Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Analyse av arbeidskrav Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Analyse av arbeidskrav Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Analyse av arbeidskrav Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen

2 Jobb analyse l Formelle eller uformelle l Hensikt –Rekruttering og plassering. –Bedre utnyttelse av arbeidskraft –Omorganisering av arbeid –Yrkes veiledning –Utvikling av opplæringstiltak –Evaluering av prestasjon –Sikkerhet.

3 Analysesystemer l Activity matching ability system (AMAS) –British Steel Corporation –100 items: sosial faktorer, arbeidsmiljø, utstyr, arbeidskrav l AET –Tysk system med over 4000 jobber –216 faktorer l U.S. Employment service

4 Jobb analyse – U.S. Employment Service l Worker functions – arbeideren ift data, mennesker og ting l Work Fields – arbeidsmåter, metoder og teknikker l Utstyr l Materialer og produkter l Worker Characteristics – arbeider egenskaper som er viktig for vellykket prestasjon

5 Worker Characteristics l General Educational Development (GED) l Specific Vocational Preparation (SVP) l Aptitudes (kapasitet/evne) l Temperaments l GOE (Interest areas) l Physical demands and environmental Conditions

6 General Educational Development (GED) l Utdanningsnivå (formelle og uformelle) som knyttes til –Evne til å resonere og følge instruksjoner –Evne til å tilegne kunnskap og ferdigheter l Omfatter nivå innen –Resonering –Matematikk –Språk Worker Characteristics

7 Specific Vocational Preparation (SVP) l Hvor mye tid en typisk arbeider trenger for å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for å kunne utføre en jobb. l Omfatter fra korte demonstrasjoner av teknikk til yrkesutdanninger l Noen timer til over 10 år.. Worker Characteristics

8 Aptitudes (kapasitet/evne) l Kapasitet eller evner en arbeider må ha for å lære og utføre en arbeidsoppgave –Generelle læring –Verbale –Numeriske –Spatiale –Form oppfattelse –Clerical perception –Motorisk koordinasjon –Fin motorikk (finger dexterity) –Handtering (manual dexterity) –Øye-hånd koordinering –Fargesans Worker Characteristics

9 Temperaments l Tilpasninger en arbeider må foreta i ulike type jobber: –Dirigerer eller planlegger for andre peronser –Utfører repeterende oppgaver –Påvirker andre personer –Utfører flere ulike oppgaver –Utrykker følelser –Arbeider alene –Tolererer stress –Følger spesifikke instruksjoner –Forholder seg til andre personer –Bedømmer situasjoner og tar beslutninger Worker Characteristics

10 GOE (Interest areas) l Guide for occupational exploration l 12 interesseområder eks: –Artistic –Scientific –Industrial l Disse inneholder grupperinger av yrker som stiller like krav Worker Characteristics

11 Physical demands and environmental conditions Fysiske krav – 20 faktorer eks: –Styrke –Balanse –Tale –Syn l Miljømessige faktorer – 14 faktorer eks: –Kulde – varme –Støy –toksiner Worker Characteristics

12 Dictionary of Occupational Titles l Beskriver over 12000 ulike jobber l Jobbene er analysert etter US employment service kriteriene l Oppslagsverk brukt i f.eks: –Occupational exploration –Erstatningssaker l http://www.stepfour.com/jobs/ http://www.stepfour.com/jobs/ l http://www.soicc.ca.gov/ctep/OccDOT.asp http://www.soicc.ca.gov/ctep/OccDOT.asp

13 Occupational Therapist l Occupational Therapist 076.121-010 Plans, organizes, and conducts occupational therapy program in hospital, institution, or community setting to facilitate development and rehabilitation… l Plans program involving activities, such as manual arts and crafts; practice in functional, prevocational, vocational, and homemaking skills... l Teaches individuals skills and techniques required for participation in activities and evaluates individual's progress. Designs and constructs special equipment for individual and suggests adaptation of individual's work-living environment… l May plan, direct, and coordinate occupational therapy program and be designated Director, Occupational Therapy (medical ser.)… l GOE: 10.02.02 STRENGTH: M GED: R5 M4 L5 SVP: 7 DLU: 89 D.O.T.

14 Clown l Dresses in comical costume and makeup and performs original or stock comedy routines to entertain audience. l GOE: 01.03.02 STRENGTH: L GED: R4 M2 L3 SVP: 6 DLU: 77 D.O.T.

15 DOT og VALPAR l VCWS 1, small tools –GOE: 06 STRENGTH: L GED: R2 M- L1 l VCWS 8, simulated assembly –GOE: 06 STRENGTH: L GED: R2 M- L1 l VCWS 9, whole body range of motion –GOE: 05 STRENGTH: L GED: R3 M- L1 l VCWS 19, dynamic physical capacities –GOE: 06 STRENGTH: S-VH GED: R2 M1 L2 D.O.T.

16 O’net l Nytt system som skal erstatte DOT l http://online.onetcenter.org/ http://online.onetcenter.org/


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Analyse av arbeidskrav Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google