Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Timing av aksjeinvesteringer ved bruk av teknisk analyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Timing av aksjeinvesteringer ved bruk av teknisk analyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Timing av aksjeinvesteringer ved bruk av teknisk analyse
ved Geir Linløkken, Investtech.com

2 Agenda 1. Kort om Investtech 2. Innføring i teknisk analyse
3. Innsidehandler i aksjemarkedet pause, salg av bok+abonnement 4. Forskningsresultater 5. Investtechs produkter og tjenester 6. Eksempler etter innspill fra deltakerne 7. Handelsstrategier - hva virker best?

3 Kort om Investtech Forvaltning Spesialanalyser Abonnement på analyser
Beslutningsstøttesystemer for finansinvesteringer basert på vitenskapelige metoder Daglige analyser av ca aksjer og andre verdipapirer Etablert Nå 5 ansatte. Ansatte 73%, Styreleder 24% Gratis analyser på Internett Abonnement på analyser Spesialanalyser Forvaltning Investtechs produkter

4 Markedspsykologien · Hele markedets syn er innbakt i prisen
· Markedet har alltid rett · Grådighet og frykt · Historien gjentar seg

5 Teknisk analyse: Analyse av psykologi
Hovedpunkter: Trend Støtte og motstand Formasjoner Volum

6 Trend The trend is your friend
Angir retning og hastighet for videre kursutvikling Trend kan ha tre retninger: opp, ned, sidelengs Kan være forskjellig på kort og lang sikt

7 Trend DOM FOE

8 Støtte og motstand Handelsstrategi: · Angir kritiske nivåer for kursen
Bestemmes av · tidligere topper og bunner (pivotpunkter), · runde tall, spesielt i et stigende marked, · trendlinjer, · høyt akkumulert volum, · formasjoner, · priser der fundamental informasjon ble sluppet, · emisjonsnivåer Handelsstrategi:

9 Støtte og motstand SNI EME

10 Kursformasjoner Historien gjentar seg, spesielt når psykologien til investorene er i bestemte tilstander som indikeres av forskjellige kursformasjoner Investtech har unik teknologi for formasjonsgjenkjenning Defineres som serier av etterfølgende topper og bunner Definerer støtte- og motstandslinjer Et brudd signaliserer videre bevegelse i bruddretningen Objektivet er lik formasjonens høyde Brudd bør følges av økning i volumet Falske brudd gir ofte meget gode muligheter i motsatt retning

11 Formasjoner Nasdaq 100-indeks

12 Formasjoner NSG KVI

13 Volum Avtakende volum i trend- retningen er en advarsel om mulig trendbrudd Stor volumøkning sammen med stor kursendring, kan indikere avslutningsrally Volum skal øke i trendretningen Mulig sell-off og reversering til stigende trend Divergens mellom kurstopper og volumtopper er et svakhetstegn Volum bør øke ved brudd på kursformasjoner og viktige støtte/motst.nivåer

14 Volum Altera

15 Volum Danske bank

16 Hausseindeks Måler den samlede markedssituasjonen (optimistisk eller pessimistisk) Antar verdier mellom 0 og 100 Over 50: optimistisk Over 90: euforisk => nedgang Under 10: alt for pessimistisk => oppgang Hausseanalyse kan gi signaler om trendvendinger før analyse av de underliggende aksjene

17 Innsidehandler Måler meldepliktiges handel i eget selskap
Handlers viktighet er avhengig av innsats og reell eksponeringsendring, dvs beløp i kroner og relativ beholdningsendring.

18 Innsidehandler

19 Pause Salg av bok+abonnement. Ordinær pris kr 889.
Seminartilbud kr 100. Etter pausen:

20 Forskningsrapport Kjøpssignaler fra REC-formasjoner
Teori sier at kursen skal nå objektivet innen L dager. Hvor ofte skjer dette? Kan dette utnyttes i en handelsstrategi?

21 Kjøpssignaler fra REC-formasjoner
629 rektangler ble identifisert på Oslo Børs i Gjennomsnitt: 15% høyde, 96 dagers lengde. Suksessprosent etter en formasjonslengde (1L) Suksessprosent = f(periode)

22 Kjøpssignaler fra REC-formasjoner
Strategi Holdetid Avk. Avk. korr. Ann. avk. Ann. avk. korr. Selg på objektiv 64d 4.5% 2.5% 18.8% 10.1% Hold L dager 96d 13.6% 11.6% 39.4% 33.1% Hold 2L dager 192d 22.4% 20.4% 30.1% 27.3% Hovedindeks % Konklusjon: Basert på resultatene over, og sett bort fra eventuell risikoforskjell, ser det ut til at investeringer basert på kjøpssignaler fra rektangelformasjoner gir signifikant meravkastning sammenlignet med en investering i referanseindeksen på børsen. Den beste strategien synes å være å kjøpe rett etter et kjøpssignal og selge etter like lang tid som formasjonen varte.

23 Resultater modellporteføljer
Investtech har modellporteføljer i 8 land. Ukentlig oppdatert, 6-8 aksjer, markedsnøytral risiko eller noe høyere/lavere i perioder. Gjennomsnittlig meravkastning mot referanseindeks: Dagens-case porteføljer med svært gode resultater siden oppstart sommer Absolutt avkastning:

24 Investtechs produkter
Analyser og anbefalinger på alle børsnoterte aksjer Teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt Candlesticks Innsidehandler Screeningverktøy for stockpicking Top50 Signaler Handelsmuligheter Rapporter/case Modellportefølje Dagens case Morgenrapport Analysenytt (gratis) Gratis prøve på Professional: Internett: Brukernavn: demoUsrA Passord: 89uihj Gyldig til:

25 Eksempler Innspill fra deltakerne

26 Handelsstrategi Basert på simulering av modellporteføljer og dagens-case-porteføljer, forskningsresultater og egne erfaringer, har Investtech erfart at følgende er en god strategi: Kjøp aksjer i stigende trender, gjerne ved reaksjon tilbake til gulvet i trendkanalen på avtakende volum. Kjøp aksjer ved formasjonsbrudd eller brudd på motstand, gjerne samtidig med ny charthigh og økende volum. Kjøp på støtte i stigende markeder, men vis forsiktighet med kjøp på støtte i fallende markeder. Selg på motstand i fallende markeder, men vis forsiktighet med salg på motstand i stigende markeder. La gevinstene løpe, men kutt tapene raskt.


Laste ned ppt "Timing av aksjeinvesteringer ved bruk av teknisk analyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google