Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FADDERBEDRIFT EN ORDNING SOM GJØR AT ELEVER BLIR KJENT MED EN BEDRIFT OG EN FADDER GJENNOM LÆRINGSOPPDRAG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FADDERBEDRIFT EN ORDNING SOM GJØR AT ELEVER BLIR KJENT MED EN BEDRIFT OG EN FADDER GJENNOM LÆRINGSOPPDRAG."— Utskrift av presentasjonen:

1 FADDERBEDRIFT EN ORDNING SOM GJØR AT ELEVER BLIR KJENT MED EN BEDRIFT OG EN FADDER GJENNOM LÆRINGSOPPDRAG

2 FADDERBEDRIFT DET ER FAGET NÆRINGSLIVSØKONOMI SOM ER DEN FAGLIGE BASIS FOR LÆRINGSOPPDRAGENE FOR VG2 – ELEVENE. FOR VG3 – ELEVENE BRUKER EN OGSÅ FAGET SAMFUNNSØKONOMI I TILLEGG TIL NÆRINGSLIVSØKONOMI. VÅRT HOVEDMÅL VED BEDRIFTSVALG ER AT VG3 – ELEVENE I STØRST MULIG GRAD SKAL BLI KJENT MED EN PRODUKSJONSBEDRIFT. KOMPETANSEBEGREPET ER KJERNEN I KUNNSKAPSLØFTET. GJENNOM FADDERBEDRIFTORDNINGEN OG LÆRINGSOPPDRAGENE VIL ELEVENE KUNNE FÅ EN BEDRE LÆRING I FORHOLD TIL FAGETS KOMPETANSEMÅL.

3 GJENNOMFØRING SENT PÅ HØSTEN BLIR ELEVENE PRESENTERT FOR ET LÆRINGS-OPPDRAG SOM ER KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN. FAGLÆRER HAR PÅ FORHÅND KONTAKTET FADDERBEDRIFT OG AVTALT MØTE FOR ELEVENE OG I TILLEGG OVERSENDT LÆRINGSOPPDRAGET TIL FADDER. ELEVENE MØTER SIN FADDER OG HAR TIL RÅDIGHET CA 2 TIMER TIL Å FÅ LØST SITT LÆRINGSOPPDRAG.

4 GJENNOMFØRING FORTS. GJENNOM SAMTALEN SKAL ELEVEN BLI KJENT MED BEDRIFTEN OG DEN VIRKSOMHET SOM FOREGÅR DER. DET ER VIKTIG AT DET ER BARE 2 ELEVER KNYTTET TIL LÆRINGS- OPPDRAGET. ELEVENE ER KNYTTET TIL DEN SAMME BEDRIFTEN GJENNOM BEGGE LÆRINGSOPPDRAGENE. ETTER BESØKET HAR ELEVENE TID TIL Å BEARBEIDE OPPLYSNINGENE MED TANKE PÅ PRESENTASJONEN.

5 PRESENTASJONEN ELEVENE SKAL PRESENTERE LÆRINGSOPPDRAGET I PLENUM. PRESENTASJONEN SKAL HA EN VARIGHET PÅ CA 10 MINUTT FOR VG2 – ELEVENE OG CA 20 MINUTT FOR VG3. ETTER PRESENTASJONEN VIL ELEVENE BLIR PRØVET I LÆRESTOFFET GJENNOM SPØRSMÅL KNYTTET TIL LÆRINGSOPPDRAGET.

6 PRESENTASJONEN FORTS FOR Å VARIERE PRESENTASJONS- FORMEN KAN EN BRUKE RAPPORT SOM ALTERNATIV TIL MUNTLIG PRESENTASJON. VI HAR VALGT MUNTLIG PRESENTASJON I PLENUM TIL DET FØRSTE LÆRINGSOPPDRAGET PÅ HØSTEN, OG RAPPORT TIL LÆRINGS- OPPDRAG OM VÅREN.

7 VURDERING ELEVENE FÅR INDIVIDUELL KARAKTER. DE BLIR VURDERT I FORHOLD TIL GENERELLE OG SPESIFIKKE KOMPETANSEMÅL I FAGET. KARAKTEREN BLIR GITT GJENNOM SAMTALE MED ELEVEN SLIK AT HAN/HUN BLIR GJORT KJENT MED BEGRUNNELSEN FOR KARAKTEREN.

