Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Utfordringer som utfordrer oss? - Noen utviklingstrekk i Norge i et europeisk og regionalt perspektiv Mads Munkejord Lillehammer, 25. januar 2012

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Om presentasjonen • Utviklingstrekk med fokus på regioner og sentralitet • Illustrere med figurer, kart og tabeller • Mange av oversiktene som gis, finnes i Regionale utviklingstrekk 2011 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 3 Befolkningstetthet i Europa, 2010

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 4 BNP pr. innbygger i 2007, justert for kjøpekraft

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 5 Arbeidsledighet i Europa, 2010

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 6 Sysselsettings- andel i Norden, 2009

7 Kommunal- og regionaldepartementet Antall meldte arbeidsledige, langtidssykemeldte, uføre og tidligpensjonerte i forhold til antall personer i arbeidsfør alder (20–66 år) Sum fravær i norske kommuner, 2008

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Norge sett med REGA-øyne 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Norge sett med REGA-øyne 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 10 Befolknings- utvikling i nordiske arbeidsmarkeds- regioner 2000–2010

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 11 Nordiske arbeidsmarkeds- regioner med vekst i folketalet, 2000–2010

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 12 Nordiske arbeidsmarkeds- regioner med nedgang i folketalet, 2000–2010

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 14 Befolkningsvekst 2006–2011, 5 km ruter Kilde: Statistisk sentralbyrå Kartgrunnlag: Statens kartverk

15 Kommunal- og regionaldepartementet Befolkningsvekst 2006–2011, kommuner i Oppland

16 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Befolkningsvekst 2006–2011, 5 km ruter i Oppland Kun ruter med 10 eller flere bosatte pr. 1.1.2006

17 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 17 Årlig befolkningsvekst etter sentralitet pr. 1 000 innbyggere i perioden 1966–2011

18 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 18 Årlig befolkningsvekst etter sentralitet pr. 1 000 innbyggere i perioden 1966–2011 - gitt en tenkt inn- og utvandringsstopp fra og med 2004

19 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 19 Årlig befolkningsvekst etter sentralitet pr. 1 000 innbyggere i perioden 1966–2011 Oppland inkludert

20 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 20 Årlig befolkningsvekst etter sentralitet pr. 1 000 innbyggere i perioden 1966–2011 -gitt en tenkt inn- og utvandringsstopp fra og med 2004 Oppland inkludert

21 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 21 *NIF = Netto innenlandsk flytting **Inkl. norskfødte med innvandrerforeldre Befolkningsutviklingen i 2010 etter ulike komponenter, BA-landsdeler

22 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Nettoflytting i promille av folkemengden etter sentralitet og alder, 2004-2010 22

23 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken 5,81,15,3 Innlandet -0,6-4,5-3,1-4,1-1,8 Vest-Viken 1,40,9-0,9-1,3-3,10,9 Sørlandet 4,62,41,60,50,43,1 Vestlandet 6,84,22,40,1-1,64,8 Trøndelag 5,51,4-1,2-3,03,3 Nord-Norge 8,32,80,5-4,02,2 Totalt 5,51,71,5-0,5-2,93,5 Fødselsoverskudd 1.1.2001–1.1.2010 i pst. av middelfolkemengden Fødselsoverskudd 23

24 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken 1,861,891,86 Innlandet 1,811,701,971,731,82 Vest-Viken 1,841,851,801,791,891,84 Sørlandet 2,03 2,282,021,912,04 Vestlandet 2,052,092,052,002,022,05 Trøndelag 1,952,091,951,771,98 Nord-Norge 1,971,981,961,931,97 Totalt 1,93 2,001,961,911,94 Gjennomsnittlige fruktbarhetsrater (SFT) for perioden 1.1.2005–1.1.2010 Fruktbarhet 24

25 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 25 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.1981. Indeks, Norge i alt = 100

26 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 26 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.1986. Indeks, Norge i alt = 100

27 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 27 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.1991. Indeks, Norge i alt = 100

28 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 28 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.1996. Indeks, Norge i alt = 100

29 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 29 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.2001. Indeks, Norge i alt = 100

30 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 30 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.2006. Indeks, Norge i alt = 100

31 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 31 Befolkningen etter alder og sentralitet Befolkningens aldersfordeling etter sentralitet per 1.1.2011. Indeks, Norge i alt = 100

32 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bruttoflytting i promille av folkemengden etter sentralitet og alder, 2001-2010 32

33 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tabell Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 33 Årlig innenlandsk flytting 2006–2011. BA-landsdeler Innflytting Utflytting Nettoflytting Flytting - to ulike fremstillingsmåter

34 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Takk for oppmerksomheten! Datakilder: ESPON, Nordregio, PANDA, SSB 34

