Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedet kommentar: Regulering av utslipp fra skipsfart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedet kommentar: Regulering av utslipp fra skipsfart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedet kommentar: Regulering av utslipp fra skipsfart.
Startseminar sjøsikkerhetsprosjekt 28. januar 2008. Catherine Banet, Stipendiat. Nordisk Institutt for Sjørett, Petroleums- og Energirett Avdeling

2 1. Reguleringsbehov Sjøfart = 90% av internasjonal transport, men intet eller begrenset regelverk. Sjøfart = en per definisjon internasjonal virksomhet. Generelt ansvar for forurensning. skal balanseres med: Rimelighet = forurenseren skal betale prinsippet + differensiering (felles men differensiet ansvar). Occams regel: ”Multiplicity ought not to be posited without necessity”.

3 2. Regulerings metoder 2.1 Hva kan reguleres?
Å kontrollere utslippene eller redusere utslipp gjennom innføring av nye teknologier? Hvilke gasser? So2, Sox, NOx, CO2 = Hvilket juridisk regelverk? 1997 Protokoll til MARPOL 73/78 IMO resolusjon A. 719(17) fra 1991. IMO resolusjon A.963(23) IMO Policies and practices related to the reduction of greenhouse gas emissions from ships. Klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart ikke omfattet av Kyoto Protokollen (Se artikkel 2.2). Hvilke aktiviteter? Sjøfart = bunker fuels. Merk: utslipp fra skipsfart inkludert i rapportingskrav til UNFCCC.

4 2.2 Hvordan regulere utslippene?
Command-and-control Standarder: tekniske standarder, design emission standard, operational emission standard. For eks.: MARPOL Annex VI Regulation 13 (engines built from Jan to comply wih NOx Technical Code); MARPOL 73/78 Annex VI (fra 19. mai 2005: maks. 4.5% m/m sulphur content; fra 19. mai 2006, maks 1.5% i Østersjøen; fra 22. november 2007, maks 1.5% i Nordsjøen); alle skip krever International Air Pollution Prevention Certificate (fra 13. april 2008). I samsvar med MARPOL Annex VI (special Sox Emission Control Areas SECAs). EU direktiver (sulphur content of: bunker fuel Direktiv 2005/33/EC; marine diesel fuel, Direktiv 1999/32/EC; marine gas oil) Markedsinstrumenter Marine Environment Protection Committee 55: ”MEPC 56 should consider technical, operational and market-based methods for dealing with GHG emissions”. Norsk forslag ( ) – MEPC 56. sesjon: “Elements of a possible market-based CO2 emission reduction scheme”. Et fond = “cap-charge-trade”. Bygger på Charge-and-cap approach (fra International Maritime Emission Reduction Scheme IMERS).

5 3. Gjennomføringsproblematikk
3.1 Generelle gjennomføringsutfordringer Nødvendig internasjonalt initiativ: unngå multiplisering av nasjonale og regionale regler, vanskelig å koble sammen. Obligatoriske eller frivillig? Kan regulering være begrenset? Eksisterende internasjonale eller bilaterale avtaler? Virkeområde. Behov for å harmonisere definisjoner. For eks. Utslipp fra “domestic shipping”. Hvordan definere et ”CO2 cap” nivå. Nivå av forpliktelser: Hva er mest relevant: IMO eller UNFCCC (2 spor: internasjonal plikt under KP eller Konvensjonen med oppfyllelsesmekanisme). Betydning for gjennomføring. Ansvar for oppfyllelseskontroll.

6 3.2 Gjennomføringsutfordringer knyttet til et kvotesystem
Virkeområde. Definisjon av markedet. Allokeringsprosedyre. Nasjonal allokeringsplan? Alternativer: allocation based on import freight or based on ship route; reporting of data on fuel consumption. Forpliktede parter: Hvem skal eie CO2 kvoter og få tillatelse: oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms nivåer. Forvaltning: kobling mellom nasjonale og internasjonale registre? Hva med verifisering og rapportering? Alternativt forslag = ingen allokering. 3.3 Gjennomføring utfordringer knyttet til en hybridløsning For eks: det norske forslag eller IMERS. Fungeability. Innkreving av avgift.

7 Sectoral approaches – I post-2012 regimet
Sectoral approaches – I post-2012 regimet. Forskjellige alternativer: skipsbasert eller fraktbasert alternativ (with monitoring by Port States upon landing of ships). Domestic offset projects (Eks.: fiskeri sektor) Økende antall markeder. For eks.: forslag til So2 offsetting scheme innen SECA området i Nordsjøen . CO2 kvotesystemet etablerer en pris på karbon og et marked rundt den. Flere nye markeder bygger på denne prisen og trenger regulering.

8 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Forberedet kommentar: Regulering av utslipp fra skipsfart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google