Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid

2 Hovedproblemstillinger
Finnes det kritiske suksessfaktorer for innovasjon i kommunesektoren, og hva er i tilfelle disse? Kan kommuneorganisasjoner påvirkes til å bli mer innovative, og hvordan?

3 Metodisk utgangspunkt
Identifiserte, gjennomførte innovasjoner som omdreiningspunkt Studere prosesser og organisasjonskultur som omgir innovasjonene Litteraturstudier – kunnskapsstatus (Norge, Danmark og Sverige) Case-studier i 5-8 kommuner

4 Vår definisjon av innovasjon
Innovasjon er noe som faktisk gjør en forskjell; ny praksis, ny tjeneste eller nye former for samarbeid.

5 Prosjektteamet Peter Bogason, Bogason Consulting, København
May-Britt Ellingsen, seniorforsker, Norut Tromsø Nils Aarsæther, professor, Universitetet i Tromsø Toril Ringholm, seniorforsker, Norut Tromsø, (prosjektleder)

6 Forventninger til referansegruppa
Være en ressurs for forskerteamet Komme med forslag til utvalg av case Bidra med kommentarer i vurderinger av resultatene og i utforminga av rapporten

7 Valg av case - utvalgskriterier
Både avspeile kommunens rolle som tjenesteprodusent og som samfunnsutvikler Tematisk spredning Kommuner av ulik størrelse

8

9

10

11

12


Laste ned ppt "Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google