Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksponeringsfaktorer PRIMÆRE –kV –mAs –fokus - objekt - filmavstand FFA FOA OFA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksponeringsfaktorer PRIMÆRE –kV –mAs –fokus - objekt - filmavstand FFA FOA OFA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksponeringsfaktorer PRIMÆRE –kV –mAs –fokus - objekt - filmavstand FFA FOA OFA

2 Eksponeringsfaktorer SEKUNDÆRE apparattype innblending røntgentetthet - volum i objektet film/folie kombinasjon filtrering fremkalling

3 kV kvalitet - gjennomtrengningsevne/penetrasjon, energi, kontrast ( folier - kVavhengig ) optimal -anatomi/organ, tetthet (density) - volum, -patologi

4 Eks: 60 kV - 200 mA - 0,5 sek(100 mAs) 60 kV - 200 mA - 1,0 sek(200 mAs) øker fra 60 - 70 kV = fordobles svertning 70 kV - 200 mA - 0,5 sek (100 mAs) 65 kV - 200 mA - 0,75 sek (150 mAs)

5 Økning i kV: reduserer objektkontrast - mindre absorpsjon i tette vev mindre strålebelastning til huden økning i sekundærstråling - raster/bucky eller øker raster ratio - air-gap

6 “10 kV”regeleller 15% regel Fordobling / halvering i filmens svertning i)fordobler/forminsker mAs ii)kV økes/reduseres med 15% ( mAs konstant ) iii)kV økes/reduseres med 10, ( mAs konstant ) men!! 40 - 50 kV 7 kV 50 - 80 kV10 kV 85 - 100 kV15 kV 100 - 120 kV20 kV 120 - 150 kV25 kV

7 Optimal (optimum) kV: eks. 28 - 30 kV for mammografi 65 - 75 kV for jodholdige kontrastmidler minst 60 kV for bruk av bucky

8 Høy mAs kortest mulig eksponerigstid Eks. 100 mA x 0,1 sek = 10 mAs 500 mA x 0,02 sek= 10 mAs 1000 mA x 0,01 sek= 10 mAs NB.Rørbelastning og resiprositetssvikt.

9 Resiprositets svikt (reciprocity failure/ law on reciprocity) 10 mAs - 100 mA x 0,1 sek 10 mAs - 1000 mA x 0,01 sek Lat. Thoracal col. - “pusteteknikk” 60 kV - 400 mA - 0.1 sek - 40 mAs 60 kV - 20 mA - 2.0 sek - 40 mAs 60 kV - 20 mA - 2,5 sek - 50 mAs

10 Forandring i kV vil forandre både kontrasten og svertningen i bildet. Forandring i mAs vil forandre svertningen i bildet uten å forandre kontrasten.

11 Fokus - objekt - filmavstand Økning i FFA i) mindre U G / penumbra særlig viktig når OFA er stor, f.eks. lat. C. col. ii) lavere huddose iii) mindre objekt forstørrelse, f.eks. rtg. Thorax og hjerteskygge iv) røntgenstrålenes intensitet minskes (inverskvadratlov)

12 Na ( ny avstand ) = 2 x Ga ( gammel avstand ) Stråleintensiteten 1_____ avstand 2 ny eksponering =Na 2 gammel eksponering Ga 2

13 Apparattype utbytte er avhengig av generator type og hvilken form for høyspenningslikeretter den har rørbelastningen - bl.a. fokusstørrelse og anodevinkel

14 Innblending vi bruker alltid minst mulig feltstørrelse, men ikke så liten at en “kutter viktige” strukturer hvis en tar kontrollbilde av en struktur - legg merke til innblendingen på forrige bildet

15 Innblending reduserer primærstråling reduserer sekundærstråling derfor må eksponeringen okes eks:AP lumbal columna 70 kV 60 mAs innblendet bildet av L.2/3 - reduseres feltet til 50% eksponering økes med circa 1/3 d.v.s. 70kV 80 mAs

