Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport brukertest jus2.uio.no Av: Jostein Magnussen 30. november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport brukertest jus2.uio.no Av: Jostein Magnussen 30. november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport brukertest jus2.uio.no Av: Jostein Magnussen 30. november 2009

2 Om brukertesten 8 personer fikk realistiske oppgaver som de skulle løse på jus2.uio.no Underveis ble det stilt oppfølgingsspørsmål Det ble benyttet øyesporing (Eye-tracking) underveis for at observatører kunne se hvor brukerne så på skjermen

3 TestrommetObservasjonsrommet Oppsett av testen Observatører fra kunden og Netlife Research følger med på testen fra et annet rom ved hjelp av skjermbildet fra PC'en til testpersonen og lyd/bilde av testperson og moderator. Moderator sitter sammen med testpersonen i et eget rom og gir oppgaver på nettstedet.

4 8 testpersoner Juss - student Person fra Juristforbundet Journalist fra NRK Ekstern student – tar bare eksamen ved Juss Potensiell Ph.d og Masterstudent Forskningskonsulent Forskningsadm. avdeling Vit. ansatt ved Juridisk Vit. ansatt ved Tverrfakultært program

5 Kategorisering av problemene Katastrofe. Problem som fører til at brukeren stopper opp, velger feil eller oppnår et resultat som avviker vesentlig fra det som er ønskelig. Problem som forstyrrer brukeren mye, men som ikke er katastrofalt. Mindre problem som gjør at brukeren stusser eller blir forvirret Positivt resultat.   

6 Positive resultater Brukerne klarte stort sett å finne greit frem til alt de ble spurt om Venstremenyen fungerte ok når brukerne så den Navigeringen så ut til å bli enklere når toppmenyen ble innført på hovedsider Det var ikke noe problem for disse brukerne at det var flere søkefelt Suggest-funksjonene i søkefelter ble veldig godt tatt i mot Personsiden ble godt likt

7 Observasjoner Noen brukte ”hovedinngangene” i boksene, mens andre ikke gjorde det Noen brukere sier de ikke skroller, men gjør det likevel

8 Mellomsider Flere brukere opplevde problemer når de skulle finne frem til konkret informasjon under det enkelte program. Mellomsiden gir ikke det de er ute etter og for noen var det ikke tydelig nok hvordan de skulle gå videre for å finne det de var ute etter. Noen stoppet helt opp når de kom til denne siden (Kriminologi) Løsning Brukeren bør komme direkte til en side som viser emner og annet stoff som er det de er interessert i. For å kunne vise studietilbudet ved enheten må man ha en kort beskrivelse som finnes på en oversiktsside, men en egen artikkel er ikke nødvendig.  ”Hadde ikke gjort noe å ha informasjonen litt tidligere” Testperson 2

9 Hvilket nivå? Det var uklart for noen av brukerne hvilket nivå de var på. Dette skaper forvirring. Løsning Nivåene bør komme tydeligere frem visuelt. Hvis dette ikke er mulig bør vi etablere konteksten ved å skrive Studier ved Instituttet e.l. En visuell løsning hadde vært det beste.  ”Forsto ikke at jeg var på Institutt for privatrett” Testperson 2

10 Hvordan komme til fakultetet? Logosystemet fungerte ikke bra som navigasjon for flere av brukerne. Det er ikke tydelig nok hvordan man kommer til UiO.no og fakultetsforsiden når man er på underliggende enhet Løsning  Det bør være tydeligere at det er mulig å klikke på Det juridiske fakultet for å komme oppover i hierarkiet. Dette kan gjøres ved å gjøre det blått eventuelt med et ”Ved” foran for å gjøre det enda tydeligere at den er en lenke: Ved Det juridiske fakultet

11 Venstremenyen ikke synlig nok Venstremenyen fungerte bra når brukerne oppdaget den, men noen av brukerne så den ikke umiddelbart og forstod ikke at den nå reflekterte at man var i en prosjektkontekst Løsning Menyen som representerer den konteksten man befinner seg i bør bli tydeligere markert. Dette bør gjøres visuelt ved at sammenhengen mellom venstremenyen og innholdsfeltet tydeliggjøres. 

12 Bunnmenyen Flere brukere hadde problemer med å forstå at man kunne klikke på kategoriene i bunnmenyen. Dette kan ha flere årsaker: når overskriften står alene ser det ut til at det bare mangler noe. De ser heller ikke klikkbare ut når de er sorte Løsning Bruk blå overskrifter og vurder om kategoriene bør falle rett under hverandre slik som hos Apple. 

13 Manglende triggere: forskningsområder Det er uklart for de som ikke kjenner UiO systemet hva forskjellen mellom forskningsområder og forskningsprosjekter er. Flere av de som var ute etter et konkret område klikket heller ikke på lenkene som lå der. Løsning Siden våre satsingsområder og faste forskningsområder er såpass uklart bør det heller listes eksempler på disse. Brukere som ikke kjenner strukturen ved forskningen ved UiO vil ha best nytte av tematiske innganger. 