35 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 35 Befolkningen i yrkesaktiv alder (20–66 år) i forhold til befolkningen over 67 år. Forsørgerraten 1981–2040 etter sentralitet

36 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 36 Prognose Forsørgerrate i Norge 1846–2100 Forsørgerrate for Norge, 1846–2100. Antall personer i alderen 20–66 år i forhold til antall personer i alderen 67 år eller mer

37 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 37 Prognose Forsørgerrate i Norge 1846–2100 Forsørgerrate for Norge, 1846–2100. Antall personer i alderen 20–66 år i forhold til antall personer i alderen 67 år eller mer

38 Kommunal- og regionaldepartementet Kjønnskvotienten (antall kvinner per 100 menn) i aldersgruppen 15–44 år etter sentralitet 1981–2010 Kjønnsbalanse? 38

39 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Diagram Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Vi avslutter med et unntak... Antall kommuner med vekst i folketallet i pst. av totalt antall kommuner. 1951-2011 39

40 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 40 Innovative bedrifter i tre regiontypar, 2008

41 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 41 Innovative bedrifter i tre regiontypar, 2008 Ulsteinvik Volda/Ørsta

42 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Nok en gang takk! 42

43 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken 1 345 330 124 887 1 470 217 Innlandet 222 927 49 300 70 290 4 700 347 217 Vest-Viken 283 502 291 355 24 010 31 816 11 257 641 940 Sørlandet 130 457 97 583 18 015 31 312 8 275 285 642 Vestlandet 689 925 296 024 135 541 127 830 29 467 1 278 787 Trøndelag 255 576 104 177 50 905 17 593 428 251 Nord-Norge 70 596 214 628 139 499 43 528 468 251 Totalt 2 775 386 1 032 776 545 671 451 652 114 820 4 920 305 Befolkning per 1.1.2011 etter sentralitet og landsdel Hvor bor vi? 43

44 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken 160,5449,98135,15 Innlandet 19,4210,762,331,166,91 Vest-Viken 48,2847,4510,473,421,2819,82 Sørlandet 51,1728,199,4110,331,4116,96 Vestlandet 111,4034,2010,445,304,7721,99 Trøndelag 38,149,073,721,6810,12 Nord-Norge 19,556,612,691,744,15 Totalt 83,3332,048,303,421,9015,20 Befolkningstetthet per 1.1.2011 etter sentralitet og landsdel. Personer per km 2 Hvor tett bor vi? 44

45 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken251 37314 068265 441 Innlandet14 7232 9993 82614621 694 Vest-Viken34 52827 1261 5602 87767366 764 Sørlandet14 4258 1841 4262 39659627 027 Vestlandet75 40221 1259 1307 3661 904114 927 Trøndelag20 6854 8921 9651 35828 900 Nord-Norge5 77512 0727 5982 11527 560 Totalt402 18885 22632 07926 0286 792552 313 Antall innvandrere per 1.1.2010 etter sentralitet og landsdel Innvandrerbefolkningen – hvor er de? 45

46 Kommunal- og regionaldepartementet Storby- regioner SMBy utenfor DPV SMBy innenfor DPV Tettsteds- regioner Spredtbygde områderTotalt Øst-Viken19,0 %11,4 %18,4 % Innlandet6,7 %6,1 %5,4 %3,1 %6,3 % Vest-Viken12,3 %9,4 %6,5 %9,1 %6,0 %10,5 % Sørlandet11,2 %8,5 %8,0 %7,7 %7,2 %9,6 % Vestlandet11,1 %7,2 %6,8 %5,8 %6,5 %9,1 % Trøndelag8,2 %4,7 %3,9 %7,8 %6,8 % Nord-Norge8,3 %5,7 %5,5 %4,8 %5,9 % Totalt14,7 %8,3 %5,9 %5,8 %5,9 %11,4 % Innvandrerbefolkningen i forhold til total befolkning 46

47 Kommunal- og regionaldepartementet NettoutflyttingNettoinnflyttingBA- regioner totalt Over- vekt menn Over- vekt kvinner TotaltOver- vekt menn Over- vekt kvinner Totalt Storbyregioner0009099 SMBy utenfor DPV1011441819 SMBy innenfor DPV5914551024 Tettsteds- regioner31195043757 Spredtbygde områder19254463953 Totalt5653109381553162 Nettoflytting 1.1.2000–1.1.2010 i pst. av middelfolkemengden – antall BA-regioner med nettoutflytting og nettoinnflytting fordelt etter kjønn Hvor flyttes det til? 47

48 48

49 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 49 Befolkningsutviklingen i 2010 etter ulike komponenter, sentralitet

50 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 50 Storbyregionene

51 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 51


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google