Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Foundation Rotary Foundation seminar John Stennes1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Foundation Rotary Foundation seminar John Stennes1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Foundation Rotary Foundation seminar John Stennes1

2 Rotary Foundation program for dagen John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 2  Hva/hvorfor/hvordan  Rotary Foundation og vårt distrikt  Rotary program/prosjekt/prosjektstøtte  Future Vision Plan (fremtiden)  Presentasjoner av prosjekt  Gruppearbeid

3 Rotary Foundation Hva er Rotary Foundation? John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 3 Viktige personer – Paul Harris Grunnlegger Rotary International – Arch C Klump Grunnlegger Rotary Foundation

4 Rotary Foundation forts. John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 4  Etablert i 1917 som egen kapital konto – Avsatt/innsamla penger for å finansiere prosjekter  Stiftelse med eget styre fra 1928  I 2012 er Rotary Foundation blitt en betydelig internasjonal aktør

5 Rotary Foundation forts. John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 5  Basert på Service Above Self og Rotary Foundation sitt motto: Doing Good in The World er fokus rettet mot:  Humanitært arbeid  Utdanning

6 Rotary Foundation forts. John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 6 Organisasjon har svært høy internasjonal anseelse: TRF - Rangering som nr 4 blant de 10 beste - merket **** Vurdering Disse 10 hjelpeorganisasjoner arbeider over hele landet (USA) og verden. De er store komplekse organisasjoner med budsjett på over 100 mill USD, og minst 65 mill USD i egenkapital. De er anerkjente merkenavn bl. a. på grunn av den meget gode økonomistyring, ingen enkel oppgave tatt i betraktning omfanget og størrelsen på deres virksomhet. Givere kan føle seg trygge på at disse USA registrerte institusjoner anvender de gaver de mottar på en meget god måte.

7 Rotary ’s formål John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 7 Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til:  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.  Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.  Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.  Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

8 Rotary Foundation’s formål John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 8 Å bistå ROTARIANERE i deres engasjement for fred og internasjonal forståelse, gjennom helse- og utdanningstiltak, og kampen mot fattigdom. Doing good in the world

9 Avslutning av dikt fra ukjent dikter sier noe av det samme Doing good in the world John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 9 I want to be generous as my recources will allow And when my life on earth is done it will be my final plea Let somebody think or say: You made a difference to me

10 I want to be generous as my recources will allow John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 10  Generous/recources  Dele med de som har det vanskelig (økonomi/kompetanse)  Bidrag til Rotary Foundation  Initiere prosjekt  Være involvert – bry seg Service above Self – Gagne andre Doing Good in The World

11 Hvordan bidra til TRF John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 11 Gjennom årlige bidrag til Rotary Foundation fra hver enkelt av oss

12 Klubbens mål og planer leveres DG i mai hvert år John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 12

13 Hvor kommer bidragene fra John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 13  Rotarianere gjennom selvstendige innbetalinger  Rotaryklubbene  del av kontigent, overskudd av prosjekt osv  Donasjoner  Kontanter, gaver, eiendom  Andre bidragsytere

14 Bidrag betales inn til forskjellige fond John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 14

15 Til forskjellige behov John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 15 The Annual Programs Fund For støtte til dagens behov The Permanent fund For å sikre fremtiden

16 Bidrag innbetalt til disse fonda går til konkrete prosjekter John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 16

17 APF/SHARE systemet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 50% verdensfondet 50% District Designated Funds (DDF) Matching Grants Group Study Exchange (GSE) Health, Hunger and Humanity Grants (3-H) Rotary Centers for International Studies District Simplified Grants Matching Grants Ambassadorial Scholarships Additional GSE Team Rotary Centers for International Studies PolioPlus

18 Bidrag til Rotary Foundation John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 18 Bidrag til Rotary Foundation er frivillig Basis for vårt internasjonale engasjement Innbetalte bidrag til Annual Giving føres tilbake til distriktene som prosjektmidler Distriktets aktivitetsnivå følger innbetalingene til fondet. Lite penger gir liten aktivitet 3 års syklus (SHARE systemet)

