Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom
Hovedstrategier Innherred Et forslag på sammendrag av de tre scenarier i Trøndelag 2020

2 Det offentlige aktørbilde - stø kurs mot framtida! (?)
Rikspolitikk - marked SIVA Innovasjon Norge Trøndelags- rådet Arena Trøndelag Bysamarbeidet Midt Norge Regional Utviklingsplan RUP Frostating Fosen Namdal Innherreds- programmet INVEST Værnes ISK Kommunene

3 Flaggskipstrategier Olavsarven – en forpliktelse for Trøndelag En regional, nasjonal og internasjonal satsing Egge – Stiklestad – Nidaros – Jerusalem Kommunikasjoner - infrastruktur Varmekraftverk Skogn

4 Vekststrategier Attraksjonskraft - Aktiv stedsutvikling med fokus på småbyen (levende bygder, byer i utvikling)? - Gode oppvekstvilkår - Åpenhet og toleranse, likestilling - Inkluderende arbeidsliv - Arrangementsmangfold - Natur og friluftsliv - Merkevarebygging

5 Vekststrategier Reiseliv/kultur - Innherred som en felles destinasjon - Samling og klyngetenking omkring kommunenes komparative fortrinn, f.eks. billedkunst, teater, musikk - Lokale kvalitetsbærere i et nasjonalt og internasjonalt marked - Nasjonalparker, Norges geografiske midtpunkt - Gang- og sykkelveier, kultur-/opplevelsesveier

6 Vekststrategier Kommunikasjon - infrastruktur
- Aksen Trondheim – Steinkjer må forsterkes både for bil og bane - Tog Trondheim – Steinkjer 1 time - E6 motorvegstandard Trondheim – Steinkjer, bompengefinansiert innen Rv 17

7 Vekststrategier Energi - Sikre tilfredsstillende energitilførsel i regionen - Varmekraftverk Skogn - Sikre etablering av leverandørklynger med alternative energiformer. - Samhandling med NTE

8 Vekststrategier Primærnæring - Løfte fram Innherredslandbruket! - Øke innovasjonsevnen i primær- og sekundærleddet - Kvalitetssatsing i nye markeder - Stimulere til klyngetenking - Konflikthåndtering rovdyr

9 Vekststrategier Industri - Utnytting og foredling av lokale ressurser - Innovasjon – nye produkter i nye markeder Kompetanse - Sikre tilstrekkelig og rett kompetansetilgang - Forsterke samhandlinga og innovasjonsevnen i de videregående skoler og HiNT - Sikre samhandling og utvikling mellom de operative industrimiljøene og kompetansemiljøene i Trøndelag herunder SINTEF,NTNU,HiST og HiNT

10 Grønne strategier Klima
Bærekraftig forvaltning av natur, sikre biologisk mangfold Folkehelse – sprekest i et sprekt fylke

11 Ungdomsstrategier Entreprenørskap Kultur/idrett Toleranse

12 Regional samhandling Bygge Innherred som fellesskap - i partnerskap med Stjørdal og Trondheim - i aktiv samhandling med Namdalen - med øst-vest samarbeid gjennom Nordens Grønne Belte


Laste ned ppt "Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google