Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan høster vi nytte av standardiseringsarbeidet? Bygd på en presentasjon av Bill Olivier, CETIS, mars 2004, tilrettelagt av Tore Hoelpresentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan høster vi nytte av standardiseringsarbeidet? Bygd på en presentasjon av Bill Olivier, CETIS, mars 2004, tilrettelagt av Tore Hoelpresentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan høster vi nytte av standardiseringsarbeidet? Bygd på en presentasjon av Bill Olivier, CETIS, mars 2004, tilrettelagt av Tore Hoelpresentasjon

2 Livssyklus for en spesifikasjon Behov LT SpecsUlike systemer og innhold brukt ifm læring Implementert i systemer “Innholds”-produksjon & -utveksling FoU Stadier Nye behov

3 Oppgaver i løpet av en spec livsyklus Behov FoU LT Specs Implementert i systemer “Innholds”-produksjon & -utveksling Ulike systemer og innhold brukt ifm læring Plugfests Nye behov Identifisrere behov & utvikle spec- prototyper Hente inn behov, erf. & ekspertise Etablere konsistent og god praksis 1. Oppmerksomhet! 2. Støtte effektiv generell bruk Stadier Testing Interoperable systemer & innhold Oppgaver 1. Ref implementasj åpen kildekode 2. Implementere i verktøy & systemer 3. Etablere interoperabilitet

4 Behov FoU LT Specs Implementert i systemer Plugfests Interoperable systemer & innhold “Innholds”-produksjon & -utveksling Ulike systemer og innhold brukt ifm læring Stadier Testing Oppgaver Fageksperter & ledende utviklingsmiljøer Fag- & tekniske eksperter Kommeriselle, åpen kildekode & akademiske utviklere Spesialistbrukere: Kursutviklere Studieadm. miljøer Tilbydere av utdanning & opplæring Praktikere Nye behov People over a spec lifecycle Identifisrere behov & utvikle spec- prototyper Hente inn behov, erf. & ekspertise Etablere konsistent og god praksis 1. Oppmerksomhet! 2. Støtte effektiv generell bruk 1. Ref implementasj åpen kildekode 2. Implementere i verktøy & systemer 3. Etablere interoperabilitet

5 Hvor står vi nå?  Følgende er CETIS’ Bill Oliviers sin framstilling av hvor de ulike spesifikasjonene på e-læringsområdet står i forhold til den utviklingsmodellen som er skissert innledningsvis

6

7

8 Konklusjon  Prosessen fra publisert spesifikasjon til den blir tatt i bruk av mange, er mer kompleks og tidskrevende innen læringsteknologiområdet, enn innen andre områder som er mer tekniske  Prosessene er nærmere brukernivået, så mange flere og mer varierte deltaker(grupper) må trekkes med for å få til bruk av standarder  Vi har ikke menneskelige nettverk på plass som gjør det gjør det mulig å få til den kommunikasjon som er nødvendig  Vi trenger særlige tiltak for å få tatt i tatt i bruk spesifikasjoner på en måte som gjør at læring kan fungere på tvers av sektorer og landegrenser. Tiltakene må være på globalt og europeisk nivå, så vel som på nasjonalt nivå og sektornivå

9 CETIS’ tilrådinger 1. Involver fageksperter og bygg arbeidet på virkelige behov og krav til interoperabilitet 2. Sørg for referanseimplementasjoner som er åpent tilgjengelig for alle så tidlig som mulig 3. Etabler og knytt sammen praksisfellesskap som består av både sektordeltakere og kommersielle deltakere 4. Sørg for interoperabilitetstesting straks flere systemer er klare 5. Utvikle rutiner/tiltak for konformitetstesting 6. Utvikle støttetjenester og opplæring for utrulling av løsninger 7. Støtt et organ som kan fremme konformitet til standarder


Laste ned ppt "Hvordan høster vi nytte av standardiseringsarbeidet? Bygd på en presentasjon av Bill Olivier, CETIS, mars 2004, tilrettelagt av Tore Hoelpresentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google