Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 50 år Faglig nestor, inspirerende kollega og samarbeidets fanebærer Ambisjonene Målene Innholdet Resultatene Mannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 50 år Faglig nestor, inspirerende kollega og samarbeidets fanebærer Ambisjonene Målene Innholdet Resultatene Mannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 50 år Faglig nestor, inspirerende kollega og samarbeidets fanebærer Ambisjonene Målene Innholdet Resultatene Mannen

2 Dag og forvaltningsinformatikk - historia 1989: Ideen 1992-3: Vedtakene 1994: Oppstarten –F I 1-1 og FI 1-2, FI 2-1, FI 2-2 og FI 2-3 1998 : Revisjonen FOVA 1-1 og FOVA 1-2 1999: Oppgaveskolen 2001: TVI igangsatt 2003: DRI og FINF etablert 2006: Hva kan forbedres ?

3 Ambisjonene (1) – verdiforankring.. Jeg understreket betydningen av å studere overordnet politikk for forandring og modernisering av forvaltningen. Dette innebærer at undervisningen vil konsentrere seg om sammenhenger mellom politisk styring, praktisk politikk og politikkens konsekvenser. Forvaltningsinformatikken bør heller ikke forsøke å innta nøytrale holdninger.: Mens det i dag er vanlig å legge avgjørende vekt på effektivitet og kostnadseffektivitet, bør forvaltningsinformatikken se det som sin oppgave å supplere dette med en vektlegging av rettsstatlige verdier, særlig konkretisert ved hjelp av teorier om rettssikkerhet og personvern.

4 Ambisjonene (2) : Hele forvaltningen For forvaltningsinformatikken bør det være en målsetting å klare å se moderniseringen av statlig og kommunal forvaltning i sammenheng. Særlig er det behov for å hente fram kunnskap om hva som skjer på kommunalt nivå, og for å diskutere styring av informasjonsteknologi innen kommunesektoren.

5 Ambisjoner (3) – se utover offentlig forvaltning Bank og forsikring er to sektorer som delvis har et slikt preg og som derfor er valgt ut til behandling i undervisningen. Der det til nå ha vært ventiler som ensidig har brakt tankegods fra privat til offentlig sektor, mener jeg det er behov for en gjennomhulling av dette sektorskillet, noe som også vil gjøre det mulig å diskutere moderniseringen av f. eks bank og forsikring i lys av rettssikkerhet og personvern.

6 Ambisjonene - bakkekontakt.. Nemlig en orientering mot aktuelle og påviste problemer. Våre teoretiske drøftelser bør i stor grad være koplet opp mot kunnskap/erfaringer vedrørende saksforhold fra praktisk forvaltning. Kravet til aktualitet er imidlertid mest ment som en avgrensning mot rent teoretiske tilnærminger og lite virkelighetsnære spørsmål.

7 Hva er oppnådd - resultatene DRI: Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) –20 -40 studenter som følger undervisningen FINF: Forvaltningsinformatikk (master) –5-6 studenter årlig VETT (videre- og etterutdanning) Master i informasjonssikkerhet (Gjøvik) + Omfattende forsknings, utrednings- og formidlingsvirksomhet Betydelig administrativt ansvar

8 Tverrfaglighet i praksis DRI – 1001: Digital forvaltning DRI – 1002: IKT og informasjonsøking DRI – 2001: Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnet

9 Undervisningen Kreativ Innholdsrik Formidlende Fargerik Kompakt ………..

10 Offentlig og privat Off. myndighetssfære Privat, personlig sfære Privat, virksom- hetssfære Offentlig rom Offentlighetsprinsippet Privatlivets fred Næringsfrihet Organisasjonsfrihet innsyn ytringer publisering informasjon Ytrings- og informasjonsfrihet er garantert/understøttet i EMK art. 10, Grunnloven § 100, og lovgivning (offentlighetsloven, forvaltningsloven, person- opplysningsloven, kommuneloven mv)

11 Frmidleren og Organisatoren Omfattende formidlingsvirksomhet –15-20 foredrag årlig Konferanser og seminarene –7-8 større konferanser de siste 6-7 år –minst 30 faglige heldagseminarer Programstyret og fagrådet Medlem i ulike programstyrer i NFR Det sosiale engasjementet Kreativiteten –DRI og FINF –PFIN –FILAB –PARAFIN –PROKOLL –Personvern på nettet –…….

12 Informasjonssikkerhet – Oppfyller Dag kravene ? Tilgjengelighet : Sikkerhet for at Dag er tilgjengelig for studenter og ansatte til rett tid. JA Integritet Sikkerhet for DAG er fullstendig, nøyaktig og etterrettelig JA!! Konfidensialitet Kan vi stole på at Dag ikke lekker ? JA !

13 Oppfyller Dag kravene – II Autentisering Kan vi bevise at DAG er den han eller hun utgir seg for å være. JEG er aldri i tvil ! Autorisasjon Snoker Dag ? NEI – det har jeg opplevd at Ikke-benekting (nonrepudiation) Innrømmer DAG feil? JA

14 Samarbeidets mann Åpenhet – ingen skult agenda Inkluderende Ikke redd for å ta i et tak Respekterende Lyttende Aldri nei Men også krevende og med forventninger til andre

15 Personvern Offentlighet Hvor finner vi så DAG i dag ? Rettssikkerhet DAG

16 Gratulerer med de første 50 Og nyt dem – det har båret frukter


Laste ned ppt "Dag 50 år Faglig nestor, inspirerende kollega og samarbeidets fanebærer Ambisjonene Målene Innholdet Resultatene Mannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google