Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE, BAS, ureg2000, Katalog v/Harald Meland og Bård Henry Moum Jakobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE, BAS, ureg2000, Katalog v/Harald Meland og Bård Henry Moum Jakobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE, BAS, ureg2000, Katalog v/Harald Meland og Bård Henry Moum Jakobsen

2 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hvem er vi? Harald Meland –Postmaster ved UiO –Sjefsprogramerer på ureg2000 –Jobber i GT/SAPP/USIT Bård H.M. Jakobsen –Gruppeleder GT/SAPP/USIT –Generell bråkebøtte –Gammel traver, er med på det meste av prosjekter ved USIT...

3 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 USIT ved UiO

4 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 USIT ved UiO 3 direktører 6 seksjoner + en administrasjon 16 grupper Ca 150 årsverk Nærmere 200 personer

5 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Agenda Hva er et BAS Hva er UREG Mere BAS Hvor mye "koster" et BAS i innføring Hva har UiO lært av erfaring som UiT kan lære på forhånd Hva er effekten, nytten evt nødvendigheten av et BAS

6 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva er et Brukeradministrative system (BAS) Student register Student register Personal register BAS Personer Brukere

7 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva er et Brukeradministrative system (BAS) Person - Fødselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type Bruker - Brukernavn/ID - Passord - E-post adresse - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper

8 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 AT BAS SR (FS/MSTAS) OtherHR AT

9 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hvorfor BAS? Ønsker synkronisert brukernavn + passord. Ønsker kun ETT sted å oppdatere informasjon om brukere, uansett hvilket system/OS brukeren bruker. Et synkroniseringspunkt for personinformasjon Ønsker ETT kontaktpunkt for eksterne som ønsker autentiserings- og autorisasjons-informasjon. Ønsker ETT utgangspunkt for levering av informasjon til nye tjenester (Katalog, LMS, osv.)

10 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva er UREG2000? En Oracle database Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere, maskiner, grupper Rutiner for informasjonsutveksling mot LT og FS Rutiner for printerkvoter, med konto for den enkelte bruker.

11 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva gjør UREG2000 Administrerer brukere –bygger, endrer og sletter brukere –autentisering »OS – unix, NT, W2K, osv »Systemer – Lotus Notes, ClassFronter, Oracle, osv –rettigheter –printerkvoter Administrerer grupper Skal administrere meta-info om maskiner

12 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva er BOFH? BrukerOrganisering For Hvermansen –Andre kan se: http://members.iinet.net.au/~bofh/ http://www.theregister.co.uk/content/30/index.html Tekstbasert klient inn mot UREG2000 Kan brukes til det meste når det gjelder brukere ved UiO

13 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Ureg2000 FSLT NIS (UiO) NT AD (W2K) Notes ARS Tivoli BOFH Radius (Oppringt) UA (Adgangskontroll) PRISS Exim NIS (IfI) LDAP LMS (CF)

14 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05

15 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Tall 12. november 2001 Fakultet : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total TF : 63 : 30 : 312 : 29 : 434 JUS : 288 : 185 : 2810 : 73 : 3356 Med : 1342 : 213 : 2092 : 1488 : 5135 HF : 809 : 331 : 4550 : 395 : 6085 MN : 1163 : 732 : 6217 : 1152 : 9264 Odont : 476 : 94 : 480 : 53 : 1103 SV : 485 : 286 : 4048 : 148 : 4967 UV : 343 : 81 : 2084 : 102 : 2610 UKM : 125 : 12 : 6 : 13 : 156 UNM : 155 : 11 : 26 : 32 : 224 UiO sentralt : 994 : 227 : 234 : 531 : 1986 Andre : 15 : 8 : 64 : 121 : 208 --------------------------------------------------------------------------- Total : 6258 : 2210 : 22923 : 4137 : 35528

16 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LT – Lønn og Trekksystem er UiO sitt eneste personalsystem gir UREG: –steder »SKO - StedKOde »Navn »Katalogmerke »Kontaktadresser –personer: »Ansatte (med tilsetting) persontype = A »Bilagslønnet persontype = M »Jobbsted og privatadresse er autoritativt for steddata i UREG

