Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme 1 Heidi Juhler www.fjernvarme.no

2 Drivere o Byenes vekst: Byene i Norge vil vokse med 40 % frem mot 2040, 60% vekst til 2060 Aftenposten: «Vi må bygge tettere og høyere». «Kollektive løsninger nødvendig for å få plass til alle» o Krevende kunder: Vil ha komfortvarme som ikke svikter «Varmepumper holder ikke i kulda» o Forsyningssikkerhet: Fleksibilitet i forbruket enda viktigere for energisystemet Energiutredningen: "Med dagens teknologi er det først og fremst varmesentraler som kan bidra med forbruksfleksibilitet i større skala i Norden". 2 Fjernvarme er eller bygges i 90% av alle byer over 10000 innbyggere 60% av alle norske byer 15 mrd NOK investert siden 1999 5 TWh produsert fjernvarme 130 GWh fjernkjøling

3 Utfordringer Forventinger om stabilt lave strømpriser, kraftoverskudd og våtår i 2012 reduserer både lønnsomheten og oppslutningen om fjernvarme Energimerkeordning med systemgrense som underslår verdien med fjernvarme Vanskelig å forstå et «usynlig energisystem»: Teknologi i bygget mer spennende for media, og dette påvirker holdninger til regelverket, fjernvarme og passivbygg 3

4 Veien videre: Synliggjøre fremtidens fjernvarme Fjernvarmens bidrag som effektleverandør Fjernvarmens rolle som kollektivløsning i de raskt voksende byene Fjernvarmens bidrag til energieffektivisering av hele områder Fjernvarmen som plattform for rask og rimelig uttesting og utbygging av ny fornybar energi 4

5 Hva gjør Norsk Fjernvarme? Vi er i inngrep med alle aktører som er sentrale for våre saker: Enova om finansieringsordninger som kan øke lønnsomheten Politikere og etater om krav til fortsatt energifleksibel oppvarming i bygg og tilknytningplikt for fjernvarme NVE og OED om endring av energimerkeordningen Byggebransjen og rådgivere om miljøsertifisering og fjernvarmens fordeler for brukerne Media – for å øke kunnskap om energisystemer og fjernvarmens rolle FoU-miljøer- med prosjekt om samspill mellom el-systemet og termisk energi Møteplasser for bransjen selv 5

6 Fjernvarme i fremtiden Vi bygger det systemet som er mest robust for å møte fremtidens utfordringer: - Forsyningssikkerhet i mer ustabilt klima og i mer befolkningstette byer - Nullutslipp og innfasing av ny fornybar energi og ny teknologi - Kollektive, energibesparende helhetsløsninger GOD KONFERANSE! 6


Laste ned ppt "Fjernvarme og fjernkjøling i Norge – drivere og utfordringer Hjellholmen Varmesentral, Harstad Statkraft Varme er vertskap for årsmøtet 2013 i Norsk Fjernvarme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google