Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effect of computerised evidence based guidelines.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effect of computerised evidence based guidelines."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effect of computerised evidence based guidelines

2 Emery: ”IT-støtte er en kompleks innblanding” Mulige årsaker til at systemet ikke ble brukt: Brukerne brukte ett eksisterende system allerede Brukerne fikk for lite opplæring

3 Mulige tilnærminger: Gi en mer fokusert opplæring til nøkkelpersoner Gi støtte til spesialisering i primærhelsetjenesten Testene må ikke bare se på de tekniske sidene av systemet

4 Purves: ”utfordringer må ikke bli skrinlagt” Leder Prodigy-prosjektet COGENT ikke Prodigy Ingen effekt, men programvaren var ikke ferdig/stabilt før den ble testet En økende kompleks verden trenger beslutningsstøtte

5 Beaumont:”Bra å være ærlig og si at systemene ikke ble brukt” Tidligere forsker ved Prodigy Skrev en rapport om at systemet ble lite brukt Følte at rapporten hans ble hysjet ned

6 Fahey: ”En god anledning ble ikke utnyttet” Systemet som ble utviklet svarer ikke til de kriteriene som ble definert Systemet var ikke avhengig av spesifikk pasientinformasjon, men en generell kode Systemet inneholdt ingen påminnelse- funksjon Framtidige studier bør inneholde system med flere funksjoner og mer oppmerksomhet rundt GUI-en

7 Wyk/Moorman/Wjik: ”Effekt kan være en funksjon av drivkraft” Wyk fant en effekt av et beslutningsstøttet system Brukerne i dette studiet hadde en drivkraft for å bruke verktøyet, i motsetning til Eccles’ brukere I framtiden bør man diskutere motiver for og imot for å bruke disse systemene med brukerne

8 Eccles m.fl: ”Forfatters svar” ”Beskrivelsen av systemet i artikkelen er korrekt, og ingen av forfatterne var uenig i dette før utgivelsen” Enig at evaluering bør foregå på stabile systemer Prodigy ble tilgjengelig i løpet av testperioden. En del brukere ba om å få skrudd av denne programvaren. Dette kan tolkes slik at økning av guidelines ikke er veien å gå

9 Opplæringen i forkant av studiet var representativt for den virkelige verden I starten ble systemet utløst automatisk av koder i pasientjournalen, men ble fjernet etter brukerrespons Forfatterne kan ikke se at utvelgelsen av brukere på grunn av IT-kunnskaper skulle ha en negativ effekt, da få av klinikerne i studiet brukte guidelines allerede


Laste ned ppt "Effect of computerised evidence based guidelines."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google