17 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FS – Felles Studentsystemer er UIO sitt eneste studentregister gir UREG: –Studenter, persontype = S »Navn »Semesteradresse »Studium Emner Opptak Aktivt studieprogram Studienivå Er autoritativt, dvs. skriver over persondata i UREG

18 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE – Felles Elektronisk Identitet For tiden en Uninett/USIT prosjekt Primært 3 delprosjekter –Brukeradministrativt system (BAS) –Autentiseringstjener (AAT) –Offentlig nøkkel infrastruktur (PKI) Se: http://www.uninett.no/prosjekt/feide/http://www.uninett.no/prosjekt/feide/

19 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE

20 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Brukeradministrative system (BAS) Person - Fødselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper Bruker - Brukernavn/ID - Passord - Mailadresse - Type

21 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05

22 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LDAP – Lightweight Directory Access protocol En protokoll for hvorledes komunisere med en katalog En forenkling av DAP, som er X.500 sin måte å komunisere med kataloger. Standard: –V3: RFC2251 –V2: RFC1777

23 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Søking Ved filter i en LDAP-klient (rfc2254) –Eks: (&(sn=Oftedal)(givenName=Lars*)) URL-søk (rfc2255) –ldap://ldap.uio.no/o=Universitetet i Oslo, c=no??sub? (&(sn=Oftedal)(givenName=Lars*)) –ldap://ldap.uio.no/ou=Fagseksjonen TF, ou=Teologiske fakultet, o=Universitetet i Oslo, c=no?uid?sub

24 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Mere URL-søking ldap:// : / ? → attributter ? → Scop –Base – Søk kun i rot-noden for søket –One – Søk kun i noder rett under roten for søket –Sub – Søk i hele subtreet (inkl. rot) under rotnoden ? → Filter –! – NOT –& - AND –| - OR

25 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva har UiO idag? ldap.uio.no (alias: x500.uio.no) Inneholder (Objekter) –Enheter ved UiO hentet fra LT –Personer ved UiO, hentet fra LT »Dvs Ansatte + bilagslønn (løsarbeidere) –Studenter? »Kun hvis de har gitt oss lov via semesterregistreringen

26 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge bruker – howto Cr.user Ansatt Student Andre I LT? Gjest eller gjesteforsker Registrer m/adekvat subtype *KONTO ’user screate’ a A Manuelt ? I FS Fødselsnr? Ja Nei

27 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Sletting av brukere Studenter –Autostud »Sperret 1. Semester uten lovlig registrering »Slettet semesteret efter –Andre: Opp til lokal IT-ansvarlig Ansatte –IT-reglementet: 3 månder etter oppsigelse av stilling. –I praksis: Opp til lokal IT-ansvarlig. Eksterne –Opp til lokal IT-ansvarlig. –Kommer: 6 månders varighet, og mulighet til fornying av konto for eksterne.

28 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Dødsfall Student –Rapporter til SFA/SSA –Unix-drift Ansatt –Personalavdeli ngen –Unix-drift Andre –Unix-drift Hva skjer med konto: –Sperres –Web-område sperres –Kun tilgang for dødsboet, attesteres av bobestyrer.

29 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva er UREG2000? En Oracle database Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere, maskiner, grupper Rutiner for informasjonsutveksling (import og eksport) mot LT (UiO sitt egenutviklede lønnssystem) og mot FS Rutiner for printerkvoter, med konto for den enkelte bruker.

30 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva gjør UREG2000 Administrerer brukere –Bygger, endrer og sletter brukere –autentisering »OS – unix, NT, W2K, osv »Systemer – Lotus Notes, ClassFronter, Oracle, osv –rettigheter –Printerkvoter Administrerer meta-info om maskiner Administrerer grupper

31 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hvorfor? Ønsker ’single sign-on’. Ønsker kun ETT sted å oppdatere informasjon om brukere, uansett hvilket system/OS brukeren bruker. Ønsker ETT kontaktpunkt for eksterne som ønsker autentiserings- og autorisasjons- informasjon. Ønsker ETT utgangspunkt for levering av informasjon til nye tjenester (Katalog, LMS, osv.)