19 Innbetaling gir skattereduksjon på 28% John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 19 Avtale Rotary og Skattemyndighetene Administrert av Visma Services AS Gjelder bidrag til Polio Plus og Annual Giving Bidrag til Permanent Fund og Peace Fund gir ikke skattefordel Min 500 maks 12.000 NOK

20 Hvor kommer bidragene fra John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 20 Fra den enkelte rotarianer – Månedlig med avtalegiro – Årlig Fra klubben – Merkes TRF – Annual Giving eller TRF – PolioPlus – Liste over samlet innbetaling – Medlemmets navn, personnummer, klubbnummer/navn og beløp (konfidensiell)

21 Viktige kontonummer (skattefradrag 28% ved innbetaling over 500 kroner) John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 21 Konto nummer for Annual Giving Fund 1645.15.66524 Konto nummer for Polio Plus 5082.06.72736 Adresse Visma Services AS, Postboks 335, 1601 Fredrikstad.

22 Fast trekk en gang pr måned Minimum Kr 50 (dvs kr 36) pr måned – kr 600 (dvs 432 kr) pr år Alternativt innbetaling en gang pr år Distriktet har 100 rotarianere som har fast trekk månedlig. John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 22

23 Viktig kontonummer ved innbetaling til Rotary Foundation i Zurich John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 23 Ønsker du ikke å benytte ordningen med skattefradrag, betal som før direkte til Zürich: Sendes via norsk bankkonto 6021.07.19736. Rotary International,Witikonerstrasse 15.,8032 Zurich, SVEITS. Det er viktig at giro blir merket nøyaktig med avsender og klubbnummer, og aller viktigst med hvilket fond bidraget skal inn til: PolioPlus - Permanent Fund - Annual Giving – Peace Fund.

24 John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 24 Negativ utvikling

25 Utviklingen i USD John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 25 Fra 60.000 til 42.000 USD på 3 år til Annual Program Fund Fra 13.000 til 4.000 USD på 3 år til Polio Ikke ønsket utvikling for vårt distrikt.

26 Noen flere tall fra 2011 - 2012 John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 26 100 medlemmer har ordning med fast trekk 50/måned 8 klubber har betalt inn mer enn 50 USD/medlem 5 klubber har betalt inn 34,3% til APS 17 klubber har ikke bidratt dette året 52 klubber har ikke bidratt til PolioPlus

27 Topp 5 klubber innbetaling pr medlem John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 27 Brumunddal RKUSD 92,97 Midsund RK” 89,64 Stranda RK” 64,92 Hadeland Syd RK” 60,75 Raufoss RK” 59,64

28 Topp 5 klubber innbetaling pr klubb John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 28 Brumunddal RKUSD 4.369 Mesna RK” 3.243 Hareid RK” 2.721 Hamar RK” 2.115 Sykkylven RK” 2.008 Resterende klubber” 31.582 Sum innbetalt USD 46.038 De 5 første har betalt inn til APS og Polio 14.456 USD eller 31,4% av de totale innbetalingene.

29 Annual giving -norske distrikter- Rotary Foundation seminar John Stennes29

30 Paul Harris Fellow John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 30 Innbetaling av 1.000 USD eller tidligere innbetalte bidrag til APF og PolioPlus Alle distriktets klubber har nok recognition points til å dele ut en eller flere PHF Deles gjerne ut til personer som har gjort en spesiell innsats på klubb eller distriktsnivå eller i lokalsamfunnet for øvrig. Består av PHF emblem med diplom Finn en spesiell ramme rundt tildelingen Skjema 102 EN hentes fra www.rotary.orgwww.rotary.org Vær ute i god tid

31 Hva støtter Rotary Foundation John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 31 Distrikt prosjekt gjennom District Simplified Grant (DSG) Humanitære prosjekt gjennom District Designated Fund (DDF) Stipend for ungdom som vil studere ved universitet i utlandet Stipend for konflikt – og fredsstudier ved utvalgte universitet PolioPlus og PolioPlus Partners prosjekt Andre prosjekt (donasjoner)

