Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO UREG2000 UiO sitt brukeradministrative system (BAS) v/Harald Meland & Bård Henry Moum Jakobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO UREG2000 UiO sitt brukeradministrative system (BAS) v/Harald Meland & Bård Henry Moum Jakobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO UREG2000 UiO sitt brukeradministrative system (BAS) v/Harald Meland & Bård Henry Moum Jakobsen SYDR/USIT/UiO

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Agenda Litt om mye Ureg2000 og FS/LT IT-grupper BOFH Student-IT (autostud.pm)

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Brukeradministrative system (BAS) Person - Fødselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper Bruker - Brukernavn/ID - Passord - Mailadresse - Type

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Ureg2000 FSLT NIS (UiO) NT AD (W2K) Notes ARS Tivoli BOFH Oppringt UA (Adgangskontroll) PRISS Exim NIS (IfI) LDAP LMS (CF)

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva er UREG2000? En Oracle database Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere, maskiner, grupper Rutiner for informasjonsutveksling (import og eksport) mot LT (UiO sitt egenutviklede lønnssystem) og mot FS Rutiner for printerkvoter, med konto for den enkelte bruker.

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva gjør UREG2000 Administrerer brukere –Bygger, endrer og sletter brukere –autentisering »OS – unix, NT, W2K, osv »Systemer – Lotus Notes, ClassFronter, Oracle, osv –rettigheter –Printerkvoter Administrerer meta-info om maskiner Administrerer grupper

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvorfor? Ønsker ’single sign-on’. Ønsker kun ETT sted å oppdatere informasjon om brukere, uansett hvilket system/OS brukeren bruker. Ønsker ETT kontaktpunkt for eksterne som ønsker autentiserings- og autorisasjons- informasjon. Ønsker ETT utgangspunkt for levering av informasjon til nye tjenester (Katalog, LMS, osv.)

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Tall 2. Januar 2001 Fakultet : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total TF : 94 : 36 : 397 : 37 : 564 JUS : 379 : 138 : 2494 : 90 : 3101 Med : 1239 : 249 : 2204 : 1913 : 5605 HF : 966 : 328 : 4254 : 538 : 6086 MN : 1584 : 681 : 5577 : 1552 : 9394 Odont : 488 : 85 : 466 : 73 : 1112 SV : 697 : 259 : 3464 : 159 : 4579 UV : 354 : 111 : 1850 : 115 : 2430 UiO sentralt : 1157 : 226 : 201 : 923 : 2507 Andre : 28 : 5 : 64 : 193 : 290 Total : 6986 : 2118 : 20971 : 5593 : 35668

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO LT – Lønn og Trekksystem Er UiO sitt eneste personalsystem Gir UREG: –Steder »SKO - StedKOden »Navn »Katalogmerke »Kontaktadresser –Personer (Ansatte Type = ’A’ og Bilagslønnet Type = ’M’) »Faste ansatte og bilagslønnet »Jobbsted og privatadresse Er autoritativt, dvs. Skriver over sted- og personer-data i UREG

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO FS – Felles Studentsystemer Er UIO sitt eneste Studentregisteret Gir UREG: –Personer (Studenter Type = ’S’) »Navn »Semesteradresse »Studium Emner Opptak Aktivt studieprogram Studienivå Er autoritativt, dvs. Skriver over personer-data i UREG

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere UiO har tre typer brukere Ansatte Studenter Eksterne

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere (II) En må ’eie’ disken brukerene skal bygges på –Disker er alle på følgende format: / / / / En må være moderator for primærgruppen En må være moderator for eventuelle nettgrupper

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere, Ansatte Skal finnes i LT Har persontype: –’A’ - Ansatt –’B’ - Ansatt og Student –’M’ - Bilagslønnet –’b’ - Bilagslønnet og Student Skal ha brukertype ’A’ Hvis ikke finnes i LT, registrer som persontype ’a’

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere, Studenter 3 metoder er i bruk –Med/Odont - Automatikk v/Per Grøttum (per@ifi.uio.no) –HF - Manuelt v/Student-IT HF, Øystein Ekvik –Alle andre: »Via registrering til kurs i FS (TFKONTO, JUSKONTO, JUTACCOUNT, MNKONTO, SVKONTO, SVACCOUNT, UVKONTO) »Konto bygges påfølgende natt »Kontoark via sokrates: kursbruker & nybruker »Bygges efter definerte profiler (filegruppe, nettgruppe, SKO og homedir Skal ha brukertype ’S’ (Student).