32 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Tall 2. Januar 2001 Fakultet : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total TF : 94 : 36 : 397 : 37 : 564 JUS : 379 : 138 : 2494 : 90 : 3101 Med : 1239 : 249 : 2204 : 1913 : 5605 HF : 966 : 328 : 4254 : 538 : 6086 MN : 1584 : 681 : 5577 : 1552 : 9394 Odont : 488 : 85 : 466 : 73 : 1112 SV : 697 : 259 : 3464 : 159 : 4579 UV : 354 : 111 : 1850 : 115 : 2430 UiO sentralt : 1157 : 226 : 201 : 923 : 2507 Andre : 28 : 5 : 64 : 193 : 290 Total : 6986 : 2118 : 20971 : 5593 : 35668

33 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LT – Lønn og Trekksystem Er UiO sitt eneste personalsystem Gir UREG: –Steder »SKO - StedKOden »Navn »Katalogmerke »Kontaktadresser –Personer (Ansatte Type = ’A’ og Bilagslønnet Type = ’M’) »Faste ansatte og bilagslønnet »Jobbsted og privatadresse Er autoritativt, dvs. Skriver over sted- og personer-data i UREG

34 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FS – Felles Studentsystemer Er UIO sitt eneste Studentregisteret Gir UREG: –Personer (Studenter Type = ’S’) »Navn »Semesteradresse »Studium Emner Opptak Aktivt studieprogram Studienivå Er autoritativt, dvs. Skriver over personer-data i UREG

35 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge brukere UiO har tre typer brukere Ansatte Studenter Eksterne

36 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge brukere (II) En må ’eie’ disken brukerene skal bygges på –Disker er alle på følgende format: / / / / En må være moderator for primærgruppen En må være moderator for eventuelle nettgrupper

37 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge brukere, Ansatte Skal finnes i LT Har persontype: –’A’ - Ansatt –’B’ - Ansatt og Student –’M’ - Bilagslønnet –’b’ - Bilagslønnet og Student Skal ha brukertype ’A’ Hvis ikke finnes i LT, registrer som persontype ’a’

38 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge brukere, Studenter 3 metoder er i bruk –Med/Odont - Automatikk v/Per Grøttum (per@ifi.uio.no) –HF - Manuelt v/Student-IT HF, Øystein Ekvik –Alle andre: »Via registrering til kurs i FS (TFKONTO, JUSKONTO, JUTACCOUNT, MNKONTO, SVKONTO, SVACCOUNT, UVKONTO) »Konto bygges påfølgende natt »Kontoark via sokrates: kursbruker & nybruker »Bygges efter definerte profiler (filegruppe, nettgruppe, SKO og homedir Skal ha brukertype ’S’ (Student).

39 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygge brukere: Eksterne Med eksterne mener vi personer som ikke finnes i LT eller FS Og ikke-personlige brukere –Programvare –Drift-relaterte brukere –Fellesbrukere (normalt tillater vi ikke slike) Har type ’X’ og i tillegg en sub-type

40 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Subtyper DFelles-kontoer EEksterne personer FTest-brukere GGjesteforskere JSpesialavtale, godkjent av IT-direktør KKurs-kontoer LProgramvarekonti NEMBnet/Biotek-personer OSIO - Studentsamskipnaden i Oslo PTerminalstuemaskiner/printere (SV) RSykehusansatte (godkjent av UiO-ansatt) THPC/Tungregneranlegget - Eksterne WGjeste-personer ZSivilarbeidarar cBibliotek - fellesbrukere eProfessor emeritus fUiO-foreninger hStudenter ved den internasjonale sommerskole jKAJA-kontrakt kKonsulenter - eksterne nNotam - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk pEksterne stipendiater rSykehusansatte (venter p} avtale) tTimeansatte/Bilagsl|nnede uPersoner fra andre universiteter vSVs interne sommerskoletilbud zFrisch (Frischsenteret for samfunns}konomisk forskning)

41 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Eksterne brukere Disse er midlertidige, med normalt en varighet på 6 måneder. Annen varighet kan settes i de tilfeller der finnes egen avtale for slikt. Dette siste er desverre ikke satt i produksjon enda.

