Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering
Videregående opplæring 2006–2007 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk • Elektrofag Helse- og sosialfag • Medier og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Gjeldende per

2 Kunnskapsløftet Ny reform i grunnopplæringen
Høsten 2006 1.–9. trinn i grunnskolen 1. trinn i videregående opplæring Høsten 2007 10. trinn i grunnskolen 2. trinn i videregående opplæring Høsten 2008 3. trinn i videregående opplæring Opplæring i bedrift Gjeldende per

3 Hva er nytt? Nye læreplaner i alle fag med tydelige mål for hva elevene skal kunne Mer vekt på tilpasset opplæring Lokal handlefrihet mht. lærings- metoder og organisering av skole- hverdagen Satsing på kompetanseutvikling for lærere, instruktører og skoleledere Gjeldende per

4 Hva er videregående opplæring?
Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev) Gjeldende per

5 Hva er videregående opplæring
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldende per

6 Nye betegnelser i videregående opplæring
Dagens betegnelser Nye betegnelser Studieretninger Utdanningsprogram Kurs Programområder Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VK1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VK2) Videregående trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Felles programfag (FPF) Valgfrie programfag (studieforberedende) Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) Gjeldende per

7 Endringer i videregående opplæring
De nåværende 12 yrkesfaglige studieretningene blir gjort om til 9 utdanningsprogram Færre og bredere Vg1 og Vg2 De fleste Vg2 gir flere valgmuligheter blant lærefagene Prosjekt til fordypning gir mulighet til spesialisering på et tidligere nivå og økt samarbeid med næringslivet De nåværende 3 studieforberedende studieretningene blir 3 utdanningsprogram Større krav til fordypning innen eget programområde Valgfrie programfag kan velges fra eget eller et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram Gjeldende per

8 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende
Idrettsfag Musikk, dans og drama med programområdene: Musikk Dans Drama Studiespesialisering med programområdene: Formgivingsfag Studiespesialisering Realfag Samfunnsfag og økonomi Språkfag Gjeldende per

9 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige
Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Gjeldende per

10 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Med Kunnskapsløftet blir kravene til generell studiekompetanse skjerpet i forhold til tidligere: Krav til matematikk øker fra 5 timer/uke til 8 timer/uke Krav til 2. fremmedspråk Gjeldende per

11 Generell studiekompetanse
Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medier og kommunikasjon med Vg3 medier og kommunikasjon Naturbruk med Vg3 naturforvaltning Gjeldende per

12 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke
Du får vitnemål som dokumentasjon for yrkeskompetanse når du har fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon for yrkeskompetanse når du har fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden Når du har yrkeskompetanse kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev Gjeldende per

13 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjeldende per

14 Påbygging til generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev Gjeldende per

15 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg felles programfag som hører til programområdet ditt valgfrie programfag som du kan velge fra ditt eget eller et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram I yrkesforberedende utdanningsprogram har du i tillegg ett felles programfag som hører til programområdet ditt prosjekt til fordypning som du kan bruke til å forberede deg til et programområde på Vg2, et ønsket lærefag eller til fellesfag Gjeldende per

16 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Gjeldende per

17 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Programområde for formgivingsfag Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Gjeldende per

18 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
* Kroppsøving inngår i programfagene Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Gjeldende per

19 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1 studiespesialisering Fellesfag (30 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 3 Samfunnsfag 2 Geografi 4 2. fremmedspråk 2 Kroppsøving Totalt 30 timer/uke Vg1 formgivingsfag Fellesfag (25 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. fremmedspråk 2 Kroppsøving Felles programfag (5 timer/uke) Valgfrie programfag Totalt 35 timer/uke Vg1 idrettsfag, musikk, dans og drama Fellesfag (23 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. fremmedspråk Felles programfag (7 timer/uke) Kroppsøving inngår i felles programfag Valgfrie programfag (5 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram Gjeldende per

20 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram
Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Gjeldende per

21 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (9 timer/uke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (9 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (30 timer/uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 8 2. fremmedspråk 4 Nyere historie Totalt 30 timer/uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke Prosjekt til fordypning kan du bruke til å forberede deg til et programområde på Vg2 å forberede deg til et ønsket lærefag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Gjeldende per

22 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen har rett til
tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år hvis opplæringen foregår i skole eller seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift – men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer mer enn tre år Gjeldende per

23 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen har rett til
inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer Gjeldende per

24 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen har rett til
ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 Gjeldende per

25 Hvor kan du gå på skole? Primært skoler i eget fylke
men ingen fylker tilbyr alle programområder Skoler i nabofylker for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud kan søkes uansett hvor i landet du bor karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg Gjeldende per

26 Hvor kan du gå på skole? Statlige skoler
for elever med spesielle behov samiske videregående skoler med utdanningsprogram for design og håndverk eller naturbruk Friskoler og private skoler du må regne med å betale skolepenger friskoler er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet Skoler i utlandet norske skoler utenlandske skoler Gjeldende per

27 Nyttige tips og råd Det er ditt valg! Husk søknadsfristene:
særskilt inntak 1. februar ordinært inntak 1. mars Sett alltid opp tre alternative Vg1 men innenfor tre forskjellige utdanningsprogram Hvis du angrer på valgene dine kontakt inntakskontoret Gjeldende per

28 Nyttige tips og råd Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket
Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme send forhåndssvar til inntakskontoret sørg for at andre svarer for deg Du kan miste plassen hvis du ikke svarer til riktig tid ikke møter første skoledag Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om Gjeldende per

