Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NorStella Privat, ikke-kommersiell stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NorStella Privat, ikke-kommersiell stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NorStella Privat, ikke-kommersiell stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i internasjonale fora som arbeider med standarder for e-handel og handelsprosedyrer. Fokus på prestandard og informasjons-spredning.

3 Noen formaliteter Navnet ”Incoterms” er varemerkebeskyttet av ICC internasjonalt og av ICC Norge Får konsekvenser får hvordan regelverket kan gjengis lovlig: 1. Alltid bruk det registerte varemerkesymbolet ® rett etter Incoterms, for eksempel: ”Incoterms® 2010 reglene” 2. Føy til følgende note når du bruker regelverket i kontrakter ol: ”Incoterms” er varemerket til the International Chamber of Commerce”. 3. Når du referer til Incoterms® 2010 reglene i kontrakten: skriv for eksempel FCA, 38 Cours Albert 1er, Paris, France, Incoterms® 2010 Kilde: - klikk deg under ” Incoterms® 2010”, ”Publications” og ”Trademark”

4 Incoterms® 2010-regelverket – fra formaliteter til gjengivelse
Når du bruker leveringsbetingelser ALLTID husk: Leveringsbetingelse Sted + punkt Tid – tidsrom Henvisning til regelverk, versjon og varemerke Eks. FCA, Granittveien 5, 3002 Drammen, Incoterms® tid

5 Gammel grunnleggende viten
Incoterms® 2010-regelverket omhandler vareforsendelser Partene er alltid selger og kjøper i hht. salgskontrakten Selgers forpliktelser A1-A10 speiler kjøpers forpliktelser B1-B10 Transportørs rolle = selgers eller kjøpers forlengede arm Levering er et kjøpsrettslig - ikke et fysisk begrep Levering på ”incotermsk” = hvor risikoen for skade på eller tap av varen under transport går over fra selger til kjøper (A4,A5,B4,B5) Leveringsbetingelsene er delt inn i fire hovedgrupper, E,F, C,D Leveringsbetingelser avgrenser også selgers forpliktelser mht.: Hvem som skal betale hvilke transportkostnader (A3, A6, B3,B6) Hvem som har ansvar for eventuelle eksport- og importformaliteter Krav om at selger i visse tilfelle, CIP og CIF, må forsikre vareforsendelse på vegne av kjøper

6 Stopp litt! Emballering og ”individualisering” av varen er alltid selgers ansvar – uavhengig av leveringsbetingelse

7 Nytt i Incoterms® 2010-regelverket – ”highlights
Varemerke – og ref. i Incoterms® 2010-regelverket Multimodale - , sjøbetingelser ny hovedinndeling Eksport- og importformaliteter omfatter nå også ”security clearances” Nye leveringsbetingelser inn: DAT = Delivered At Terminal DAP = Delivered At Place Farvel til følgende betingelser fra 2000-regelverket: DAF = Delivered At Frontier DES = Delivered Ex Ship DEQ = Delivered Ex Quay DDU = Delivered Duty Unpaid Presiseringer – og ordbruk: A8 – Delivery document – B8: Proof of delivery A10/B10: Assistance with information and related costs

8 + sikkerhetskrav ved eksport og import

9 Hvilke er de multimodale leveringsbetingelsene
Hvilke er de multimodale leveringsbetingelsene? ”Rules for any mode or modes of transport” EXW = Ex Works FCA = Free Carrier CPT = Carriage Paid to CIP = Carriage and Insurance Paid To DAT = Delivered At Terminal DAP = Delivered At Place DDP = Delivered Duty Paid

10 Hvilke er tradisjonelle leveringsbetingelsene for sjøtransport?
FAS = Free Alongside Ship FOB = Free on Board CFR = Cost and Freight CIF = Cost, Insurance and Freight Avgrensning: For sjøtransport Innenlandske vannveier Ved containertransport o.l. er andre betingelser anbefalt brukt, slik som for eks. FCA, CPT og CIP

11 Hvor får jeg tak i regelverket?
Hos ICC Norge: Kontaktinformasjon: tlf

12 Velkommen Til kurset ”Nye internasjonale leverings- og transportbetingelser” 30.november! Gå inn på for mer informasjon eller kontakt Olav Hermansen: tlf


Laste ned ppt "NorStella Privat, ikke-kommersiell stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google