42 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering av brukere Hva: –Filegruppe (default, ++) –Nettgruppe –shell –SKO –Home –Spread –Printerkvote –Type (Bruker og person) –’Gecos’ –Fødselsnummer

43 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering grupper grupper –add –rem –create –info –ls –lall –spread Nett- og Filegrupper (i bofh ng og fg) –samme som for grupper.

44 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering shell - unix innlogings shell (eks: bash, csh, tcsh mfl) SKO - stedkode, 6 siffer defineres av OF/LT –Gir domene-delen av mail-adressen til brukeren: »denne gir så hvorledes local-part (det til venstre for ’@’) skal se ut. Home - Disken brukeren ligger på, endring av denne betyr flytting –’user move (batch|now|platon|request - confirm|cancel)

45 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering - Er der enda mer? Spread –u - UiO sitt NIS –i - IFI sitt NIS –n - Domino Directory –Flere kommer nok

46 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Sperring ’Splatting’ av brukere Gjøres ved å sette ’*’ inn som første tegn i passord-feltet (NIS) og disable konto i NT/W2K. Må angi en begrunnelse. ’user splatt/unsplatt’ Det er vanlig å sette et ’nologin’-shell også Vi har et sett med forskjellige ’nologin’-shell som brukes i forskjellige sammenhenger.

47 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Sletting ’user delete’ Vi tar vare på filene i 5 år, kan restore bruker innen 4 måneder. efter dette kan ikke brukeren regne med å få tilbake sitt brukernavn

48 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Foiler mm. Foiler: –http://www.uio.no/~baardj/pres/UiB-V2001.ppthttp://www.uio.no/~baardj/pres/U Stedkoder –http://www.uio.no/~baardj/pres/hierarki.txthttp://www.uio.no/~baardj/pres/hierarki.txt Spørsmål?

49 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Harald neste... FS og LT integrasjon (Teknisk) Detaljer

50 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Interaksjon mellom Ureg2000 og UiOs administrative systemer (FS og LT)

51 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FS (Felles Studentsystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om: –Personnavn (sammen med LT) –Student-status (semesterregistrering + studieprogram + eksamensmelding) –Eksamens- og undervisningsmeldinger (herunder “kontokurs”) –Underviserroller –Metainfo om emner

52 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LT (Lønns- og Trekksystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om: –Personnavn (sammen med FS) –Ansattstatus (bilagslønnet eller tilsatt) –Stedkoder, og derved UiOs organisasjonsstruktur –Ansattes tilhørighet i org.strukt. –Reservasjon mot publisering i katalog

53 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Data fra Ureg2000 FS får/vil ha –Har studenten gjennomført godkjent kontokurs? –Studenters emailadresse. LT mottar i dag ingen data fra Ureg2000 I praksis fungerer Ureg2000 som “vaktbikkje” for å sikre samsvar mellom FS og LT

54 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Teknisk Ureg2000 har SQLNet-aksess direkte mot FS- og LT-databasene, og egen Oracle- bruker i disse All interaksjon initieres fra Ureg2000-siden Interaksjonen er implementert ved perl5- moduler, som igjen benytter DBD::Oracle Noen nattlige script dumper resultatene av mye brukte queries til tekstfiler. Andre script benytter så data fra tekstfilene fremfor å koble seg opp mot databasene.

55 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Pause Spørsmål?

56 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 IT-grupper Bruker IT-Gruppe - ’S’ Sjef - ’A’ Ansatt Rettigheter - Grupper - Moderator - Disker – registrere brukere - osv Medlem av ’Eier’

57 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Rettigheter, Hvem har, og hvem har ikke? Styres av IT-grupper Brukere er medlem av IT-grupper –S - Sjef –A - Ansatt IT-grupper er eiere av disker, fg, ng, osv Disker eies med type: –Y - ’alle’ rettigheter –P - passord/printerkvote –O - flytte vekk fra bofh: ’itgroup’ - kommandoene

58 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Bygging av studentbrukere (I) Må ”trigges” Bygger ny bruker, kun når studenten ikke har noen annen studentbruker fra før av. Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter. Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere.

