Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Informasjon om komitearbeidet i ………Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Informasjon om komitearbeidet i ………Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Informasjon om komitearbeidet i ………Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel

2 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"2 Medlems- utviklig og kameratskap Kommuni- kasjon og opplæring Service- prosjekter The Rotary Foundation TRF......... Rotary Klubb MEDLEMMENE Møte- programmer ??? Klubb- vimpel

3 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"3  Å lære våre medmennesker å kjenne.  Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.  Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Formål Klubb- vimpel

4 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"4............ RKs komitéstruktur Styret Medlemsutvikling og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation (TRF) Serviceprosjekter Møte- programmer ?? Klubb- vimpel

5 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"5 Styret........... Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse................................... president Bilde av årets president Klubb- vimpel

6 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"6 Hovedmål ........ Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. ........ Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”) ........ Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. ..... Klubb- vimpel

7 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"7 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter Ungdomstjeneste

8 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"8 Styret Komm/ Oppl. Medl/Kam.Service-Prosj.TRF Klubb-tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlemsutvikling  Beholde medl  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møteforberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes-tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funks.h i arb.livet  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn-tjeneste  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter lokale nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag (Eksempel på oppsett) + Ungdomstjeneste (5. tjenestevei)

9 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"9 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre

10 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"10 Komitearbeidet i........ RK Bilde fra et komitemøte Klubb- vimpel

11 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"11 Sikre medlemmene trivsel i klubben gjennom gode lokaler, gode programmer, ekskursjoner, prosjektengasjementer og at klubben og medlemmene lever opp til de forutsetninger som er lagt for Rotarys virke sentralt og lokalt. Medlemsutvikling og kameratskap Komité for Medlemsutvikling og kameratskap................................... leder Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

12 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12  Planlegge og gjennomføre aktiviteter av sosial karakter  Utarbeide en håndbok  Kameratskapskomiteens oppgaver  Medlemsutvikling og rekruttering  Arbeidet med rekruttering må ha særlig fokus .......... Oppgaver

13 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13 Kommunikasjon og opplæring Komité for Kommunikasjon og opplæring............................ leder Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

14 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"14 Referentkorps Utarbeide klubbens egen ”Rotaryskole” Avholde et kurs (R-skolen, Ung-leder o.l) Lage en markedsplan for arbeidet basert på klubbens program og aktiviteter samt tildelinger av PHF og ”Ildsjelprisen” m.v. Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, prosjekter, yrkesmessen etc Drive- og utvikle klubbens websider.............. Oppgaver

15 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"15 Serviceprosjekter Komité for Serviceprosjekter........................... leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

16 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"16  Oppgaver som Samfunnskomitéen, Yrkeskomitéen og Yrkesmessekomitéen har hatt.  RYLA seminaret for unge ledere  Finne verdige kandidater til ”Frivillighetsprisen”.  Lokale prosjekter. .......... Oppgaver

17 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"17 Møteprogrammer Komité for Møteprogrammer................................. leder Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben henger nøye sammen med møtenes innhold Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

18 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"18 Program for klubbmøtene Gode foredragsholdere Spise & Prate - møter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter ”3-min” Klubb- vimpel Sett inn bilde av møteprogrammet for halvåret eller året

19 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"19 The Rotary Foundation - TRF Komité for The Rotary Foundation - TRF................................... leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Prosjektene skal ta hensyn til klubbens økonomi og kapasitet Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

20 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"20 1. Ungdomsutveksling 2. GSE-team 3. HandiCamp 4. Georgiastipend 5. Internasjonale prosjekter Oppgaver

21 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www........NN.........rotary.no 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"21 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Klubb- vimpel Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Informasjon om komitearbeidet i ………Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google