Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYTT BADELAND I MOLDE PROSJEKT: Badeland Spa Fysioterapi Trening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYTT BADELAND I MOLDE PROSJEKT: Badeland Spa Fysioterapi Trening"— Utskrift av presentasjonen:

1 NYTT BADELAND I MOLDE PROSJEKT: Badeland Spa Fysioterapi Trening
Hotell utvidelse (54 rom) Totale investeringer kr 313,5 mill

2 Molde kommune har i lengre tid arbeidet for å få realisert nytt Folkebad / Badeland.
Høye kostnader forbundet med prosjektet har gjort at prosjektet i 2007 lå an til ikke å bli realisert. Angvik Eiendom AS tok derfor initiativ for å se på mulighetene av en samlet utbygging av: Badeland Utvidelse av Seilet (konferanse og nye hotellrom) Næringsdel som inneholder kompletterende aktiviteter som Spa, trening, fysioterapi Gjennom et økt byggevolum så man mulighetene for en effektivisering av det samlede prosjekt med relativt sett lavere byggekostnader.

3 Det foreliggende forprosjekt er nå til sluttbehandling for å kunne bli realisert.
Utbyggingen er tenkt gjennomført gjennom egne seksjonseierskap på de tre ovennevnte områder. Molde kommune stifter eget heleid selskap: Molde Folkebad KF. Seilet Hotell Eiendom AS står som eier for hotelldelen. Angvik Eiendom AS vil eie næringsdelen. Det er opprettet en styringsgruppe med Torgeir Dahl og Bernt Lange fra Molde kommune og Stig O. Jacobsen og Jan Petter Storetvedt fra Angvik Eiendom AS. Den Samlede utbyggingskostnad er kr 313,5 mill hvor av hotell og næringsdel beløper seg til kr 162 mill og badelandet til kr 151,5 mill. Hver av partene finansierer sine egne seksjoner og er ansvarlig for driften av disse.

4 I den politiske godkjennelse av badelands utbyggingen ble det lagt til grunn at kommunens andel maksimerer seg til kr 137,5 mill og at det er en forutsetning at byens næringsliv til sammen yter kr 14 mill i et spleiselag for at prosjektet skal kunne realiseres i regi Molde Folkebad KF. Pr dags dato er det gitt tilsagn fra næringslivet på kr 10,5 mill og man mangler nå de siste 3,5 mill for å få folkebadet full finansiert. Dette er en unik mulighet for å få realisert et sårt etterlengtet tilbud til byens og distriktets befolkning, samtidig som revmatikerne får sitt nødvendige varmtvannsbasseng på plass. Vi tror at utbyggingen vil representere et nødvendig tilbud som gir helse, opplevelse og livskvalitet i byen vår.

5 Vi ber derfor om at du og din bedrift kan støtte prosjektet med å tegne deg for et beløp (minimums beløp kr ). Innbetaling kan om ønskelig gjøres i rater i 2008, 2009 og 2010. Alle som støtter prosjektet vil bli profilert med navn på veggtavle i badelandets inngangsparti. Vennligst ta kontakt med: Angvik Eiendom AS v/ Stig O. Jacobsen eller Jan Petter Storetvedt Telefon E-post: eller

6


Laste ned ppt "NYTT BADELAND I MOLDE PROSJEKT: Badeland Spa Fysioterapi Trening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google