Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rana kommune Nordland fylke, rett under polarsirkelen Ca 25.000 innbyggere. 4.største bykommune i areal ( ca som østfold fylke) Tradisjonsrik industrikommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rana kommune Nordland fylke, rett under polarsirkelen Ca 25.000 innbyggere. 4.største bykommune i areal ( ca som østfold fylke) Tradisjonsrik industrikommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rana kommune Nordland fylke, rett under polarsirkelen Ca 25.000 innbyggere. 4.største bykommune i areal ( ca som østfold fylke) Tradisjonsrik industrikommune

2 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Litt om oss Helse- og sosialtjenesten Tonje Olsen, miljøterapeut. Nina Pedersen, miljøarbeider Bolig og oppfølging Rustjenesten i Rana kommune: Kurator team, ungdoms team, lokalt team og Liengbakken bofellesskap Utgangspunkt for vårt fremlegg blir hvordan vi arbeider på Liengbakken bofellesskap

3 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Bakgrunnen for etableringen av Liengbakken bofellesskap Helse- og sosialtjenesten Tidligere erfaringer med oppfølging av rusavhengige på Rana gjestgiveri viste at et trygt hjem med lav kontroll på rusbruk førte til redusert bruk I løpet av en prosjektperiode (2005-2008) med fokus på en helhetlig oppfølging og oppfølging hjemme hos brukerne, endret det faglige fokuset seg fra å være konsentrert rundt kontroll til å fokusere på betydningen av et hjem der rusavhengige selv har kontroll Mer fokus på at rusproblematikk dreier seg om så mye mer enn ”bare” rus Store boligsosiale utfordringer i Rana kommune, spesielt for rusavhengige

4 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Debatt: ”Ikke i min bakgård” Helse- og sosialtjenesten Kommunalt forslag om Liengbakken førte til prostester fra naboer, underskriftskampanjer Politisk splittelse, H og FrP stemte imot Motstanden dreide seg ikke om tilbudet i seg selv, men om lokaliseringen -Etter oppstart stilnet debattene. Ingen klager. Gaver og støtte fra naboer etter oppstart, barnehagens Lucia-tog m.m

5 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Liengbakken bofelleskap Helse- og sosialtjenesten Døgnbemannet botilbud for rusavhengige med følgeskader av rus og/eller somatiske tilleggslidelser 12 leiligheter 3 hybler for akutt bostedsløse Ordinære langvarige husleiekontrakter Restriksjoner jmf husleieloven 11-1 ifht opptak av medlemmer i leiligheten- trangboddhet Ikke restriksjoner ifht rus i egen leilighet men i fellesområdene IP- bestemmer behovet for oppfølging Ro etter kl 23 Låste ytterdører etter beboerens ønske

6 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Bakgrunn for forskningen ved Liengbakken Helse- og sosialtjenesten -Erfaringer og resultater etter tre års drift -Positive erfaringer som både beboere og ansatte har gjort seg -Forskningen ble finansiert av Husbanken -Nordlandsforskning v/forsker Annelinn Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide (2013) ”Det handler jo om livet i bunn og grunn” Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige. NF-Arbeidsnotat 1001-2013, Bodø!Nordlandsforskning. -Vi viser til denne forskningsrapporten når vi nå ska fortelle om arbeidet med oppfølging av beboerne ved Liengbakken

7 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten To primærkontakter, utgjør basisgruppen med beboeren IP Brukermedvirkning Tilpasse oppfølging til den enkeltes behov

8 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Midlertidig bolig Helse- og sosialtjenesten Døgnleie med mulighet for å leie med eller uten kost. Akutt bostedsløse Trenge en tryggere bolig for en kortere periode I forkant / etterkant av et institusjonsopphold Tilbud om oppfølging fra personalet / hjelp til å komme seg i et varig boforhold

9 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Midlertidig bolig Helse- og sosialtjenesten Hva er den enkelte i behov av for å klare å mestre et boforhold Tilgjengelige hybler på Liengbakken avdekker behov hos den enkelte og gjør hjelpen tilgjengelig Erfaringer fra Liengbakken har vist at det er stor forskjell i kunnskapen til bostedsløse

10 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Å mestre en hverdag Helse- og sosialtjenesten Etablere håp og tro på en fremtid Å mestre en hverdag – ”hverdagskompetanse” Det er den største utfordringen for dem på en måte…hva inneholder livet og disse tingene? (ansatt) Det var vel gått en syv måneder, da var det en som sa… åh det skal bli så godt med helg! Og da husker jeg liksom jeg..det var bare et ord på en måte, men hvor godt det var å høre! (ansatt) (Gustavsen og Eide)

11 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Oppsummering Helse- og sosialtjenesten Hvorfor går rusbruken ned? Nei det kan jeg ikke svare deg på, for det var noe som kom plutselig. Jeg savner det rett og slett ikke. Det er et helt annet miljø…(beboer) Jeg trodde da jeg skulle flytte hit at det var mer rusing. Men jeg tror det er på grunn av at det er døgnansatte, ikke sant, som jobber døgnet rundt her (beboer) En av bivirkningene ved å bo her det er jo det at det blir mindre rus. Når jeg fikk trygge rammer rundt meg…så har det automatisk blitt mindre alkohol. (beboer) Det handler jo om livet i bunn og grunn, og da så vi jo det at når de fikk en del sånne rutiner i hverdagen så reduserte rusbruken seg…den rus-biten er en liten del av problematikken (det er ) det ytre som er mest fremtredende. Det er ikke det største problemet akkurat selve rusen, men det er hvordan skal vi leve livet vårt når vi ikke ruser oss! (ansatt) (Gustavsen og Eide)

12 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging Oppsummering Helse- og sosialtjenesten Et hjem der liv leves og relasjoner bygges Begrenset utvalg – men studiene viser at Liengbakken er et tilbud som fungerer for mange Ingen indikasjoner på at de kontekstuelle forholdene i Rana er unike Basert på disse funnene, ser vi at tilbudet kan anbefales andre kommuner

13 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging

14 Takk for oss! 18.07.2014Presentasjon bolig og oppfølging


Laste ned ppt "Rana kommune Nordland fylke, rett under polarsirkelen Ca 25.000 innbyggere. 4.største bykommune i areal ( ca som østfold fylke) Tradisjonsrik industrikommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google