Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 30.06.2014 08:49 Student automagi  Brukeradministrasjon...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 30.06.2014 08:49 Student automagi  Brukeradministrasjon..."— Utskrift av presentasjonen:

1 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Student automagi  Brukeradministrasjon...

2 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygge brukere •UiO har tre typer brukere •Ansatte •Studenter •Eksterne

3 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Rettigheter, Hvem har, og hvem har ikke? •Styres av IT-grupper •Brukere er medlem av IT-grupper –S - Sjef –A - Ansatt •IT-grupper er eiere av disker, fg, ng, osv •Disker eies med type: –Y - ’alle’ rettigheter –P - passord/printerkvote –O - flytte vekk fra •bofh: ’itgroup’ - kommandoene

4 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 IT-grupper Bruker IT-Gruppe - ’S’ Sjef - ’A’ Ansatt Rettigheter - Grupper - Moderator - Disker – registrere brukere - osv Medlem av ’Eier’

5 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygge brukere (II) •En må ’eie’ disken brukerene skal bygges på –Disker er alle på følgende format: / / / / •En må være moderator for primærgruppen •En må være moderator for eventuelle nettgrupper

6 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygge brukere, Ansatte •Skal finnes i LT •Har persontype: –’A’ - Ansatt –’B’ - Ansatt og Student –’M’ - Bilagslønnet –’b’ - Bilagslønnet og Student •Skal ha brukertype ’A’ •Hvis ikke finnes i LT, registrer som persontype ’a’

7 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygge brukere, Studenter •3 metoder er i bruk –Med/Odont – Egen automatikk (Kull-basert studium). –Alle andre: »Via registrering til kurs i FS (TFKONTO, JUSKONTO, JUTACCOUNT, HFKONTO, MNKONTO, SVKONTO, SVACCOUNT, UVKONTO) »Konto bygges påfølgende natt »Kontoark fra bofh »Bygges efter definerte profiler (filegruppe, nettgruppe, SKO og homedir •Skal ha brukertype ’S’ (Student).

8 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygge brukere: Eksterne •Med eksterne mener vi personer som ikke finnes i LT eller FS •Og ikke-personlige brukere –Programvare –Drift-relaterte brukere –Fellesbrukere (normalt tillater vi ikke slike) •Har type ’X’ og i tillegg en sub-type

9 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Subtyper DFelles-kontoer EEksterne personer FTest-brukere GGjesteforskere JSpesialavtale, godkjent av IT-direktør KKurs-kontoer LProgramvarekonti NEMBnet/Biotek-personer OSIO - Studentsamskipnaden i Oslo PTerminalstuemaskiner/printere (SV) RSykehusansatte (godkjent av UiO-ansatt) THPC/Tungregneranlegget - Eksterne WGjeste-personer ZSivilarbeidarar cBibliotek - fellesbrukere eProfessor emeritus fUiO-foreninger hStudenter ved den internasjonale sommerskole jKAJA-kontrakt kKonsulenter - eksterne nNotam - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk pEksterne stipendiater rSykehusansatte (venter p} avtale) tTimeansatte/Bilagsl|nnede uPersoner fra andre universiteter vSVs interne sommerskoletilbud zFrisch (Frischsenteret for samfunns}konomisk forskning)

10 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Eksterne brukere •Disse er midlertidige, med normalt en varighet på 6 måneder. •Annen varighet kan settes i de tilfeller der finnes egen avtale for slikt. •Dette siste er desverre ikke satt i produksjon enda.

11 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering av brukere •Hva: –Filegruppe (default, ++) –Nettgruppe –shell –SKO –Home –Spread –Printerkvote –Type (Bruker og person) –’Gecos’ –Fødselsnummer

12 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering grupper •grupper –add –rem –create –info –ls –lall –spread •Nett- og Filegrupper (i bofh ng og fg) –samme som for grupper.

13 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering •shell - unix innlogings shell (eks: bash, csh, tcsh mfl) •SKO - stedkode, 6 siffer defineres av OF/LT –Gir domene-delen av mail-adressen til brukeren: »denne gir så hvorledes local-part (det til venstre for skal se ut. •Home - Disken brukeren ligger på, endring av denne betyr flytting –’user move (batch|now|platon|request - confirm|cancel)

14 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering - Er der enda mer? •Spread –u - UiO sitt NIS –i - IFI sitt NIS –n - Domino Directory –Flere kommer nok

15 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Sperring ’Splatting’ av brukere •Gjøres ved å sette ’*’ inn som første tegn i passord-feltet (NIS) og disable konto i NT/W2K. •Må angi en begrunnelse. •’user splatt/unsplatt’ •Det er vanlig å sette et ’nologin’-shell også •Vi har et sett med forskjellige ’nologin’-shell som brukes i forskjellige sammenhenger.

16 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Sletting •’user delete’ •Vi tar vare på filene i 5 år, •kan restore bruker innen 4 måneder. •efter dette kan ikke brukeren regne med å få tilbake sitt brukernavn

17 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Bygging av studentbrukere (I) •Må ”trigges” •Bygger ny bruker, kun når studenten ikke har noen annen studentbruker fra før av. •Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter. •Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere.

18 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Profiler for studenter •Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. •Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

19 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering studentbrukerer •Brukere på studentserverene vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og nettgrupper, flytting til ny disk ol. •Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og nettgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister (Kommer senere)

20 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Modifisering (II) •Natt til fredag –Ny printerkvote beregnes og ukekvote oppdateres •Natt til tirsdag/onsdag –Brukere legges i kø for flytting og flyttes påfølgende natt. –Oppdatere SKO, dvs mail-addresse.

21 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Sletting studentbruker •ca 14 dager efter fristen for semesterregistrering: –Brukere meldes ut av filgrupper og nettgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut. •2 – 3 uker efter på sperres brukerene til de studentene som ikke lengre er aktive, eller som ikke følger ’lovlige’ studier.

22 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Printerkvote, Hvem? •Studenter • brukere har kvote (+ studentene ved IfI (har et eget printer-system))

23 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Printerkvoter •”Initiert-kvote” –Hvor mange sider brukeren får i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) –Hvis matcher flere: velger den som gir størst •”Uke kvote” –Hvor mange sider brukeren får hver uke (natt til fredag) –Hvis matcher flere: Får summen

24 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Printerkvote (II) •”Max akkumulert” –max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote –Hvis matcher flere: Får summen •”Max semester kvote –Max antall en bruker får skrive i løpet av semesteret –Hvis matcher flere: Får summen

25 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Printerkvoter (III) •Quota-file med direktiver •En linje per direktiv •Format: •Betingelse –ng - Netgruppe –fg - Filgruppe –k- Emnekode –s - Aktivt studieprogram

26 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Struktur File-server for studenter

27 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Strukturen på Platon/Kant/Hume (I) •Diskene ligger alle under /uio/(platon|kant|hume)/ •Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: tf, jus, med, hf, mn, od, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 10 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

28 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 Strukturen på Platon (II) •I tillegg: •div-l# –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet •pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (når de ble flyttet med ’move_platon’ i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres.

29 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49...

30 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49 URL-er •eduPerson (LDAP) –http://www.educause.edu/eduperson/http://www.educause.edu/eduperson/ •BAS-prosjekter –http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/registry/ –http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/sunetid/ •IMS-Enterprise

31 © GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO :49


Laste ned ppt "© GT/SAPP/USIT UNIVERSITETET I OSLO 30.06.2014 08:49 Student automagi  Brukeradministrasjon..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google