Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgang EØS v/13 Professor dr. juris Finn Arnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgang EØS v/13 Professor dr. juris Finn Arnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgang EØS v/13 Professor dr. juris Finn Arnesen

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Om oppgaven ”Identifiser og drøft” utypisk for oppgaver så tidlig i studiet – men forvent det uventete Oppgaven neppe spesielt krevende Noen utfordringer i tilknytning til diponeringen av besvarelsen, kanskje

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Om gjennomgangen Jeg har ikke rettet noen besvarelser, og vet derfor ikke hvor skoen kan trykke Når jeg ikke har rettet besvarelser, har jeg også gått glipp av de gode ideene slike kan gi Vi tar eventuelle spørsmål til slutt

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 De EØS-rettslige spørsmålene Tre tiltak –Registreringsplikt for el-sykler, –Krav til førerkort –Forbud mot el-sykler i bygater og på sykkelstier Alle tiltakene kan vurderes mot varereglene –EØS-avtalen art. 8 flg. Opprinnelse og kategori ikke noe problem Spørsmålet er om et eller flere av tiltakene er forbudte tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner –Alle tiltakene er opprinnelsesnøytrale

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Registreringskravet Produktkrav? –Må utstyres med registreringsskilt – likevel ikke så treffende –Poenget er å skape forbindelse mellom sykkel og eier Treffer Dassonvillekarakteristikken? –Ja, men registreringsplikten tar ikke sikte på å påvirke varestrømmene mellom EØS-statene, og virkningene for samhandelen er temmelig avledete og indirekte. Ikke restriksjon Alternativ. keckdoktrinen. Ikke regulering av ”bestemte former for salg. Doktrinen er ikke anvendelig

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Registreringsrkavet, fortsettelse Alternativ: Bruksbegrensning. Passer ikke så godt, men synspunktet må da være at vi har å gjøre med en bruuksbegrensning siden sykkelen ikke kan brukes uten at den er registrert. Vurderingstemaet etter Mickelsson og Roos –Hindrer registreringskravet at sykkelen kan brukes etter sitt formål? Klart ikke –Medfører registreringskravet at etterspørselen etter syklene blir vesentlig mindre enn den ellers ville vært? Neppe. –Konklusjon: Om man ser registreringskravet som en bruksbegrensning, har kravet ikke de kvaliteter som gjør det til et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Førerkortkravet Stiller krav til brukeren av produktet –Ikke grunnlag for å diskutere om disse er så omfattende at realiteten er at bare svært få vil kvalifisere for førerkort (mao, ikke Mickelsson og Roos-parallell) –Omfattes neppe av Dassonvillekarakteristikken Hvis man ser det slik at det omfattes, ligger adekvansforbeholdet nær. Konklusjon –Ikke tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon, og dermed heller ikke forbudt etter EØS-avtalen art. 11

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot bruk i bygater og på sykkelstier Kjernen i Mickelsson og Roos –Hindrer tiltaket at el-syklene kan brukes etter sitt formål? –Begrenses bruken av dem vesentlig? Konklusjon

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Rettferdiggjøring Generelt –Alle tiltakene er opprinnelsesnøytrale –Begrunnet i hensynet til folks liv og helse, og trafikksikkerhetshensyn –Nødvendighet og konsistens det sentrale Registreringskravet –Muliggjør sporing av eieren Kan også virke preventivt –Egnet –Proporsjonalt? –Konsistent? Ikke registreringskrav på vanlige sykler –Konklusjon

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Rettferdiggjøring Førerkortkravet –Oppplæring egnet og begrenser heller ikke varestrømemne mer enn det som er nødvendig for å ivareta hensynene Bruksbegrensningene –Egnet? Neppe - tvinger el-sykler opp på fortauene i byene, og ut på veiene på landet –Går også lengre enn det som er nødvendig Bare det ene, eller bare det andre ok- og neppe i strid med art. 11 –Konsistent – Hva er grunnen til å differensiere mellom el-sykler og andre?


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgang EØS v/13 Professor dr. juris Finn Arnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google