14 Manglende veier videre Flere brukere klikket på denne saken når de var ute etter stoff om kjønnsforskning. Herfra hadde de ingen veier videre. Det er problematisk da vi kan anta at brukerne kan være interessert i utdypende informasjon om det spesifikke feltet. Løsning Her bør personer, prosjekter, relaterte artikler og aktuelle emner lenkes opp 

15 Forskerutdannelse ikke forståelig og vanskelig å finne Det var flere som hadde problemer med å finne doktorgrad selv om den var lenket opp både fra studier og forskning. Løsning Hvis brukerne benytter begrepene doktorgrad / ph.d så bør UiO også gjøre det. Siden brukerne skanner over tittelen først, bør denne inneholde de viktigste triggerne. Den bør vurderes plassert mer sentralt på siden. 

16 IT – tjenester Vanskelig å skanne gjennom Denne var en lang artikkel-liste for de første testpersonene. Det viste seg vanskelig å skanne gjennom og flere brukte lang tid på å finne det de var ute etter. Løsning Underveis i testen ble den endret til en kolonnevisning. Sålenge overskriftene er forståelige er det bedre om brukeren tar en ekstra klikk for å få informasjonen som tidligere lå i ingressen. 

17 Andre innspill/mindre problemer I listen over personer bør kompetanse/arbeidsområde komme tydelig frem også for administrative ansatte siden det er sentralt for å finne rett person. F.eks bør det komme frem hvem som er forskningskonsulent e.l. Det hadde også vært en fordel hvis arbeidsområde hadde kommet opp i Sugges Enheter som har litt mer uklare roller enn institutter og fakultet, f.eks senter, bør få en egen faktaboks der det kan stå noen korte fakta om hva de er En testperson mente det var mer relevant med tittel på disputasen enn navnet på den som disputerte. Det har hun nok rett i. I arrangementslisten bør det være tydeligere visuelt hva som er kommende og tidligere arrangemente Studentene prøvde å finne siden http://www.jus.uio.no/studier/fagoversikt-jus.html der de kan navigere i emner sortert på avdeling. Selv om dette er noe som forsvinner grunnet ny studiestruktur er det viktig å støtte dette brukerbehovethttp://www.jus.uio.no/studier/fagoversikt-jus.html Lenker i tekst bør være understreket og blå for å gjøre de tydelig klikkbare

18 Det grafiske designet Designet fikk generelt sett rimelig bra tilbakemelding fra brukerne når de kommenterte det Samtidig ser vi at designet ikke støtter opp under viktige funksjoner som å synliggjøre forskjellene i nivå og vise tydelig for brukeren hvordan man kommer seg fra nivå til nivå. Dette er kommentert andre steder i rapporten Brukerne fikk i oppgave å vurdere designet ut fra noen begrepspar (se neste side)

19 Spennende Kjedelig Prestisjefylt Amatørmessig Elegant Sprudlende Seriøst Lekent Hvordan vil du beskrive UiOs nettsider? Klassisk Moderne Teknologisk Organisk Varmt Kaldt Formelt Vennlig

20 Oppsummering begrepspar Det var rimelig stor spredning på de fleste spørsmålene. Spredningen var størst på varmt/kaldt der nesten hele skalaen ble brukt (SD: 1,6)

21 Akkumulert over alle oppgavene i testen ser vi at brukernes blikk var mest fokusert på toppmenyen Vi ser det samme mønsteret her som i mange andre brukertester, brukerne fokuserer lite på grafiske elementer som generelle bilder og f.eks seglet Øyebevegelser

22 Det samme ser vi på Instituttnivå

23 Hva sa brukerne? Et lite utvalg sitater: ”Jeg er ikke vant til å bla så mye. Det gjør jeg sjelden” ”Kult at det kom opp bilde når jeg søkte!” ”Jeg liker sidene. De ser litt mer moderne ut” ”Dette er bedre enn Yale” Testperson som allerede hadde skrollet mye Testperson som søkte etter en person Forsker om personpresentasjonen

24 Endringer besluttet i møte 20. nov. Mellomsider for programmer: - Vi lager statiske (men fine) sider for inngangsveiene - Lenker direkte til programside på uio.no fra forsider Skille mellom fak/institutt + Logo og lenke til fakultet - Gunder er med på møte med Rayon og Marina på tirsdag med å avklare potensielle rammer/muligheter rundt et visuelt skille mellom fak/institutt - Midlertidig løsning for lenke til fakultet: legger inn manuelle lenker til fakultetet i høyrekolonne på instituttet Venstremeny: - Gunder forsøker å bedre tydeligheten av det siste nivået du er inne på. Mulige løsninger som Gunder undersøker: Tykkere ramme rundt siste nivå Eller tydeligere knytning til innholdet på siden. Bunnmenyen: - Øverste nivå lenker bør gjøres mer klikkbare (blå) - Apples løsning med "Mer informasjon" ikke vurdert som hensiktsmessig Forskningsområder på forskning og fakta: - Her må det opp med noen konkrete forskningsområder, ikke lenker til satsing/faste områder som i dag. Forskningsprosjekter på forskning og fakta: - Endre lenke til "Flere forskningsområder" Krysslenke til Ph.d.: - Må ha inn doktorgrad/phd i tittelen. Ph.d.: - bort med bilde og inn med noen underpunkter fra IA på phd Studier: - forsøke vertikale bokser istedenfor horisontale på studier (program/emner) Lenker i brødtekst: - Lenker i brødtekst i artikler, arrangementer, personer og prosjekter skal ha understreking


Laste ned ppt "Rapport brukertest jus2.uio.no Av: Jostein Magnussen 30. november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google