale for våre saker: Enova om finansieringsordninger som kan øke lønnsomheten Politikere og etater om krav til fortsatt energifleksibel oppvarming i bygg og tilknytningplikt for fjernvarme NVE og OED om endring av energimerkeordningen Byggebransjen og rådgivere om miljøsertifisering og fjernvarmens fordeler for brukerne Media – for å øke kunnskap om energisystemer og fjernvarmens rolle FoU-miljøer- med prosjekt om samspill mellom el-systemet og termisk energi Møteplasser for bransjen selv

6 Fjernvarme i fremtiden
Vi bygger det systemet som er mest robust for å møte fremtidens utfordringer: - Forsyningssikkerhet i mer ustabilt klima og i mer befolkningstette byer - Nullutslipp og innfasing av ny fornybar energi og ny teknologi - Kollektive, energibesparende helhetsløsninger GOD KONFERANSE!


Laste ned ppt "Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google