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere: Eksterne Med eksterne mener vi personer som ikke finnes i LT eller FS Og ikke-personlige brukere –Programvare –Drift-relaterte brukere –Fellesbrukere (normalt tillater vi ikke slike) Har type ’X’ og i tillegg en sub-type

16 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Subtyper DFelles-kontoer EEksterne personer FTest-brukere GGjesteforskere JSpesialavtale, godkjent av IT-direktør KKurs-kontoer LProgramvarekonti NEMBnet/Biotek-personer OSIO - Studentsamskipnaden i Oslo PTerminalstuemaskiner/printere (SV) RSykehusansatte (godkjent av UiO-ansatt) THPC/Tungregneranlegget - Eksterne WGjeste-personer ZSivilarbeidarar cBibliotek - fellesbrukere eProfessor emeritus fUiO-foreninger hStudenter ved den internasjonale sommerskole jKAJA-kontrakt kKonsulenter - eksterne nNotam - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk pEksterne stipendiater rSykehusansatte (venter p} avtale) tTimeansatte/Bilagsl|nnede uPersoner fra andre universiteter vSVs interne sommerskoletilbud zFrisch (Frischsenteret for samfunns}konomisk forskning)

17 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Eksterne brukere Disse er midlertidige, med normalt en varighet på 6 måneder. Annen varighet kan settes i de tilfeller der finnes egen avtale for slikt. Dette siste er desverre ikke satt i produksjon enda.

18 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering av brukere Hva: –Filegruppe (default, ++) –Nettgruppe –shell –SKO –Home –Spread –Printerkvote –Type (Bruker og person) –’Gecos’ –Fødselsnummer

19 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering grupper grupper –add –rem –create –info –ls –lall –spread Nett- og Filegrupper (i bofh ng og fg) –samme som for grupper.

20 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering shell - unix innlogings shell (eks: bash, csh, tcsh mfl) SKO - stedkode, 6 siffer defineres av OF/LT –Gir domene-delen av mail-adressen til brukeren: »denne gir så hvorledes local-part (det til venstre for ’@’) skal se ut. Home - Disken brukeren ligger på, endring av denne betyr flytting –’user move (batch|now|platon|request - confirm|cancel)

21 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering - Er der enda mer? Spread –u - UiO sitt NIS –i - IFI sitt NIS –n - Domino Directory –Flere kommer nok

22 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Sperring ’Splatting’ av brukere Gjøres ved å sette ’*’ inn som første tegn i passord-feltet (NIS) og disable konto i NT/W2K. Må angi en begrunnelse. ’user splatt/unsplatt’ Det er vanlig å sette et ’nologin’-shell også Vi har et sett med forskjellige ’nologin’-shell som brukes i forskjellige sammenhenger.

23 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Sletting ’user delete’ Vi tar vare på filene i 5 år, kan restore bruker innen 4 måneder. efter dette kan ikke brukeren regne med å få tilbake sitt brukernavn

24 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Foiler mm. Foiler: –http://www.uio.no/~baardj/pres/UiB-V2001.ppthttp://www.uio.no/~baardj/pres/U Stedkoder –http://www.uio.no/~baardj/pres/hierarki.txthttp://www.uio.no/~baardj/pres/hierarki.txt Spørsmål?

25 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Harald neste... FS og LT integrasjon (Teknisk) Detaljer

26 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Interaksjon mellom Ureg2000 og UiOs administrative systemer (FS og LT)

27 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO FS (Felles Studentsystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om: –Personnavn (sammen med LT) –Student-status (semesterregistrering + studieprogram + eksamensmelding) –Eksamens- og undervisningsmeldinger (herunder “kontokurs”) –Underviserroller –Metainfo om emner

28 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO LT (Lønns- og Trekksystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om: –Personnavn (sammen med FS) –Ansattstatus (bilagslønnet eller tilsatt) –Stedkoder, og derved UiOs organisasjonsstruktur –Ansattes tilhørighet i org.strukt. –Reservasjon mot publisering i katalog

29 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Data fra Ureg2000 FS får/vil ha –Har studenten gjennomført godkjent kontokurs? –Studenters emailadresse. LT mottar i dag ingen data fra Ureg2000 I praksis fungerer Ureg2000 som “vaktbikkje” for å sikre samsvar mellom FS og LT

30 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Teknisk Ureg2000 har SQLNet-aksess direkte mot FS- og LT-databasene, og egen Oracle- bruker i disse All interaksjon initieres fra Ureg2000-siden Interaksjonen er implementert ved perl5- moduler, som igjen benytter DBD::Oracle Noen nattlige script dumper resultatene av mye brukte queries til tekstfiler. Andre script benytter så data fra tekstfilene fremfor å koble seg opp mot databasene.

