Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital dividende Pia Braadland Senioringeniør Gardermoen, 7.3.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital dividende Pia Braadland Senioringeniør Gardermoen, 7.3.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital dividende Pia Braadland Senioringeniør Gardermoen, 7.3.2009

2 Agenda Digital dividende – hva er det? Analog TV-kringkasting Digital TV-kringkasting Hva ble resultatet for Norge Digital dividende i Norge DAB NTV Hvite områder Teknologi og tjenestenøytralitet Noen alternativer Samfunnsnyttig? Anbefaling Andre land

3 Digital dividende – hva er det? De frekvensene som blir ledige når analoge fjernsynssendinger i bakkenettet slokkes.

4 Analog kringkasting

5 Analog TV- kringkasting 4 analoge kanaler (NRK1, NRK2, TV2 og lokal TV) Utgjør litt over ½ MUX Benytter ca 47 % av frekvensene under 1 GHz Analog slukking: 1. desember 2009 Frekvenser under 1 GHz kalles gjerne ”indrefileten”

6 Digital TV-kringkasting Man får flere kanaler/programmer pr frekvens Analog: 1 frekvens = 1 TV kanal Digitalt: 1 frekvens ~ 8 TV kanaler Fra kanaler til signalpakker (mux-er) Man kan får større dekningsområder pr frekvens Analog: 1 frekvens = en sender Digitalt : 1 frekvens = flere sendere Digitalt er mer robust mot interferens Refleksjoner virker positivt Mottakere kan motta fra flere sendere.

7 Digital kringkasting Geneve avtalen fra 2006 (GE06) –Omhandler digitalisering av kringkastingsbånd: 174-230 MHz, 470-862 MHz –Drøye 100 land som har forpliktet seg til avtalen –Beskyttelse av analoge sendere opphører 7.juni 2015 –Mulig å innføre andre tjenester enn kringkasting må operere innenfor en definert spektrumsmaske kan ikke få mer beskyttelse enn det som er innfelt i GE06.

8 Hva ble resultatet for Norge? 174 - 230 MHz, T-DAB –2 riksdekkende dekninger –1 regioninndelt dekning (8 områder) –1 lokalinndelt dekning (37 områder) –1 DVB-T (denne kan eventuelt deles i fire T-DAB blokker 470-862 MHz, DVB-T –5 signalpakker i 470-790 MHz –2 signalpakker i 790-862 MHz

9 Digital dividende i Norge 23. januar 2007 satte KKD og SD ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til bruk av den digitale dividenden. Rapporten ble levert 1. april 2008. Rapporten ble sendt på høring med frist 31. juli 2008 49 svar Rapporten er til behandling i departementene

10 Digital dividende i Norge Bånd I Bånd IVBånd V Bånd III 2 RiksDAB 1 RegDAB (8 regioner) 1 LokalDAB (37 regioner) 1 DVB-T? DVB-T (NTV) 4768 174 223240 470790862 MHz DVB-T 5 dekninger 2 dekninger

11 DAB: 2 nasjonale blokker Kanal 12D Kanal 11A (12A)

12 DAB: en regionalisert blokk (8 områder) Nordland og Troms Blokk 13E Trøndelag, Møre og Romsdal Blokk 12C Oppland, Hedmark Blokk 13E Oslo, Akershus, Østfold, Blokk 12C Sogn og Fjordane, Hordaland Blokk 12B Rogaland, Aust- og Vest Agder Blokk 13F Buskerud, Telemark, Vestfold Finnmark, Blokk 12B

13 DAB: 37 områder

14

15 NTV har blitt tildelt konsesjon til 2. juni 2021 Pålagt å bygge ut minimum 3 signalpakker Basisnettet har dekningskrav på 95% SDTV kvalitet gir ca 8 kanaler pr sp HDTV kvalitet på sendingene gjør at antall kanaler pr sp vil reduseres til ca 2. Over 430 stasjoner i basisnettet. Senderne i skyggenettet kommer i tillegg

16 Hvite områder Kanal 23

17 Teknologi og tjenestenøytralitet Kringkasting er underlagt ekomloven –I forarbeidet til ekomloven heter det at reguleringsregimet skal være mest mulig teknologinøytralt. –Det er imidlertid rom for å legge forholdene til rette for enkelte teknologier når det er forholdsmessig og berettiget. –Kan knyttes vilkår til frekvenstillatelser

18 Hva gir størst samfunnsnytte? Flere SDTV-kanaler? HDTV? Mobil-TV? Mobilkommunikasjon? Trådløst bredbånd? Trådløse mikrofoner, høreapparat og andre laveffekts teknologier? Innovasjonsreserve? Full fleksibel anvendelse (teknologi- og tjenestenøytral)?

19 Noen alternativer for 790 – 862 MHz: ”Alt” til kringkasting, dvs. 7 sp. –Man får inn en ny operatør? Kringkasting disponerer 6 sp permanent og resten gis til trådløst brebånd eller mobil. Kringkasting tildeles frekvenser over 790 MHz for å disponere 6 sp i en overgangsperiode (mellom 2015 og 2021). –Teknologiutvikling ( MPEG4 og DVB-T2) vil gjøre at NTV spektrumet utnyttes mer effektivt. Forsøke å få 6 sp under 790 MHz (jf Sverige) Trådløst bredbånd/mobil i hele båndet

20 790 MHz er en nøkkelfrekvens! NTV er tildelt 470 – 790 MHz til 2.6.2021 WRC07 åpnet for mobile tjenester i båndet 790 – 862 MHz Sverige, Finland og Frankrike har allerede bestemt at båndet 790-862 MHz skal benyttes til andre tjenester enn digital TV CEPT utreder tekniske forhold ved bruk av båndet 790 – 862 MHz (kompatibilitet)

21 Arbeidsgruppens anbefaling: 47-68MHz direktetildeles Forsvaret, evt spare noe til DRM 174-219 MHz –T-DAB blokken som er inndelt i 37 områder forbeholdes lokalradio, og tildeles i enkeltregioner ved interesse –En T-DAB blokk reserveres inntil videre for bruk i mobil-TV –Foreta en høring for å kartlegge interessen for –DVB-T blokken –Hvite områder administreres av PT i tråd med internasjonale føringer Teknologi- og tjenestenøytral utlysning av frekvensområdet 790 – 862 MHz

22 Andre land Sverige –Analog slukking fullført 15.10.07 –Svenske regjering besluttet 19.12.07 fordeling av digital dividende Danmark –Har en digital signalpakke på lufta, –utbygging av digital bakkenett pågår nå –slukking av analogt nett 1.nov 2009 –2 signalpakker holdes tilbake som innovasjonsreserve Finland –Digitale senderne er på lufta –Slukking analogt 1.9.07 –Valgt DVB-H som mobil teknologi

23 Takk for oppmerksomheten! pia@npt.no www.frekvensportalen.no www.npt.no


Laste ned ppt "Digital dividende Pia Braadland Senioringeniør Gardermoen, 7.3.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google