32 Polio status Polio Eradication current situation can be seen by clicking the link: http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx During this year new polio cases are informed only in four countries: Af- ghanistan, Pakistan, Nigeria and Chad. As you can notice from the figures above, year-to-date in the world have been cases 64% less compared to previous year to-date. Rotary Foundation seminar John Stennes32

33 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRICT 2305 RECRUITS FUTURE PEACE LEADERS FOR ROTARY PEACE FELLOWSHIP While the world hopes for peace, Rotary International - a humanitarian service organization dedicated to world peace and understanding – works to make it a reality by training the next generation of peace leaders. The Rotary Clubs in district 2305 are now recruiting for the Rotary Peace Fellowship, a program that gives up to 110 fellows the opportunity to obtain professional development certificates or master’s degrees in Peace and Conflict Resolution. Quote from local leadership OR Rotary Foundation seminar John Stennes33 “Today, there are still far too few mediators who are experienced practitioners in conflict resolution. There is an urgent need to produce another generation of people who can play a mediating role in the future,” said Professor Paul Rogers, University of Bradford. “This program is the most significant development in graduate work in conflict resolution in decades.” Launched in 2002, Rotary’s Peace Fellowship program provides academic and practical training to prepare scholars for leadership roles in solving conflicts around the world. Up to 110 fellows are selected every year in a globally competitive process based on personal, academic, and professional achievements. Fellows embark on one to two years of study to earn a master’s-level degree or a 3-month pRotary Peace Centers at leading universities in Australia, England, Japan, Sweden, the United States and Thailand. To learn more about the program, applicants are encouraged to visit the Rotary Peace Centers website at www.rotary.org/rotarycenters.www.rotary.org/rotarycenters Interested applicants can also contact their local Rotary Club representative, or: DRFCC John Stennes Email john@stennes.netjohn@stennes.net Number908 21593

34 Matching Grant District Simplified Grant John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 34 Matching Grant initieres av klubber/distrikt. – Godkjennes og støttes av TRF (WF) – Samarbeid mellom flere klubber sammen med klubb i mottagerlandet District Simplified Grant – Initieres av klubb/distrikt – Godkjennes lokalt, men rapportering til TRF – Lokale eller internasjonale humanitære prosjekt

35 District Simplified Grant John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 35 Forenklet prosjektstøtte - klubber søker distriktet (som avgjør) om støtte til enklere prosjekt lokalt eller internasjonalt Prosjektet skal være gjennomført og rapportert innen 1. juli 2012 Kunngjøring januar/februar 2013. Søknadsfrist 15. desember 2012

36 Tilskuddsramme District Simplified Grant John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 36 Ramme 20% av District Designated Fond (DDF) fondet DDF fondet er 50% av innbetaling til TRF Godkjennes av distriktet Utbetales fra distriktet (overført fra TRF) Rapportering Ubrukte midler returneres TRF

37 Matching Grant John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 37 TRF bidrar med 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag Eksempel: Klubb har USD 8.000 – TRF bidrar med USD 4.000 Distrikt bidrar USD 10.000 – TRF bidrar med USD 10.000. Totalt gir dette USD 32.000 til prosjektet. Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host) Søknadsskjema samt retningslinjer finnes på: www.rotary.orgwww.rotary.org

38 Matching Grant generelle kriteria John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 38 Støtter internasjonale prosjekter initiert av rotarianere Sterkere Rotary nettverk (samarbeid) Søknad må være i henhold til Rotary sitt regelverk Prosjektet starter etter at det er godkjent av TRF Ikke del av årets bidrag til TRF Bidrag fra klubber og distrikt må våre høyere enn fra TRF

39 Matching Grant generelle kriteria John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 39 Betydelig del av midlene må komme utenfra mottagende land Bidrag sent TRF før prosjektet er godkjent vil normalt ikke være tilgjengelig Bidrag som overskrider MG prosjektet vil bli registrert som Annual Giving.

