Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksponeringsfaktorer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksponeringsfaktorer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksponeringsfaktorer
PRIMÆRE kV mAs fokus - objekt - filmavstand FFA FOA OFA

2 Eksponeringsfaktorer
SEKUNDÆRE apparattype innblending røntgentetthet - volum i objektet film/folie kombinasjon filtrering fremkalling

3 kV kvalitet - gjennomtrengningsevne/penetrasjon, energi, kontrast
( folier kVavhengig ) optimal - anatomi/organ, tetthet (density) - volum, - patologi

4 Eks: 60 kV mA - 0,5 sek (100 mAs) 60 kV mA - 1,0 sek (200 mAs) øker fra kV = fordobles svertning 70 kV mA - 0,5 sek (100 mAs) 65 kV mA - 0,75 sek (150 mAs)

5 Økning i kV: reduserer objektkontrast - mindre absorpsjon i tette vev mindre strålebelastning til huden økning i sekundærstråling - raster/bucky eller øker raster ratio - air-gap

6 “10 kV”regel eller 15% regel
Fordobling / halvering i filmens svertning i) fordobler/forminsker mAs ii) kV økes/reduseres med 15% (mAs konstant) iii) kV økes/reduseres med 10, (mAs konstant) men!! kV kV kV 10 kV kV 15 kV kV 20 kV kV 25 kV

7 Optimal (optimum) kV: eks. kV for mammografi kV for jodholdige kontrastmidler minst 60 kV for bruk av bucky

8 Høy mAs kortest mulig eksponerigstid
100 mA x 0,1 sek = 10 mAs 500 mA x 0,02 sek = 10 mAs 1000 mA x 0,01 sek = 10 mAs NB. Rørbelastning og resiprositetssvikt.

9 Resiprositets svikt (reciprocity failure/ law on reciprocity)
10 mAs mA x 0,1 sek 10 mAs mA x 0,01 sek Lat. Thoracal col. - “pusteteknikk” 60 kV mA sek - 40 mAs 60 kV mA sek - 40 mAs 60 kV mA - 2,5 sek - 50 mAs

10 Forandring i kV Forandring i mAs
vil forandre både kontrasten og svertningen i bildet. Forandring i mAs vil forandre svertningen i bildet uten å forandre kontrasten.

11 Fokus - objekt - filmavstand
Økning i FFA i) mindre UG / penumbra særlig viktig når OFA er stor, f.eks. lat. C. col. ii) lavere huddose iii) mindre objekt forstørrelse, f.eks. rtg. Thorax og hjerteskygge iv) røntgenstrålenes intensitet minskes (inverskvadratlov)

12 Na (ny avstand) = 2 x Ga (gammel avstand)
Stråleintensiteten _____ avstand 2 ny eksponering = Na2 gammel eksponering Ga2

13 Apparattype utbytte er avhengig av generator type og hvilken form for høyspenningslikeretter den har rørbelastningen - bl.a. fokusstørrelse og anodevinkel

14 Innblending vi bruker alltid minst mulig feltstørrelse, men ikke så liten at en “kutter viktige” strukturer hvis en tar kontrollbilde av en struktur - legg merke til innblendingen på forrige bildet

15 Innblending reduserer primærstråling reduserer sekundærstråling
derfor må eksponeringen okes eks: AP lumbal columna 70 kV 60 mAs innblendet bildet av L.2/3 - reduseres feltet til 50% eksponering økes med circa 1/3 d.v.s. 70kV 80 mAs

16 Relative tettheter Vevstype: Effektiv atomnummer: muskel 7.4 fett 6.3
ben lunge Kontrastmidler: Ba jod luft

17

18 Valg av eksponeringen pasientens kroppsbygning
fett trenger mindre ekponering en muskel kompresjon(sbånd) eller leie abdomen, lumbal columna respirasjonsfasen ekspirasjon - ikke inspirasjon eller stanset respirasjon

19 Valg av eksponeringen ekponeringsautomatkk/organvalg
må vite hvilken kV-verdi som bør brukes patologisk tilstand ?osteoporosis - kV reduser med 5 (skriv på rekvisisjon) ?osteopetrosis - kV økes med (skriv på rekvisisjon) ? benmetastaser, Tb.,

20 Valg av eksponeringen gips vått gips - enten + 15 kV eller x 3 mAs
tørr gips - enten + 10 kV eller x 2 mAs NB. kontroll etterpå ned 5 kV

21 Film / foliekombinasjon
hurtig nok til å utelukke UB NB. hurtig grovkornede folier gir et diffust bildet - UF langsom nok til å gi optimal detaljer NB. finkornede folier krever mer eksponering

22 Film / foliekombinasjon
ujevn kroppsdel - f.eks thoracal columna kan det brukes graderte folier spesielle undersøkelser f.eks mammografi bruker spesielle kassetter / filmer spesielle folier utviklet f.eks til thorax

23 Spredtstråling/ raster

24 Raster - grid Potter Bucky - bucky

25 Fokussert raster

26 Sentralstrålen må sentreres til rasteret og avstand være riktig v/fokussert raster.

27 Raster ratio beskriver høyden på bylamellene avstand mellom dem
f.eks: 6 :1, v/60 kV; 8 : 1; 16 : 1, v/ 125 kV bruk av raster krever økning i eksponeringen circa 3 ganger mAs bruk av 8:1 raster circa 4 ganger mAs i praksis et kompromis v/økning i kV og mAs uten bucky 50 kV 10 mAs; med bucky 60 kV 20 mAs

28 Air-gap teknikk 15 cm

29 Fokusstørrelse minst mulig UG / penumbra brukes fin fokus
NB. Rørbelastning og mulighet for UB eks: ved 0,3 mm fokus er 25 mA tillat 0,6mm ……… mA 2,0 mm . …… mA Anodevinkel o heel effect

30 Heel effect kan utnyttes v/ujevne kropps deler, eks. thorax,
thoracal colunma, abdomen. Problematisk ved 43 cm lang felt FFA økes til 115 cm (36.5cm v/100cm)

31 Filtrering 2mm Al er påbudt når lav kV brukes eks. mammografi
v/høy kV undersøkelser bør kombinasjons filter m/Cu og Al brukes melsekk eks. thoracal columna; flankbildet thorium filter på barn

32 Fremkalling bør standardiseres og kontrolleres

33 Høy kV teknikk kV Lav kV teknikk 40 kV eller mindre

34 Autotomografi kroppsdeler bevege seg - utvisking eks. Lat. Th. Col
AP C. Col - mandibula utviskes transthoracal humerus

35 Respirasjonsfasen Inspirasjon
thorax, øvra costa, trachea og bronchus fylles med luft diafragma i dets laveste stilling

36 Respirasjon Ekspirasjon abdomen, L-S Columna NB. Thoracal Columna
kroppen avslappet - C. Col, skulder, clavicula, scapula, humerus spesielle tilstand - eks. subfranisk abcess, plevravæske, pneumothorax, vandrende nyrer, m.m.


Laste ned ppt "Eksponeringsfaktorer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google