Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frostating 09.10.06 - Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Program for RUP-møte Frostating 9. oktober 10.00-10.45 Fylkeskommunen v/Einar Strøm Innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frostating 09.10.06 - Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Program for RUP-møte Frostating 9. oktober 10.00-10.45 Fylkeskommunen v/Einar Strøm Innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Program for RUP-møte Frostating 9. oktober Fylkeskommunen v/Einar Strøm Innovasjon Norge v/Ivar Skjerve Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Even Ystgård Regionsrådsleder Lars Myraune om regionens utfordringer Hvordan følge opp innspillene fra RUP-runden i juni? Ordførerne om kommunens utfordringer PAUSE 60 min.ALLE.Diskusjon/drøftinger – åpen post.

2 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm En oversikt over viktige prosjekter i Fylkesovergripende prosjekt/program som er støttet i Fylkesprosjekter som er støttet i Viktige regionale prosjekter 2006 – pr. region.

3 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Fylkesovergripende prosjekt/program som er støttet i 2006: Eksportsatsing Trøndelag Europakontoret Profilmarkedsføring Trøndelag Innflagging Trøndelag Interreg. Nordens Grønne belte En smak av Trøndelag Konjunkturbarometer – ”Arena Trøndelag” ”Green city Norway” Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag Connect Trøndelag

4 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Fylkesovergripende prosjekt/program som er støttet i 2006: FoU-megling i Trøndelag Innovasjon Midt-Norge Ideportalen Midt-Norsk Skogsenter RIS-prosjektet Teknoport Midt-Norsk Filmsenter Marint Forum Nor Fishing 2006 Trøndersk Matfestival Oi Trøndersk mat og drikke

5 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Fylkesprosjekt/program som er støttet i 2006: Ung Tiltakslyst Ungt Entreprenørskap Bedriftstur/Cambridgeksamen Sommergrunderskole Oppsettinger v/N-T-teater Oppsettinger Musikk i Trøndelag FOLK 2006 FYSAK 2006 Saemien Sijte Namdalsbibliotekene

6 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Fylkesprosjekt/program som er støttet i 2006: Verneområder som grunnlag for verdiskaping Utviklingsprosjekter v/Bioforsk Mære som nav for småskala mat HiNT, Teaterutdanning HiNT, Innovasjon og entreprenørskap i studiene HUNT III Kunnskapssenter for laks Viktig at det lokale tiltaksapparatet er kjent med og bidrar til å posisjonere egne miljø inn mot slike prosjekt/program.

7 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Viktige regionale prosjekter 2006 – Frostating Kommunale/regionale fond 2006 Kunnskapsparken Steinkjer Nyskaping- og utviklingsprogrammet i Verdal Innherredsprogrammet Indpro – Verdal SNU - Stjørdal Steinkjer Byjubileum Steinkjer Torg Steinkjerfestivalen Flerbruksløype Steinkjer Falstadsenteret

8 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Viktige regionale prosjekter 2006 – Frostating (2) Levart ”Raud Vinter” Ytterøy bygdetun Samfunnsmessig betydning av Sødra Cell Småsamfunnspilot i Verran Omstilling i Meråker Grova Skisenter Ung-kubator Landbruksinkubator Sentrums/stedsutviklingsprosjekter Intro Innherred – traineeordning Stedsutvikling Inderøy

9 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Et oversiktsbilde over det regionale utviklingsarbeidet viser: Stor aktivitet både på fylkesoverskridende prosjekt, fylkesprosjekt og regionale prosjekt. Omfanget av fylkesoverskridende prosjekt og fylkesprosjekt er økende (prosjekt med geografi utover kommune). Varierende pågang fra kommunene når det gjelder prosjekt Mange av prosjektene går over flere år. Mye virkemidler blir oppbundet.

10 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Hva kan vi trekke ut av dette? At det over tid tilrettelegges en ”infrastruktur” av prosjekt som det blir viktig for utviklingsmiljøene å posisjonere seg i. Viktige stikkord for denne ”infrastrukturen” er : - Internasjonalisering - Markedsføring av Nord-Trøndelag - Forskning – og utvikling - Ungdomssatsing - Kultur Å ha oversikt over hvilke muligheter som ligger i denne infrastrukturen blir et viktig ledd i tiltaksarbeidet. Et aktivt å oppegående tiltaksapparat i kommuner/regioner blir viktigere.

11 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm RUP-PROSESS VÅREN 2006

12 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Kommuner/ungdom Frostating 9. juni Framtidsbildet: Frostating i 2020: –Fire av ti ungdommer mener at Verdal er større enn Steinkjer –Fortsatt 2 timer fra Steinkjer til Trondheim –Flere innbyggere i alle kommunene, men ikke mangel på barnehageplass –Ingen nye store bedrifter Næringsliv 2020: –Kulturnæringer –Transport og kommunikasjon –Reiseliv –Uendret industri –Mindre landbruk Felles mål: KULTURBASERT NÆRINGSVIRKSOMHET – Ledende i landet!!

