Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rana kommune Nordland fylke , rett under polarsirkelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rana kommune Nordland fylke , rett under polarsirkelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rana kommune Nordland fylke , rett under polarsirkelen
Ca innbyggere. 4.største bykommune i areal ( ca som østfold fylke) Tradisjonsrik industrikommune

2 Presentasjon bolig og oppfølging
Litt om oss Tonje Olsen, miljøterapeut. Nina Pedersen, miljøarbeider Bolig og oppfølging Rustjenesten i Rana kommune: Kurator team, ungdoms team, lokalt team og Liengbakken bofellesskap Utgangspunkt for vårt fremlegg blir hvordan vi arbeider på Liengbakken bofellesskap Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

3 Bakgrunnen for etableringen av Liengbakken bofellesskap
Tidligere erfaringer med oppfølging av rusavhengige på Rana gjestgiveri viste at et trygt hjem med lav kontroll på rusbruk førte til redusert bruk I løpet av en prosjektperiode ( ) med fokus på en helhetlig oppfølging og oppfølging hjemme hos brukerne, endret det faglige fokuset seg fra å være konsentrert rundt kontroll til å fokusere på betydningen av et hjem der rusavhengige selv har kontroll Mer fokus på at rusproblematikk dreier seg om så mye mer enn ”bare” rus Store boligsosiale utfordringer i Rana kommune, spesielt for rusavhengige Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

4 Debatt: ”Ikke i min bakgård”
Kommunalt forslag om Liengbakken førte til prostester fra naboer, underskriftskampanjer Politisk splittelse, H og FrP stemte imot Motstanden dreide seg ikke om tilbudet i seg selv, men om lokaliseringen Etter oppstart stilnet debattene. Ingen klager. Gaver og støtte fra naboer etter oppstart, barnehagens Lucia-tog m.m Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

5 Liengbakken bofelleskap
Døgnbemannet botilbud for rusavhengige med følgeskader av rus og/eller somatiske tilleggslidelser 12 leiligheter 3 hybler for akutt bostedsløse Ordinære langvarige husleiekontrakter Restriksjoner jmf husleieloven 11-1 ifht opptak av medlemmer i leiligheten- trangboddhet Ikke restriksjoner ifht rus i egen leilighet men i fellesområdene IP- bestemmer behovet for oppfølging Ro etter kl 23 Låste ytterdører etter beboerens ønske Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

6 Bakgrunn for forskningen ved Liengbakken
Erfaringer og resultater etter tre års drift Positive erfaringer som både beboere og ansatte har gjort seg Forskningen ble finansiert av Husbanken Nordlandsforskning v/forsker Annelinn Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide (2013) ”Det handler jo om livet i bunn og grunn” Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige. NF-Arbeidsnotat , Bodø!Nordlandsforskning. Vi viser til denne forskningsrapporten når vi nå ska fortelle om arbeidet med oppfølging av beboerne ved Liengbakken Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

7 Presentasjon bolig og oppfølging
To primærkontakter, utgjør basisgruppen med beboeren IP Brukermedvirkning Tilpasse oppfølging til den enkeltes behov Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

8 Presentasjon bolig og oppfølging
Midlertidig bolig Døgnleie med mulighet for å leie med eller uten kost. Akutt bostedsløse Trenge en tryggere bolig for en kortere periode I forkant / etterkant av et institusjonsopphold Tilbud om oppfølging fra personalet / hjelp til å komme seg i et varig boforhold Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

9 Presentasjon bolig og oppfølging
Midlertidig bolig Hva er den enkelte i behov av for å klare å mestre et boforhold Tilgjengelige hybler på Liengbakken avdekker behov hos den enkelte og gjør hjelpen tilgjengelig Erfaringer fra Liengbakken har vist at det er stor forskjell i kunnskapen til bostedsløse Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

10 Presentasjon bolig og oppfølging
Å mestre en hverdag Etablere håp og tro på en fremtid Å mestre en hverdag – ”hverdagskompetanse” Det er den største utfordringen for dem på en måte…hva inneholder livet og disse tingene? (ansatt) Det var vel gått en syv måneder, da var det en som sa… åh det skal bli så godt med helg! Og da husker jeg liksom jeg ..det var bare et ord på en måte, men hvor godt det var å høre! (ansatt) (Gustavsen og Eide) Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

11 Presentasjon bolig og oppfølging
Oppsummering Hvorfor går rusbruken ned? Nei det kan jeg ikke svare deg på, for det var noe som kom plutselig. Jeg savner det rett og slett ikke. Det er et helt annet miljø…(beboer) Jeg trodde da jeg skulle flytte hit at det var mer rusing. Men jeg tror det er på grunn av at det er døgnansatte, ikke sant, som jobber døgnet rundt her (beboer) En av bivirkningene ved å bo her det er jo det at det blir mindre rus. Når jeg fikk trygge rammer rundt meg…så har det automatisk blitt mindre alkohol. (beboer) Det handler jo om livet i bunn og grunn, og da så vi jo det at når de fikk en del sånne rutiner i hverdagen så reduserte rusbruken seg…den rus-biten er en liten del av problematikken (det er ) det ytre som er mest fremtredende. Det er ikke det største problemet akkurat selve rusen, men det er hvordan skal vi leve livet vårt når vi ikke ruser oss! (ansatt) (Gustavsen og Eide) Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

12 Presentasjon bolig og oppfølging
Oppsummering Et hjem der liv leves og relasjoner bygges Begrenset utvalg – men studiene viser at Liengbakken er et tilbud som fungerer for mange Ingen indikasjoner på at de kontekstuelle forholdene i Rana er unike Basert på disse funnene, ser vi at tilbudet kan anbefales andre kommuner Presentasjon bolig og oppfølging Helse- og sosialtjenesten

13 Presentasjon bolig og oppfølging
Presentasjon bolig og oppfølging

14 Presentasjon bolig og oppfølging
Takk for oss! Presentasjon bolig og oppfølging


Laste ned ppt "Rana kommune Nordland fylke , rett under polarsirkelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google