Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Forskerlinjen i medisin John-Bjarne Hansen Leder Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Forskerlinjen i medisin John-Bjarne Hansen Leder Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Forskerlinjen i medisin John-Bjarne Hansen Leder Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin

2 Antall nye og totalt antall tildelte studentstipendiater fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen og antall studieplasser ved de fire medisinske fakulteter i Norge i årene 1990-97. Årstall Studentstipendiater Nye Totalt Antall studieplasser 19903499320 19912889345 199248?345 19932280405 19943180415 19952853415 19962165445 19971152490 Røttingen et al, TNLF 1998;118:4111-4)

3 Andelen leger i stipendiatstillinger ved de medisinske fakultetene 1991-2001 Nes og Røttingen, TNLF 2003;123:344-45

4 Sammenligning av ulike lands investeringer i helseforskning totalt og i forhold til nasjonale helseutgifter totalt Røttingen, TNLF 2005;125:1220-21

5 Visjoner ved opprettelsen av forskerlinjen medisin Forskningsforberedende utdanning –opptak av inntil 10% av studentene –avkorting av spesialistutdanning og PhD grad Forlenge ordinært studium med ett år –10 vekttall (30 stp) dr.grads kurs –30 vekttall (90 stp) forskningsoppgave Brev til universitetsrådet 14.09.99 Brev til statsråd Giske 18.01.01

6 Mål Rekruttering av medisinere til forskning innen basale, kliniske og samfunnsmedisinske fagdisipliner –Forutsetning for; Forskningsbasert undervisning Kvalitetssikre helsevesenet Øke kvaliteten på helsetjenesten Fremme studentenes interesse for forskning

7 Forskerlinjeøkonomi (fiansieringskilder) Grunnbevilgning –Strategiske forskningsmidler til universitetene Insentivbasert tildeling –1817,- NOK per studiepoeng i medisin (2007) 120 stp gir 218.040,- til universitetene per student –Publikasjonspoeng = ”penger” –Doktorgrader Studentstipend –NFR bevilger 192.000,- i stipend over 3 år (2007)

8 Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin

9 Arbeidsgruppens sammensetning Faglig ledere –Karin Tømmerås, NTNU –Steinar Hunskår, UiB –Jarle Breivik, UiO –John-Bjarne Hansen, UiT Forskerlinjestudenter –Øyvind Jakobsen, UiT –Martin A.Ystad, UiB Veiledere –Alf O. Brubakk, NTNU –Jacob E. Wang, UiO Administrativt –Maje Siebke, UiO –Kristian Figenschau, UiT

10 Arbeidsgruppens mandat Innhold, teknisk løsning, metode for datatolkning og tidsplan for nasjonal evaluering Vurdere hvilke opplysninger som skal innhentes fra DMF, student, veileder oa Utarbeide rapport som; –Gir kort beskrivelse av forskerlinjene –Utarbeide felles elektronisk rapporteringsverktøy –Innhente verdifulle (spes. aktørenes tilfredshet og målsetningen med økt rekruttering, publikasjoner etc) data for interne og eksterne interessenter –Forskerlinjen og kvalitetsreformen

11 NTNUUiBUiOUiTTotaltForskjell ( p-verdier) Antall studenter 53706718 (24)210 Antall besvarelser (svarprosent) 46 (86,7) 58 (82,9) 61 (91,0) 18 (100) 183 (87,1) Alder (år) (Variasjonsbredde) 24,2 (20-32) 24,5 (20-33) 25,2 (21-39) 24,4 (21-27) 24,7 (20-39) 0,34 Kjønn (% kvinner) 34,8 51,7 42,6 38,9 43,2 0,36 Klassifisering av forskningsprosjekt (%) 0,10 Samfunnsmedisin/ epidemiologi 2,220,79,811,111,5 Klinisk/pasientnær 21,725,918,016,721,3 Laboratorieforskning 60,944,867,261,157,9 Annet 15,28,64,911,19,3 Karakteristika ved forskerlinjestudentene