8 NOEN ERFARINGER VI STARTET OPP HØSTEN 2007 MED VG2 – ELEVER. INGEN GOD LØSNING MED 2 ELEVPAR I RELATIVT SMÅ BEDRIFTER. ENKELTE FORETAK ER LITE EGNET SOM FADDERBEDRIFTER FORDI DE KAN VIRKE NOE KJEDELIGE FOR ELEVEN.

9 NOEN ERFARINGER FORTS ELEVENE ER SVÆRT POSITIVE TIL ORDNINGEN. GIR GOD VARIASJON OG MOTIVASJON I SKOLE-HVERDAGEN. BESØKET OG KUNNSKAPENE KAN BRUKES I UNDERVISNINGEN ETTERPÅ. ELEVENE FÅR ET MER REALISTISK BILDE AV NÆRINGSLIVET OG LÆRESTOFFET.

10 NOEN ERFARINGER FORTS VI OPPLEVER AT BEDRIFTENE HAR SVÆRT POSITIVE ERFARINGER MED ORDNINGEN SÅ LANGT. DE SER DET SOM EN MULIGHET TIL Å MARKEDSFØRE SIN VIRKSOMHET I FORHOLD TIL REKRUTTERING OG TIL Å FRAMSTÅ SOM EN BEDRIFT SOM TAR SAMFUNNSANSVAR I FORHOLD TIL UNGDOM OG UTDANNING. DE RAPPORTERER UTELUKKENDE POSITIVE ERFARINGER I MØTE MED ELEVENE.

11 NOEN ERFARINGER FORTS VI BRUKER VIRKSOMHETER I NÆRMILJØET FOR VG 2. VIRKSOMHETENE ER STORT SETT KNYTTET TIL TJENESTEYTING. TIL ELEVENE PÅ VG 3 BENYTTER VI HELST PRODUKSJONSBEDRIFTER. GIR MER UTFORDRENDE LÆRINGSOPPDRAG. DET FÅR LENGRE TID PÅ SEG I BEDRIFTEN.

12 NOEN ERFARINGER FORTS FOR REALFAGENE HAR VI GJORT NOEN ERFARINGER SOM UTELUKKENDE GJELDER DISSE FAGENE: DET ER VANSKELIG Å FINNE VIRKSOMHETER SOM KAN VÆRE UTGANGSPUNKT FOR LÆRINGSOPPDRAG KNYTTET TIL KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN. DET SOM EN HAR SETT, ER AT DET BARE ER FAGET TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE FOR VG 2 SOM KAN FUNGERE I FORHOLD TIL FADDERBEDRIFTORDNINGEN. VI VIL I TIDEN FRAMOVER PRØVE Å FINNE ANDRE LØSNINGER FOR DISSE FAGENE. EN MÅTE KAN VÆRE Å BRUKE VIRKSOMHETENE SOM MOTIVASJONSSKAPERE I FORHOLD TIL ELEVENES FAGLIGE INNSATS OG KARRIEREVALG.

13 TIDSBRUK ELEVENE HAR TIL RÅDIGHET EN DAG SOM BRUKES TIL BEDRIFTSBESØK OG TIL BEARBEIDING AV PRESENTASJONEN. TIL SELVE PRESENTASJONEN GÅR DET MED CA 10/20 MINUTTER PR ELEVPAR. KARAKTERSAMTALEN BLIR GJENNOMFØRT NÅR ELEVENE HAR VANLIGE SKOLETIMER.

14 ADMINISTRASJON AV FADDERBEDRIFTORDNINGEN ORDNINGEN ER TJENT MED AT EN PERSON HAR EN VISS TIDSRESSURS TIL Å SAMLE INN OG SYSTEMATISERE ERFARINGER SOM BLIR GJORT. GJENNOM IT`S LEARNING HAR VI OPPRETTET FAGET FADDERBEDRIFT A/S. HER VIL ALLE SOM DET GJELDER, FINNE RELEVANT INFORMASJON. MED JEVNE MELLOMROM BLIR DET KALT INN TIL MØTER I FADDERBEDRIFT A/S FOR Å OPPDATERE OG DELE ERFARINGER ETTER HVERT SOM EN GJENNONFØRER BEDRIFTSBESØKENE. VURDERING AV ELEVENES PRESTASJONER ER ET VIKTIG DISKUSJONSEMNE.


Laste ned ppt "FADDERBEDRIFT EN ORDNING SOM GJØR AT ELEVER BLIR KJENT MED EN BEDRIFT OG EN FADDER GJENNOM LÆRINGSOPPDRAG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google