16 Relative tettheter Vevstype: Effektiv atomnummer: muskel7.4 fett6.3 ben 13.8 lunge7.4 Kontrastmidler: Ba56 jod53 luft7.6

17 http://www.indyrad.iupui.edu/public/kbuck/physicshome.htm

18 Valg av eksponeringen pasientens kroppsbygning fett trenger mindre ekponering en muskel kompresjon(sbånd) eller leie abdomen, lumbal columna respirasjonsfasen ekspirasjon - ikke inspirasjon eller stanset respirasjon

19 Valg av eksponeringen ekponeringsautomatkk/organvalg må vite hvilken kV-verdi som bør brukes patologisk tilstand ?osteoporosis - kV reduser med 5 (skriv på rekvisisjon) ?osteopetrosis - kV økes med 5 (skriv på rekvisisjon) ? benmetastaser, Tb.,

20 Valg av eksponeringen gips vått gips - enten + 15 kV eller x 3 mAs tørr gips - enten + 10 kV eller x 2 mAs NB. kontroll etterpå ned 5 kV

21 Film / foliekombinasjon hurtig nok til å utelukke U B NB. hurtig grovkornede folier gir et diffust bildet - U F langsom nok til å gi optimal detaljer NB. finkornede folier krever mer eksponering

22 Film / foliekombinasjon ujevn kroppsdel - f.eks thoracal columna kan det brukes graderte folier spesielle undersøkelser f.eks mammografi bruker spesielle kassetter / filmer spesielle folier utviklet f.eks til thorax

23 Spredtstråling/ raster

24 Raster - gridPotter Bucky - bucky

25 Fokussert raster

26 Sentralstrålen må sentreres til rasteret og avstand være riktig v/fokussert raster.

27 Raster ratio beskriver høyden på bylamellene avstand mellom dem f.eks: 6 :1, v/60 kV; 8 : 1; 16 : 1, v/ 125 kV bruk av raster krever økning i eksponeringen circa 3 ganger mAs bruk av 8:1 raster circa 4 ganger mAs i praksis et kompromis v/økning i kV og mAs uten bucky 50 kV 10 mAs; med bucky 60 kV 20 mAs

28 Air-gap teknikk 15 cm

29 Fokusstørrelse minst mulig U G / penumbra brukes fin fokus NB. Rørbelastning og mulighet for U B eks:ved 0,3 mm fokus er 25 mA tillat 0,6mm ……… 50 mA 2,0 mm. …….. 1000 mA Anodevinkel 8 - 10 o - heel effect

30 Heel effect kan utnyttes v/ujevne kropps deler, eks. thorax, thoracal colunma, abdomen. Problematisk ved 43 cm lang felt FFA økes til 115 cm (36.5cm v/100cm)

31 Filtrering 2mm Al er påbudt når lav kV brukes eks. mammografi v/høy kV undersøkelser bør kombinasjons filter m/Cu og Al brukes melsekk eks. thoracal columna; flankbildet thorium filter på barn

32 Fremkalling bør standardiseres og kontrolleres

33 Høy kV teknikk 95 - 125 kV Lav kV teknikk 40 kV eller mindre

34 Autotomografi kroppsdeler bevege seg - utvisking eks. Lat. Th. Col AP C. Col - mandibula utviskes transthoracal humerus

35 Respirasjonsfasen Inspirasjon thorax, øvra costa, trachea og bronchus fylles med luft diafragma i dets laveste stilling

36 Respirasjon Ekspirasjon abdomen, L-S Columna NB. Thoracal Columna kroppen avslappet - C. Col, skulder, clavicula, scapula, humerus spesielle tilstand - eks. subfranisk abcess, plevravæske, pneumothorax, vandrende nyrer, m.m.


Laste ned ppt "Eksponeringsfaktorer PRIMÆRE –kV –mAs –fokus - objekt - filmavstand FFA FOA OFA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google