59 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Profiler for studenter Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

60 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering studentbrukerer Brukere på studentserverene vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og nettgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og nettgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister (Kommer senere)

61 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Modifisering (II) Natt til fredag –Ny printerkvote beregnes og ukekvote oppdateres Natt til tirsdag/onsdag –Brukere legges i kø for flytting og flyttes påfølgende natt.

62 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Sletting studentbruker ca 14 dager efter fristen for semesterregistrering: –Brukere meldes ut av filgrupper og nettgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut. 2 – 3 uker efter på sperres brukerene til de studentene som ikke lengre er aktive, eller som ikke følger ’lovlige’ studier.

63 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hvordan bygge, vi ser på bofh user create user bcreate user lcreate user screate

64 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Nyttige bofh-kommandoer knyttet til bruker user info user history user passwd user splatt user unsplatt fg user ng user itgroup user

65 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Slutt?

66 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Nytt: Hierarkiske navnestrukturer Activ Directory (W2K) LDAP-kataloger Notes Directory Utfordringer: –UiO sin organisering, mappe den inn i en katalog. –Standardisering av enheter sine navn/akronym –Flatt felles navne-rom for brukernavn, grupper og maskinnavn

67 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LDAP Kjører i dag OpenLDAP Krever aktivt/passivt samtykke for å være med. Bruker et skjema som er egenutviklet, skal over til et subclasse av eduPerson (http://www.educause.edu/eduperson/)

68 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Kommer kanskje? sertifisering/sertifikater (X.509) krypterings-nøkler integrering mot eksterne autentiseringssystemer

69 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Printerkvote, Hvem? Studenter 23 171 brukere har kvote (+ studentene ved IfI (har et eget printer-system))

70 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Printerkvoter ”Initiert-kvote” –Hvor mange sider brukeren får i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) –Hvis matcher flere: velger den som gir størst ”Uke kvote” –Hvor mange sider brukeren får hver uke (natt til fredag) –Hvis matcher flere: Får summen

71 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Printerkvote (II) ”Max akkumulert” –max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote –Hvis matcher flere: Får summen ”Max semester kvote –Max antall en bruker får skrive i løpet av semesteret –Hvis matcher flere: Får summen

72 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Printerkvoter (III) Quota-file med direktiver En linje per direktiv Format: Betingelse –ng - Netgruppe –fg - Filgruppe –k- Emnekode –s - Aktivt studieprogram

73 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Struktur File-server for studenter

74 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Ny file-server for studenter Kant og Hume Nå: ca 1 TB disk Skal opp til 3 TB disk Skal NFS og Samba (SMB) Kommer i drift i løpet av januar 2001

75 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Strukturen på Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: tf, jus, hf, mn, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 8 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

76 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Strukturen på Platon (II) I tillegg: div-l1 –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (når de ble flyttet med ’move_platon’ i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres.

77 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere På sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] –Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis ’-p’ brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker –Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fødselsnummer til. Filen skal inneholde et fødselsnummer per linje.

78 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 URL-er eduPerson (LDAP) –http://www.educause.edu/eduperson/http://www.educause.edu/eduperson/ BAS-prosjekter –http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/ –http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/ IMS-Enterprise

79 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 LDAP v3 ved USIT

80 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Kva må gjerast: Server Struktur Skjema Synkronisering

81 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Server I dag: –LDAP v2 »OpenLDAP på durin –LDAP v3 »Notes på Domino01 »AD på ???? Vi må: –LDAP v3 »OpenLDAP v??? »Iplanet v??? »Annet?

82 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Skisse av katalogen i dag.

83 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Skisse av mulig ny katalog- struktur

84 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Skjema Person Bruker Org.enhet Gruppe

85 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Hva finnes? eduPerson gridPerson... Users (fra MS-AD) DominoPerson fra Notes

86 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 Ureg vs. LDAP(-er) Må reskrives, og modulariseres.

87 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05


Laste ned ppt "© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 19.08.2014 06:05 FEIDE, BAS, ureg2000, Katalog v/Harald Meland og Bård Henry Moum Jakobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google