Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flexible guideline-based patient careflow systems Silvana Quaglini, Mario Steffanelli, Giordano Lanzola, Vincenzo Caporusso, Silvia Lanzola.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flexible guideline-based patient careflow systems Silvana Quaglini, Mario Steffanelli, Giordano Lanzola, Vincenzo Caporusso, Silvia Lanzola."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flexible guideline-based patient careflow systems Silvana Quaglini, Mario Steffanelli, Giordano Lanzola, Vincenzo Caporusso, Silvia Lanzola

2 Hva handler artikkelen om? Fokus: Fokus: Hvordan designe og implementere CfMS-er som støtter utførelse av retningslinjer og håndterer unntak dvs. ikke- overholdelse av retningslinjene. Klassifisering av unntak Klassifisering av unntak Håndtering av unntak Håndtering av unntak

3 Motivasjon Manglende kommunikasjon mellom ledelsen og helsepersonell i helseorganisasjoner. Manglende kommunikasjon mellom ledelsen og helsepersonell i helseorganisasjoner. FØR: FØR: Medisinske aspekter dominerte over økonomiske og det resulterte i mye sløsing med ressurser. NÅ: NÅ: Mangel på økonomiske ressurser har ført til at helseorganisasjoner har blitt transformert inn i forretningsorienterte organisasjoner. LØSNING: IT! (og retningslinjer)

4 Løsning WfMS – Workflow Management Systems WfMS – Workflow Management Systems ”WfMS er et system som fullt og helt definerer, håndterer og utfører arbeidsflytprosesser gjennom kjøring av programvare som lar sin utførelsessekvens drives av en datarepresentasjon av arbeidsflytens prosesslogikk” CfMS – Care flow Management Systems CfMS – Care flow Management Systems Retningslinjebaserte WfMS Retningslinjebaserte WfMS

5 Arbeid gjort hittil Implementering av GL vha. WfMS: 1. Representerer retningslinjen ved hjelp av authoring tool 2. Oversetter retningslinjen til en arbeidsflyt prossesdefinisjon WPDL (workflow process definition language). 3. Bruker WPDL kode til å bygge Petri net 4. Implementerer arbeidsflymodellen vha. WfMS Oracle Workflow

6 Fremtidig arbeid Mål: Mål: å utvikle et system som kan dekke hele prosessen fra legevakt til rehabilitering av pasienten. å utvikle et system som kan dekke hele prosessen fra legevakt til rehabilitering av pasienten.

7 Verktøy som ble brukt Oracle Workflow Oracle Workflow Builder: bygger en arbeidsflytmodell som en sekvens av oppgaver dvs. anbefalinger fra retningslinjene. Builder: bygger en arbeidsflytmodell som en sekvens av oppgaver dvs. anbefalinger fra retningslinjene. Monitor: tillater systemadministrator å overvåke de ulike delene av arbeidsflytprosessen Monitor: tillater systemadministrator å overvåke de ulike delene av arbeidsflytprosessen Mailhåndteringsverktøy: gir beskjed til brukerne om arbeid som må gjøres. Mailhåndteringsverktøy: gir beskjed til brukerne om arbeid som må gjøres.

8 Unntak Retningslinjer blir forbigått og ikke tatt hensyn til  unntak Retningslinjer blir forbigått og ikke tatt hensyn til  unntak Hvorfor? Hvorfor? Legen er uenig Legen er uenig Pasienten krever annen behandling Pasienten krever annen behandling Avgjørelsen tas av flere leger Avgjørelsen tas av flere leger Nye medisiner Nye medisiner

9 Klassifisering av unntak Forutsigbarhet Forutsigbarhet Forventet unntak Forventet unntak Uventet unntak Uventet unntak Synkroniserbarhet Synkroniserbarhet synkront unntak synkront unntak asynkront unntak asynkront unntak Innvirkning Innvirkning en prosess en prosess flere prosesser flere prosesser

10 Unntakshåndtering obligatoriske oppgaver obligatoriske oppgaver frivillige oppgaver frivillige oppgaver utsettelse av oppgaven utsettelse av oppgaven bytte ut oppgaven med noe annet som ikke er foreslått bytte ut oppgaven med noe annet som ikke er foreslått asynkrone unntak asynkrone unntak

11 Monitorering og analyse Viktig å kunne monitorere og analysere årsaker til at foreslåtte retningslinjer blir forbigått for å: Viktig å kunne monitorere og analysere årsaker til at foreslåtte retningslinjer blir forbigått for å: Forstå hvorfor? Forstå hvorfor? Oppdage svakheter ved retningslinjene Oppdage svakheter ved retningslinjene Evaluere retningslinjenes innvirkning på helsemessige eller økonomiske utfall Evaluere retningslinjenes innvirkning på helsemessige eller økonomiske utfall Forbedre retningslinjer Forbedre retningslinjer

12 Analyse i Italia Observasjon i 2 måneder Observasjon i 2 måneder Data fra 380 pasienter hvor antall forbigåtte retningslinjer var talt Data fra 380 pasienter hvor antall forbigåtte retningslinjer var talt Sorterte ut ”tasks” hvor retningslinjene ble konsekvent forbigått. Sorterte ut ”tasks” hvor retningslinjene ble konsekvent forbigått.

13 Resultater fra analysen Økt forbigåelse av retningslinjene førte til økt dødelighet Økt forbigåelse av retningslinjene førte til økt dødelighet Økt forbigåelse av retningslinjene førte til kortere pasient-recovery Økt forbigåelse av retningslinjene førte til kortere pasient-recovery Økt bruk av retningslinjer førte til mindre kostnader Økt bruk av retningslinjer førte til mindre kostnader

14 Konklusjon Implementasjon av fleksible retningslinjer og analyse av ikke- oppfyllelse hjelper helseorganisasjoner å lære mer om deres begrensninger, behov og utfall av eventuelle forbedringer. Implementasjon av fleksible retningslinjer og analyse av ikke- oppfyllelse hjelper helseorganisasjoner å lære mer om deres begrensninger, behov og utfall av eventuelle forbedringer. Kommunikasjon mellom helsepersonell er viktig! Kommunikasjon mellom helsepersonell er viktig!


Laste ned ppt "Flexible guideline-based patient careflow systems Silvana Quaglini, Mario Steffanelli, Giordano Lanzola, Vincenzo Caporusso, Silvia Lanzola."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google