Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen mot fattigdommen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen mot fattigdommen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen mot fattigdommen
’Fra håpløshet til verdighet’ Konferanse på Lillehammer 28. januar 2009 Sturla J. Stålsett Generalsekretær

2 Fattigdommen Hvordan måle fattigdommen? Absolutt
Relativ eller relasjonell ’Appear in public without shame’ (Adam Smith) Verdighet, anseelse, tillit = relasjonell, fellesskapsorientert

3 Tillit Finanskrisen som tillitskrise Hva skjer nå tilliten forvitrer?
I samfunnet Personlig / individuelt Fattigdommen som tillitssvikt Tillit til samfunnet Tillit fra samfunnet Selvtillit

4 Tillit som menneskelig grunnfenomen
Løgstrup: ’Spontan livsytring’ Tillit kan ikke presteres Tillit kan ikke avkreves Tillit kan ikke kjøpes Men vilkårene for at tillit kan (gjen-)oppstå kan bygges Fattigdombekjempelse som tillitsbyggende tiltak

5 Sammen Å gjenvinne fellesskapsdimensjonen i kampen mot fattigdommen
Solidaritet ’Cuando el pobre crea en el pobre’ ’Når den fattige tror på (har tillit til) den fattige’ Politisk arbeid Brukerorganisering Bygge fellesskap, møtesteder, rom… i seg selv tiltak mot fattigdom

6 Trend: Individualiseringen av fattigdomsproblemet
Velstandsutvikling + velferdsstaten + utviklingstrekk i familierelasjoner = flere enslige (14% i 1960 < 40% i 2008, Harsløf og Seim, 2008) Moralistiske og paternalistiske diskurser i forhold til fattigdom - eks, avhengighet av sosialhjelp, (Dahl og Lorentzen 2008 Nyklassisk / nyliberalistisk økonomisk teori/ politikk

7 Finanskrisen, høsten 2008 Slutten på nyliberalismens tidsalder?
Markedsfundamentalismens død? [Historien: Fra von F. von Hayek til ’Chicago Boys’ fra Pinochet til Margaret Thatcher og Ronald Reagan til gjeldkrise, og Verdensbankens og Pengefondets strukturtilpasningstiltak til globalisering og hyperkapitalisme og nyliberalismen som Det Eneste Naturlige, som Økonomi]

8 ‘There is no such thing as society’
M. Thatcher

9 ‘Politics is not the answer, politics is the problem’
R. Reagan

10 Markedsfundamentalismens fatale misoppfatning:
At markedet styrer seg selv og er egnet til å styre alt alle sider ved menneskelivet Men også Adam Smith visste bedre Markedet trenger noe mer trenger politikk trenger etikk trenger et samfunn Samfunnet mer enn markedet Moralen mer enn forretningsforbindelser

11 Samfunnets bindingsverk
Hva holder fellesskapet sammen? Social cohesion ’Sammenhængskraften...’ Bindingsverket: Likeverd Erfaring av respekt, rettferdighet og omsorg Opplevelse av fellesskap på tvers av (irrelevante) forskjeller Grunnleggende fellesverdier

12 ’Tillitsbyggende tiltak’
Betydningen av å bygge tillit nedenfra: fra individ til individ, gruppe til gruppe, og dermed tillit til samfunn, mellom ulike samfunn, globalt  ’Sosial kapital’ (R. Putnam) Betydningen av frivillighet, organisering og engasjement

13 Fra håpløshet til verdighet
Framtidsrettet Endringsorientert Aktivt

14 Verdighet Gave: Iboende, hos enhver
Oppgave: Å anerkjenne, styrke, fremme, hos hverandre Sammen mot fattigdommen


Laste ned ppt "Sammen mot fattigdommen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google