Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter, til studier av entreprenørskap, innovasjon, og anvendelse av teknologi Peder Inge Furseth, 19. januar 2011 Dr. polit., førsteamanuensis, Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI, Nydalen Det tas forbehold om endringer (dokument: Berkeley/Info om Berkeley) For oppdatert informasjon gå til www.bi.edu/outgoingwww.bi.edu/outgoing

2 Peder Inge Furseth Tilbudet gjelder studenter ved alle BIs studiesteder i Norge, på visse bachelor-studier. Gjelder fag som entreprenørskap, innovasjon, og anvendelse av teknologi Studentene får karakterutskrift fra UC Berkeley Extension. Dette blir et vedlegg til vitnemålet fra BI. Dette er et unikt tilbud for BI-studenter, på vestkysten av USA. Hver student betaler ca. kr 18.000* ekstra for å få delta på dette. *Kan forekomme endringer i pris.

3 Peder Inge Furseth Målet med det semesterlange programmet er å gi hver enkelt student unike innsyn i entreprenørskap, innovasjon, og i anvendelse av teknologi. For å nå målet må studentene ta kurs ved Berkeley-universitetet i California; de må skrive en Independent study, og bør ta del i det pulserende Berkeley, San Francisco og Silicon Valley området. Opplegget gikk første gang våren 2008, og da var det 33 BI- studenter i Berkeley; de kom fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, og Oslo. Muligheten har kommet i stand gjennom langvarig samarbeid mellom Peder Inge Furseth på BI og professor Trond Petersen på Berkeley.

4 Peder Inge Furseth University of California at Berkeley (UCB) og San Francisco Bay Area Berkeley-universitetet åpnet i 1868 Campus er donert av en nordmann: Peder Sæther Berkeley er det beste offentlige universitetet i USA Bay Area strekker seg fra Berkeley og San Francisco til San Jose, og har ca. 6 millioner innbyggere Det mest innovative området i USA Hovedkontor for selskaper som Google, eBay og Gap

5 Peder Inge Furseth For en god oversikt over San Francisco Bay Area se http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area

6 Peder Inge Furseth Det er ett kurs som er obligatorisk for alle BI- studentene, og det er ”Innovasjon og entreprenørskap: sosial og kulturell kontekst”. Dette tar for seg innovasjonsprosessen i bedrifter, entreprenørens rolle i denne prosessen, og det sosiale og kulturelle miljøet som fremmer eller hemmer prosessen. For studentene som er i Berkeley i høstsemesteret er det et strategi-kurs, siden dette er obligatorisk i 5. semester. Kurset tas i Berkeley, i et eget opplegg. Obligatoriske kurs

7 Peder Inge Furseth VALGKURS HØST Technology and society* Organizations and institutions * Sociology of culture* Comparative perspectives* Virtual communities** * betyr at kurset går høsten 2012. ** betyr at kurset kan bli uaktuelt høsten 2012 Merk at endelig kursportefølje avklares senere Se www.bi.edu/outgoing for detaljer.www.bi.edu/outgoing

8 Peder Inge Furseth Alle bachelor-studentene må ta 1 obligatorisk kurs og skrive en Independent study, og dessuten ta 2 valgfrie kurs. FOR BACHELORSTUDENTENE Vårsemesteret er ikke aktuelt for bachelor- studentene Høstsemesteret 2012 i Berkeley Antall kurs3 kurs på åtte studiepoeng hver (=24 sp) Omfang på Independent study 6 studiepoeng

9 Peder Inge Furseth VALGKURS VÅR Society & Info.Technology Org. & Social Institutions Virtual Communities Comparative Perspectives series Global Financial Markets* * betyr at kurset enda ikke er bekreftet for vår 2012 Alle valgkurs er på 8 studiepoeng Merk at endelig kursportefølje avklares senere Se www.bi.edu/outgoing for detaljer.www.bi.edu/outgoing

10 Peder Inge Furseth Hvert semester vil gi til sammen 30 studiepoeng. Alle siv.øk-studentene må ta 1 obligatorisk kurs og skrive en Independent study, og dessuten ta 2 valgfrie kurs. FOR SIV.-ØK STUDENTENE Vårsemesteret 2012 i Berkeley Høstsemesteret er ikke aktuelt for siv.-øk.- studentene Antall kurs3 kurs på åtte studiepoeng hver (= 24 studiepoeng) (tar man 3 kurs blir Indep. study 6 s.p.) Omfang på Independent study 6 studiepoeng

11 Peder Inge Furseth Økonomiske aspekter for BI studentene Prisen er ca. 18.000* kr per student i tillegg til den vanlige semesteravgiften på BI. Merk at det tas forbehold om økning i prisen. BI tar imot kursavgiften fra studentene og betaler så denne til Berkeley- universitetet i California. Kursavgiften inkluderer undervisning, eksamener, veiledning ved arbeide med Independent study. I tillegg til dette kommer losji (pris omtrent som i Oslo), flybillett (ca 7.000 kr), forsikring, og visum. Det tas forbehold om nye utgifter. For bomuligheter se www.craigslist.com og tidligere studentrapporterwww.craigslist.com Visum ordnes av den enkelte student ved oppmøte i USAs ambassade i Oslo. Nødvendige dokumenter kommer fra Berkeley. Sjekk ut info hos Statens lånekasse for utdanning, og/eller kontakt Internasjonalt kontor. *Kan forekomme endringer i pris.

12 Peder Inge Furseth Krav Studenter fra BI må ha bestått alle fag, og ha en gjennomsnittlig god C eller bedre. For å kunne følge undervisningen tilfredsstillende, må hver enkelt student regne med en arbeidsmengde på 40-50 timer i uka, inkludert forelesninger. Oppholdet krever at BI-studentene er selvstendige i å løse utfordringer, og at de er tilpasningsdyktige til en ny kultur. Det er for eksempel ingen IT-avdeling å henvende seg til hvis det er problemer med egen PC Du må stille forberedt på alle forelesningene.

13 Peder Inge Furseth Hvem kan søke, når, hvordan? For høstsemesteret 2012 og vårsemesteret 2013 er søknadsfristen 1. februar 2012. Dette er åpent for de fleste bachelorstudiene, med fokus på innovasjon og entreprenørskap. For høsten 2012 og våren 2013 er det Student Exchange Fair i Nydalen 18. januar kl 1000-1500.


Laste ned ppt "Peder Inge Furseth Tilbud for BIs bachelor- og siv.-øk.-studenter om studier ved University of California, Berkeley (UCB) Invitasjon til BI-studenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google