12 Studentenes angivelse av tilfredshet med Forskerlinjen 83,6% av studentene var litt eller svært tilfreds. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.92). AlternativAntallProsent A Svært tilfreds8445,9 B Litt tilfreds6937,7 C Verken tilfreds eller misfornøyd179,3 D Litt misfornøyd137,1 E Svært misfornøyd00 Totalt183

13 Forskerlinjestudentenes opplevelse av i hvilken grad erfaringen fra Forskerlinjen har nytte i ordinært studium AlternativAntallProsent A I svært stor grad2815,3 B I stor grad5831,7 C I noen grad8345,4 D I liten grad137,1 E I svært liten grad10,5 Totalt183 92,3% av studentene gav uttrykk for at erfaringen fra Forskerlinjen hadde nytte i ordinært medisinstudium. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.32).

14 Studentenes angivelse av i hvilken grad de er fornøyd med veiledningen de har fått AlternativAntallProsent A I svært stor grad6133,3 B I stor grad7842,6 C I noen grad4021,9 D I liten grad42,2 E I svært liten grad00 Totalt183 98% svarte at de var fornøyd med veiledningen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.96).

15 Studentenes oppfatning av veiledernes forventninger AlternativAntallProsent A Svært høye forventninger126,6 B Høye forventninger11663,4 C Middels forventninger5329,0 D Lave forventninger21,1 E Svært lave forventninger00 Totalt183 99% av studentene oppfattet at veilederne hadde middels eller høyere forventninger til dem. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.87). 98% av forskerlinjestudentene mente av veiledernes forventninger samsvarte godt med egne forventninger.

16 AlternativAntallProsent A Svært fornøyd11160,7 B Litt fornøyd4323,5 C Verken fornøyd eller misfornøyd2111,5 D Litt misfornøyd73,8 E Svært misfornøyd10,5 Totalt183 Studentenes angivelse av i hvilken grad de er fornøyd med forskningsgruppen de tilhører 84% av studentene var fornøyd med forskningsgruppen de tilhørte, mens bare 0,5% angav at de var svært misfornøyd med forskningsgruppen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.61).

17 AlternativAntallProsent A Ja14579,7 B Nei42,2 C Usikker3318,1 Totalt182 Forskerlinjestudentenes angivelse av egne ambisjoner om å ta en Ph.D-grad 80% av forskerlinjestudentene hadde ambisjoner om å ta en PhD-grad, mens bare 2% angav at de ikke hadde slike ambisjoner. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.69).

18 NTNUUiBUiOUiTTotaltForskjell (p-verdi) Antall besvarelser (svarprosent) 29 (54,7)47 (65,3)59 (88,1)14 (77,8)149 (71,0) Alder (år)51,1 (34-66) 52,3 (39-65) 50,1 (37-68) 52,9 (43-64) 51,2 (34-68) 0,42 Kjønn (% kvinner)41,419,622,421,425,20,42 Stillingsandel (%) 0,37 Professor72,486,768,478,675,9 Førsteaman17,22,28,814,39 Postdoktor6,94,47-5,5 Annet3,46,715,87,19,7 Forskningsgruppens størrelse 0,02 < 3 personer-4,3--1,3 3-6 personer31,036,218,642,928,9 7-10 personer31,038,325,435,731,5  11 personer 37,921,355,921,438,3 Karakteristika ved veilederne

19 Veiledernes opplevelse av forskerlinjestudentene som en ressurs i forskningsgruppen AlternativAntallProsent A I svært stor grad4631,1 B I stor grad5738,5 C I noen grad3322,3 D I liten grad106,8 E I svært liten grad21,4 Totalt148 93% av veilederne opplevde at studentene i noen eller større grad var en ressurs i forskningsgruppen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom veilederne fra de ulike fakultetene (p=0.54).

20 Veiledernes angivelse av om forskerlinjestudentene inngår i den fremtidige planen til forskningsgruppen AlternativAntallProsent A Ja9966,4 B Nei106,7 C Usikker4026,8 Totalt149 7% av veilederne ga uttrykk for at de sannsynligvis ikke ville fortsette å være veiledere for studentene etter avsluttet forskerlinje, mens 66% mente det var sannsynlig at de ville fortsette veiledningsforholdet etter avsluttet forskerlinje. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom veilederne fra de ulike fakultetene (p=0.29).

