Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk

2 2 Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel ”Dings”, ”greie” eller ”utlader”, ”trommelrenser” osv.? Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Termvalg og termdanning – øvelse

3 Nylaging  avledning: ”ut-lad-er” (foran), ”de-toksi(n)-fi-kasjon”,  sammensetning: ”trommel+renser”, (foran), ”kollisjon+s+pute”  flerordsterm (frase): ”trafikkstøydempende innretning”  forkorting: ”bil” (< automobil), ”radar” (radio detecting and ranging) Bruk av eksisterende ordformer  konversjon: ”å drifte” < ”drift”  terminologisering: ”krets” (fra allmennspråk til elektroteknikk)  semantisk overføring: ”skjerm” (konkret, del av apparat; abstrakt, det som vises)  tverrfaglig lån: ”skrivebord” (pc data) Lån mellom språk  oversettelseslån: ”minnepinne”, ”mus” (data); ”luftkondisjonering”  direkte lån: ”kløtsj eller clutch”, ”byrå” (< fr. bureau) Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Termvalg og termdanning – øvelse Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Vanlige termdanningsmetoder:

4 Termer skal være presise, dvs. dekkende for begrepet; ”skrue” eller ”bolt”? være entydige, dvs. monoseme; én term for ett begrep være transparente, gjennomsiktige, dvs. leksikalsk motivert så begrepet kan utledes av termen: ”fartsholder” (cruise control) [atskillende kjennetegn ofte uttrykt] være konsekvente, dvs. passe inn i eksist. systemer; ”dacron, nylon, orlon, rayon m.fl.” (syntetiske fibre) være velegnede, dvs. ikke framkalle uønskede bibetydninger eller forvirring; ”funksjonshemming”, ikke ”handikapp” være språkøkonomiske, dvs. så korte som mulig; ”e-verk” (< energiverk), ”elverk” (< elektrisitetsverk) gi rom for avledning og sammensetning, dvs. ha ”påbyggingsevne”; ”melde, melder, melding, meldeplikt, meldefrist, meldingsskjema osv.” være språklig korrekte, dvs. følge vanlige språkbruksregler tillate morsmålspreferanse, dvs. morsmålsuttrykk bør foretrekkes framfor direkte lån; ”e-post, ikke ”mail” Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Termvalg og termdanning – øvelse Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Prinsipper for termdanning:

5 Når det må velges mellom flere termer:  Den ’gode’ termen  anbefalt, dvs. normert  Term med moderate mangler  tillatt, får synonymstatus  Term med alvorlige mangler  frarådet, dvs. forkastet Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Termvalg og termdanning – øvelse Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Praksis i terminologi og terminografi


Laste ned ppt "Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google