40 John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 40 Matching Grant kan motta bidrag fra andre organisasjoner, men dette «matches» ikke fra TRF. Finansieringen kan ikke forandres etter at prosjektet er godkjent Kansellering av MG betyr at midler tilbakeføres (unntatt utbetalte bidrag) MG kan ikke brukes til å støtte TRF Finansiering kan tas direkte fra DDF fondet. Matching Grant vilkår for støtte

41 Matching Grant Involvere Rotary medlemmer John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 41 Involvere medlemmer fra deltagende klubber – Rapport til TRF Klubbene ansvarlig for utførelse og rapportering til TRF – Opprette en prosjektkomite Overvåke prosjektet etter behov Avslutning av prosjektet

42 Matching Grant vilkår for godkjennelse John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 42 Godkjent søknad Klubb/distrikt bidrag er mottatt av TRF TRF har mottatt konto for utbetaling av tilskudd. – Rotary klubb/distrikt konto – Minst 2 signaturer nødvendig TRF vil ikke sende penger til andre organisasjoner

43 Matching Grant vilkår for støtte John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 43 Prosjekter må ha en humanitær profil Ha betydelige engasjement fra Rotary og gi et synlig Rotary Beviselig nytte for et samfunn som helhet, og ikke en individuell person Utelukke ansvar overfor TRF eller Rotary International utover det som er bevilget som tilskudd

44 Matching Grant vilkår for støtte John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 44 Påse at midlene ikke misbrukes Prosjektstyring – Innkjøp – Regnskap Midler brukes til godkjente ting – Kan medføre at midler må tilbakeføres til TFR Uregelmessigheter rapporteres til TRF Ubrukte midler og eventuelle renter returneres til TRF etter at prosjektet er avsluttet

45 Tilskudd kan ikke benyttes til John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 45 For kjøp av grunn og bygninger. For aktiviteter som innebærer bygging av enhver struktur Delta i inntektsgivende aktivitet For lønn, stipend, eller honorar for en enkeltperson eller enkeltpersoner som arbeider for en samarbeidende organisasjon For å støtte administrative kostnader av andre organisasjoner

46 Tilskudd kan ikke benyttes til John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 46 For alle andre formål enn dem godkjent av TRF Å refundere utgifter påløpt før godkjenning av tilskuddet, for å finansiere allerede eksisterende prosjekter, eller å betale for aktiviteter primært sponset av en ikke-Rotary organisasjon For etablering av en permanent stiftelse, et fond eller permanent rentebærende konto. Framtidige prosjekter.

47 Tilskudd kan ikke benyttes til John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 47 Direkte tilgodese en rotarianer, en ansatt av en klubb, distrikt eller annet Rotary enhet. Duplisere eksisterende TRF eller andre Rotary-sponsede program For internasjonale reiser av ikke-rotarianere For internasjonale reiser av Rotarianere som ikke er kvalifisert til å gi direkte humanitær tjeneste som del av et Matching Grant Ikke humanitære prosjekt

48 Imidlertid: John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 48 Bygging av infrastruktur som veier, brønner, reservoarer, demninger, broer, latriner og vannforsyning eller lignende er akseptabelt.

49 Deadline for MG prosjekt John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 49 MG som ikke godkjennes av klubber innen 6 månader etter godkjenning fra TRF Godkjent MG fra TRF som ikke mottar innbetalinger fra klubber/distrikt innen 6 måneder. Dersom MG prosjekt ikke er utført innen 12 måneder kan tilskudd fra TRF trekkes tilbake og klubber/distrikt bli anmodet om å betale dette tilbake.

50 Tilskuddsmidler Matching Grant John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 50

51 Rotary Foundation seminar John Stennes51

52 John Stennes Rotary Foundation seminar 2012 52

53 Rotary Foundation seminar John Stennes53

54 Rotary Foundation seminar John Stennes54


Laste ned ppt "Rotary Foundation Rotary Foundation seminar John Stennes1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google