21 Studentenes angivelse om de har publisert vitenskapelige eller populærvitenskapelig artikler 49,5% av studentene hadde publisert eller var i ferd med å publisere vitenskapelig artikkel. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0,49). AlternativAntallProsent A Ja3519,2 B Nei9250,5 C I ferd med å publisere5530,2 Totalt182

22 Studentenes angivelse av hvor mange presentasjoner (muntlig eller plakat)de har hatt på internasjonale kongresser siste året AlternativAntallProsent A 013373,5 B 13519,3 C 2116,1 D >221,1 Totalt181 26,5% hadde hatt en eller flere internasjonale presentasjoner. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0,20).

23 NTNUUiBUiOUiTTotalt Forskjell (p-verdier) Antall avlagte eksamener4526035 Antall besvarelser (svarprosent)3 (75,0) 5 (100) 14 (53,8) 0 22 (62,9) Alder (år)28,3 (27-31) 29,6 (27-33) 28,1 (26-32) -28,5 (26-33) 0,37 Kjønn (% kvinner)66,740,042,9-45,50,84 Type forskningsprosjekt (%) 0,57 Samfunnsmedisin / epidemiologi --7,1-4,5 Klinisk/pasientnær33,3-7,1-9,1 Laboratorieforskning66,710085,7-86,4 Annet----- Karakteristika ved tidligere forskerlinjestudenter

24 Tidligere forskerlinjestudenter 82% var tilfreds med Forskerlinjen 96% (21 av 22) hadde publisert artikkel Forskerlinjen og PhD-graden –36% hadde startet på PhD-graden (90% innen ett år etter avsluttet medisinstudium) –55% hadde fortsatt ambisjoner om PhD-grad

25 NTNUUiBUiOUiT Totalt Forskjell (p-verdi) Opptak medisinerstudenter per år120150210100580 Studentopptak pr. år (forskerlinjen) 121520653 Antall søkere siste år18922857 Antall studenter53706724214 Avbrudd siste året (antall)06129 Avlagte eksamener (antall)4526035 Tilfredshet med service fra Forskerlinjeadm (%) <0,001 Svært fornøyd10,936,257,427,836,1 Litt fornøyd41,317,226,244,429,0 Verken fornøyd eller misfornøyd32,631,014,811,124,0 Litt misfornøyd15,212,11,65,68,7 Svært misfornøyd-3,4-11,12,2 Studentflyt og tilfredshet med forskerlinje- administrasjonene

26 KvalitetsreformenForskerlinjen Gradssystemet? Studiepoeng? Strukturert studieløp+ Individuell veiledning/ oppfølging + Individuell tilbakemeldinger+ Individuell utdanningsplan+ Forskerlinjen og kvalitetsreformen

27 Forskerlinjen og gradssystemet Lavere grads studenter må få adgang til PhD-kurs Publikasjoner og kurs må godkjennes i senere PhD-grad

28 Forskerlinjen og studiepoeng Ett års forlenget studium gir 120 stp –Ett studieår gir 60 stp (1 stp=25 timers arbeid, dvs 40 uker på 37,5 timer gir 60 stp) Forskerlinjen i medisin - 3-årig studium –Fulltidsforskning= 60 stp –Utvidet arbeidsår til 46 uker (6 ukerx3)= 27 stp –Utvidet arbeidstid (825/138=6 timer) = 33 stp 33 stp = 825 timer Antall arbeidsuker: 46x3=138

29 Konklusjon Stor grad av tilfredshet blant forskerlinjestudenter, veileder og tidligere forskerlinjestudenter Forskerlinjestudentene har store forventninger til seg selv, ambisjoner om PhD-grad, og disse er samsvarende med veilederne Halvparten av forskerlinjestudentene har eller er i ferd med å publisere vitenskapelig artikkel 96% av tidligere forskerlinjestudenter har publisert vitenskapelig artikkel 91% av tidligere forskerlinjestudenter hadde startet på PhD-graden eller hadde fortsatt ambisjoner om PhD-grad


Laste ned ppt "Evaluering av Forskerlinjen i medisin John-Bjarne Hansen Leder Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google