Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ”Innherred 2020” Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ”Innherred 2020” Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ”Innherred 2020” Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene

2 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 2 Trøndelag 2020 9 TRENDER – Utviklingstrekk som påvirker Trøndelag 3 SCENARIER – Framtidsbilder for Trøndelag

3 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 3 Trend 1 – En verden av byer

4 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 4 Trend 2 – Regionenes Europa

5 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 5 Trend 3 – Færre hender skal gjøre mer

6 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 6 Trend 4 – Maksimere muligheter ”Jeg-generasjonen tar over”

7 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 7 Trend 5 - Realfag er for nerder

8 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 8 Trend 6 – Et internasjonalt næringsliv

9 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 9 Trend 7 - Kampen om energien

10 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 10 Trend 8 - Økt bekymring for vår klode

11 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 11 Trend 9 - Det globale matfatet

12 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 12 Scenarier 2020

13 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 13 Scenarieopplegget Utarbeide framtidsbilder for å inspirere til diskusjoner. Skal inneholde flere ulike utviklingsbaner som lettere skal kunne få til en bred og åpen diskusjon om veivalgene i planprosessen. Scenariene skal både være sannsynlig og overraskende, men samtidig troverdige. Scenarieutvikling handler også om å identifisere og oppdage trendbruddene i samfunnet. Scenariene skal utvikles i samhandling med mange aktører. Det benyttes innleid prosesskompetanse.

14 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 14 Scenarie 1: EvigGrønn

15 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 15 Scenarie 2: Evig vekst

16 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 16 Scenarie 3: EvigUng

17 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 17 Evig grønn handler om et Trøndelag som forener krefter og klarer å bli en merkevare innen miljøteknologi og internasjonal turisme basert på lokal mat, kultur og egenart. Evig vekst handler om et Trøndelag som har ambisjoner om å være en attraktiv og framtidsrettet region og som klarer å utvikle forskningsmiljøer og næringsliv som har muskler nok til å konkurrere med de beste. Evig ung handler om et Trøndelag som satser på å gi innbyggerne et godt og variert velferdstilbud ved å bidra til samarbeid mellom ulike sektorer, slik at nye løsninger utvikles for et samfunn med stadig flere eldre og omsorgstrengende. De 3 scenariene

18 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 18 Evig grønn 2020 Trivelig, trygt og bærekraftig Internasjonal posisjon på en del miljøteknologiske områder Distriktene blomstrer. Økologisk landbruk er firedoblet i Trøndelag siden 2007 Positiv utvikling av turistnæringen Kraftkrevende industri fases ut. Trondheim har befolkningsnedgang Lite samhandling om kontroversielle saker i regionen Til forskjell fra andre regioner har Trøndelag et homogent samfunn

19 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 19 Evig vekst 2020 Samhandling mellom utdanning, forskning og næringsliv har gitt gullalder Kvinner dominerer sentrale posisjoner Visjonære ledere med handlekraft Gassrørledningen til Skogn har skapt vekstkraftige næringsklynger langs Trondheimsfjorden Store samferdselsinvesteringer -hurtigtog Oppdal – Steinkjer, har skapt et større bo-og arbeidsmarked. Kulturelt mangfoldig samfunn. Nye profesjonelle tilbud innen teater, dans, film og musikk Fraflytting i distriktene. Økt frihandel har skapt vanskeligheter for primærnæringene

20 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 20 Evig ung 2020 Trøndelagsregionen fungerer godt. Regionen satser på helse, omsorg og humant arbeid. Teknologimiljøet viktig medspiller i omsorgen. Nye omsorgsbedrifter etablert Arbeidsinnvandringen satt i system Høyhastighetsbane Trondheim –Oslo vedtatt bygd Kulturelle motsetninger og utfordringer knyttet til innvandringen Kravstore eldre fremmer sine behov på bekostning av andre grupper Høye priser i sentrale strøk skaper segregering i boligmarkedet

21 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 21 Scenariesammenligning Evig grønnEvig vekstEvig ung Bærekraft ØkologiskØkonomiskSosial Utfordring Elkrise og klimatrussel Store vekstkraftige regioner Nok hender i arbeid Ambisjon Forvalte naturressursene, distriktsprofil Bli stor, tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft Velutviklet og effektivt velferdstilbud Kjennetegn Opplevelse og egenart. Meningsproduksjon Kunnskapsintensi ve bedrifter og forskningsmiljøer Service- og servicetjenester Arb. Kraft Redusere etterspørselen Importere kompetanse Importere arbeidskraft El.kraft Redusere etterspørsel, fornybar energi Stor etterspørsel. Bygge ut gasskraft Satse på alt. energi og miljøvennlige gasskraftverk

22 Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” - Dialogseminar Åre 13.03.2007 – Ola Stene www.innherred-samkommune.no 22 Hva betyr dette for oss? Hvilket scenario tror vi mest på? Hvilke tilpasninger bør vår region gjøre Basis for kommuneplan Innherred Vi inviteres til å komme med innspill til felles fylkesplan Uansett – vi er midt i region Trøndelag, og har alle muligheter! Forhåpentligvis var dette et bidrag til å se inn i krystallkula!


Laste ned ppt "1 ”Innherred 2020” Innspill til kommuneplanarbeidet fra ”Trendjakten i Trøndelag” Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google