29 Spesielle forhold Valg av hvilket som helst lærefag etter Vg2 (side 30 og 31) Hele eller en større del av opplæringen i bedrift (side 32 og 33) Kompetanse på lavere nivå (side 34 og 35) Spesialundervisning og inntak etter sakkynding vurdering (side 36 og 37) Minoritetsspråklige (side 38) Voksne (side 39) Gjeldende per

30 Valg av hvilket som helst lærefag etter Vg2
Gjeldende per

31 Valg av hvilket som helst lærefag etter Vg2
Yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen kan godkjenne lærekontrakten på disse betingelsene: Lærebedriften må gi og/eller bekoste manglende teoretisk og praktisk opplæring som skyldes at lærlingen ikke har det Vg2 og eventuelt ikke det Vg1 som normalt kreves. Lærebedriften kan ikke kreve ekstra tilskudd for lærlingen. Lærlingen må i løpet av læretiden gå opp til eksamen i felles programfag for det Vg2 som lærefaget bygger på. Lærebedriften og lærlingen må være enige om avviket, og konsekvenser og ansvarsforhold må komme fram i lærekontrakten. Gjeldende per

32 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift
Fylkeskommunen kan godkjenne at du inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt rett etter grunnskolen du avbryter opplæringen i videregående skole og inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt tidligere enn læreplanen fastsetter opplæringen i skole og bedrift tas i en annen rekkefølge enn det læreplanen fastsetter Gjeldende per

33 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift
Den praktiske delen av opplæringen kan foregå bare i bedrift kan veksle mellom bedrift og skole Den teoretiske delen av opplæringen må gjennomføres i løpet av læretiden foregår vanligvis i egne grupper i videregående skole kan foregå i bedrift Gjeldende per

34 Kompetanse på lavere nivå
Kompetanse på lavere nivå har du når du ikke oppnår full studie- eller yrkeskompetanse etter tre (eventuelt fem) års videregående opplæring. Skolen og PP-tjenesten hjelper deg med å planlegge opplæringsløpet ditt. Du kan senere gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på studie- eller yrkeskompetanse. En opplæringskontrakt kan i visse tilfeller endres til lærekontrakt i løpet av læretiden. Du får kompetansebevis som dokumentasjon for den opplæringen du har fullført. Gjeldende per

35 Kompetanse på lavere nivå
Planlagt kompetanse på lavere nivå får du som elev i skole som lærekandidat med opplæringskontrakt i bedrift hvis du ved starten av opplæringen vet at du kommer til å få vansker med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse underveis i opplæringen oppdager at du ikke når de målene du hadde satt deg, og endrer målene dine Ikke planlagt kompetanse på lavere nivå får du hvis du fullfører, men ikke består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse Gjeldende per

36 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering
Du som går ut av grunnskolen har rett til veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du ikke søker opplæringsplass ikke tar imot opplæringsplass avbryter opplæringen før den er fullført ikke er i fast arbeid taper opplæringsretten Gjeldende per

37 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering
Etter sakkyndig vurdering fra PPT kan du som har behov for det, søke om rett til inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram inntak til spesialundervisning opplæring i punktskrift opplæring i tegnspråklig miljø eller tolk i ordinær opplæring utvidet rett til opplæring – maksimalt fem år Gjeldende per

38 Minoritetsspråklige Du som tilhører en språklig minoritet, har samme rettigheter som norsk ungdom hvis du har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende har gyldig oppholdstillatelse i Norge venter på avgjørelse på søknad om oppholdstillatelse, men du har ikke rett til å fullføre dersom du får avslag Du bruker ikke av din rett til tre års videregående opplæring hvis du tar et spesielt innføringsår for minoritetsspråklige før Vg1. Gjeldende per

39 Voksen Du som er voksen – født før 1. januar 1978 – og som har
fullført grunnskolen, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til inntil tre års videregående opplæring, og rett til å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse å få starte videregående opplæring fra det nivået du er på Voksne med rett til videregående opplæring skal primært tas inn til opplæring spesielt organisert for voksne kan tas inn til ordinær opplæring, men blir da prioritert etter ungdom med rett til videregående opplæring Gjeldende per

40 Strukturkart Idrettsfag (side 41) Musikk, dans og drama (side 41)
Studiespesialisering (side 41) Bygg- og anleggsteknikk (side 42) Design og håndverk (side 43 og 44) Elektrofag (side 45) Helse- og sosialfag (side 46) Medier og kommunikasjon (side 46) Naturbruk (side 47) Restaurant- og matfag (side 48) Service og samferdsel (side 48) Teknikk og industriell produksjon (side 49 og 50) Gjeldende per

41 Studiespesialisering
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Gjeldende per

42 Bygg- og anleggsteknikk
Gjeldende per

43 Design og håndverk Gjeldende per

44 Design og håndverk Gjeldende per

45 Elektrofag Gjeldende per

46 Medier og kommunikasjon
Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Gjeldende per

47 Naturbruk Gjeldende per

48 Restaurant- og matfag Service og samferdsel Gjeldende per

49 Teknikk og industriell produksjon
Gjeldende per

50 Teknikk og industriell produksjon
Gjeldende per

51 Mer informasjon Se nettstedet vilbli.no (åpner i løpet av november)
Spør rådgiver på skolen din Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk videregående skoler Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lykke til med valget ditt! Gjeldende per


Laste ned ppt "Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google