13 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Kommuner/ungdom Frostating 9. juni TILTAK FOR Å NÅ FELLES MÅL Nr. 1: Samarbeid om ressursene (- nettverksarbeid, - sammen utvikle ulike ”pakketilbud”) (Dyrke identitet og egenart) Merkevarebygging. Lætt ”godfotteori’n bli omsætt i praksis!! Nr. 2: Entreprenørskapskurs for innvandrere Nr. 3: Opplæring i entreprenørskap på kulturlinjene i fylket Nr. 4: Utdanning innen kulturbasert næringsvirksomhet (ledelse, kulturhistorie, entreprenørskap). Spm.: Obligatorisk, eget fag, egen linje, påbygging? Nr. 5: Utnytte nyeste tilgjengelige teknologi på ulike områder (Eks: lyd og bilde, produksjonsteknikker, på mat, foredling av råvarer, multimedia, skape ”nye rammer” for tidl. aktiviteter innen idrett ) Nr. 6: Kompetanse, gründertanke og lokalt særpreg. (Norsk kompetansesenter for kunst og kultur (gjerne tilknyttet Hint))

14 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Signaler fra Kommunal – og regionaldepartementet ang. RUP-arbeidet: RDA-ordningen overføres fylkeskommunen (legges inn under kap. 551 post 60) Prosess og forvaltning av RDA-ordningen er gjennomført i et nært partnerskap med berørt næringsliv, og vurderes som rimelig vellykket. KRD er opptatt av at fylkene: Viderefører partnerskapet med næringslivet for videreføringen av RDA. (i de kommuner som fortsatt skal kompenseres) Hvordan overføre erfaringene fra RDA-prosessen til det videre arbeidet med RUP? Fylkeskommunen ønsker dialog med næringslivet om disse spørsmålene. Avtalt møte mellom fylkeskommunen/RDA-styringsgruppen – fast ordning?

15 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Nord-Trøndelags fortrinn ved en forvaltningsreform (”Fortrinnsutvalget”) Bjørnar Skjevik Torbjørn Skjerve Hans Magnus Ystgaard Randi Ness Nils Martin Williksen Kirsten I. Værdal Merethe Storødegård Rune Hallstrøm Petter Haugan (prosessleder)

16 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Viktige drivkrefter for regional utvikling Ut fra en teorigjennomgang har utvalget spesielt pekt på følgende drivkrefter som viktig for utvikling i Nord-Trøndelag Kompetanse Partnerskap/governance Klyngeperspektibet Enkeltmennesker

17 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Sterke utviklingsmiljøer og fagområder i N-T Kultur Ungdomsarbeid og videregående utdanning Innovasjon og omstilling. Case: Verdalsomstillingen Matproduksjon Industri Skognæringa Energi HUNT Offentlig administrasjon og forvaltning NTEs stilling og betydning

18 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm

19 Felles NTSTTK RUP – SHP/HANDLINGSPROGRAM - ARENA FYLKESPLANARBEID + + SINTEF NTNU HiNT HiST Tenkeloft landbruk ++++ PARTNERSKAP Kommuner, Organisasjoner + + Tenkeloft industri

20 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Samhandlingsprogrammet bygger på vedtatt fylkesplan med følgende kriterier: Det må gjøre en forskjell! Det må finnes ressurser å sette inn Sjanse til å lykkes Innenfor en balansert utvikling Samhandlingsprogram 2005 og 2006

21 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Erfaringer fra SHP Noen tiltak er gjennomført, hovedsakelig konkrete tiltak Noen tiltak fører til konklusjoner om videre arbeid. Noen tiltak er uklare, for generelle og må presiseres eller konkretiseres. Det er stor pågang om å få tiltak inn i SHP, og dermed vanskelig å få avsluttet tiltakene.

22 Frostating Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Arbeidet med SHP 07 Kriterier: De samme som for 2005 og 2006, men et sterkere fokus på balansert utvikling. Tar utgangspunkt i felles fylkesplan Det er ønskelig med tiltak som mer konkret viser hva som faktisk skal gjøres i Prosess i felles fylkestingsbehandling, innspill fra andre inkl. kommunene til gode samhandlingspunkt der vi kan oppnå mer ved å utføre tiltakene i samhandling i hele Trøndelag. Innspill i løpet av okt. –06 med sluttbehandling i fylkestingene i des. –06.


Laste ned ppt "Frostating 09.10.06 - Innspill fra fylkekommunen – Einar Strøm Program for RUP-møte Frostating 9. oktober 10.00-10.45 Fylkeskommunen v/Einar Strøm Innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google