31 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Pause Spørsmål?

32 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO IT-grupper Bruker IT-Gruppe - ’S’ Sjef - ’A’ Ansatt Rettigheter - Grupper - Moderator - Disker – registrere brukere - osv Medlem av ’Eier’

33 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Rettigheter, Hvem har, og hvem har ikke? Styres av IT-grupper Brukere er medlem av IT-grupper –S - Sjef –A - Ansatt IT-grupper er eiere av disker, fg, ng, osv Disker eies med type: –Y - ’alle’ rettigheter –P - passord/printerkvote –O - flytte vekk fra bofh: ’itgroup’ - kommandoene

34 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av studentbrukere (I) Må ”trigges” Bygger ny bruker, kun når studenten ikke har noen annen studentbruker fra før av. Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter. Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere.

35 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Profiler for studenter Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

36 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering studentbrukerer Brukere på studentserverene vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og nettgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og nettgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister (Kommer senere)

37 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering (II) Natt til fredag –Ny printerkvote beregnes og ukekvote oppdateres Natt til tirsdag/onsdag –Brukere legges i kø for flytting og flyttes påfølgende natt.

38 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Sletting studentbruker ca 14 dager efter fristen for semesterregistrering: –Brukere meldes ut av filgrupper og nettgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut. 2 – 3 uker efter på sperres brukerene til de studentene som ikke lengre er aktive, eller som ikke følger ’lovlige’ studier.

39 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvordan bygge, vi ser på bofh user create user bcreate user lcreate user screate

40 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Nyttige bofh-kommandoer knyttet til bruker user info user history user passwd user splatt user unsplatt fg user ng user itgroup user

41 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Slutt?

42 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Nytt: Hierarkiske navnestrukturer Activ Directory (W2K) LDAP-kataloger Notes Directory Utfordringer: –UiO sin organisering, mappe den inn i en katalog. –Standardisering av enheter sine navn/akronym –Flatt felles navne-rom for brukernavn, grupper og maskinnavn

43 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO LDAP Kjører i dag OpenLDAP Krever aktivt/passivt samtykke for å være med. Bruker et skjema som er egenutviklet, skal over til et subclasse av eduPerson (http://www.educause.edu/eduperson/)

44 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kommer kanskje? sertifisering/sertifikater (X.509) krypterings-nøkler integrering mot eksterne autentiseringssystemer

45 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote, Hvem? Studenter 23 171 brukere har kvote (+ studentene ved IfI (har et eget printer-system))

46 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter ”Initiert-kvote” –Hvor mange sider brukeren får i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) –Hvis matcher flere: velger den som gir størst ”Uke kvote” –Hvor mange sider brukeren får hver uke (natt til fredag) –Hvis matcher flere: Får summen

47 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote (II) ”Max akkumulert” –max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote –Hvis matcher flere: Får summen ”Max semester kvote –Max antall en bruker får skrive i løpet av semesteret –Hvis matcher flere: Får summen

48 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter (III) Quota-file med direktiver En linje per direktiv Format: Betingelse –ng - Netgruppe –fg - Filgruppe –k- Emnekode –s - Aktivt studieprogram

49 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Struktur File-server for studenter

50 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Ny file-server for studenter Kant og Hume Nå: ca 1 TB disk Skal opp til 3 TB disk Skal NFS og Samba (SMB) Kommer i drift i løpet av januar 2001

51 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: tf, jus, hf, mn, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 8 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

52 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (II) I tillegg: div-l1 –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (når de ble flyttet med ’move_platon’ i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres.

53 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere På sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] –Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis ’-p’ brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker –Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fødselsnummer til. Filen skal inneholde et fødselsnummer per linje.

54 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO URL-er eduPerson (LDAP) –http://www.educause.edu/eduperson/http://www.educause.edu/eduperson/ BAS-prosjekter –http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/ –http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/ IMS-Enterprise


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO UREG2000 UiO sitt brukeradministrative system (BAS) v/Harald Meland & Bård Henry Moum Jakobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google