Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publiseringssituasjonen ved HF 2005-2010. Publiseringsanalysen 2010 Denne analysen gir en oversikt over publiseringssituasjonen ved HF i 2010. Den peker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publiseringssituasjonen ved HF 2005-2010. Publiseringsanalysen 2010 Denne analysen gir en oversikt over publiseringssituasjonen ved HF i 2010. Den peker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publiseringssituasjonen ved HF 2005-2010

2 Publiseringsanalysen 2010 Denne analysen gir en oversikt over publiseringssituasjonen ved HF i 2010. Den peker på noen trender på HF. Dette er ingen uttømmende analyse, men det gis et inntrykk av hvor mye og hvordan HFs ansatte publiserer. Samtlige tall i denne analysen er basert på DBH-tall (Database for statistikk om høyere utdanning). Der figurene baserer seg på årsverk er det benyttet tall for hele årsverk ved HF slik de er rapportert i DBH. Vitenskapelig publikasjoner gis poeng etter følgende skala: Nivå 1: Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler Nivå 2: Kanaler med høyest internasjonal prestisje. Inndelingen benyttes i KDs finansieringsmodell. Poeng pr publikasjonNivå 1Nivå 2 Artikler i vitenskapelige tidsskrift:13 Artikler i antologier:0,71 Monografier:58

3 Hovedtrekk 2005 - 2010 Nedgang fra 2009 Samlet tellende publisering faller med 2,9% Nivå-1-poeng faller med 17,4% Nivå-2-poeng øker med 25,5%

4 Flere publikasjoner Antallet økte med 12% totalt Nivå-2- publikasjoner 26,4% av alle tellende publikasjoner

5 Nivåfordeling 2010 56% av poengene er på nivå-1 Nivå-2- publikasjoner økte med 45%

6 Publikasjonskanaler i 2010 Tidsskriftartikler står for 57% av publiserings- poengene i 2010 (46% i 2009). Monografier for ca 18% (33%) av poengene og antologiartikler for omlag 24% (20%)av poengene.

7 Poeng etter publikasjonstype Poeng fra tidsskriftartikler fordelt 50/50 mellom nivåene Antologiartikler og monografier ca 64% på nivå 1

8 Færre monografier Kraftig fall i antall monografier på nivå 1 Marginal økning på nivå 2

9 Flere tidsskriftartikler Jevnt stigende tendens på nivå 1 Svakere utvikling på nivå 2

10 Flere antologiartikler Nedadgåend e trend på nivå 1 Svak stigning på nivå 2

11 Færre poeng pr publikasjon Nedadgåend e trend på nivå 2 Flatt på nivå 1

12 Instituttene

13 Instituttene 2010 Fordeling av publikasjonspoeng blant HFs institutter (Ibsensenteret holdt utenfor)

14 Poeng pr årsverk førstestilling 2005-10 IFIKK på linje med UiO i 2010 Resten under UiO.

15 Høye nivå-2-andeler Høyest i Roma og ved IFIKK Lavest ved IMV og IAKH

16 Andre fakulteter

17 Poeng pr årsverk førstestilling SV høyest. HF-UiO fler poeng pr førstestilling enn HF ved UiB og NTNU.


Laste ned ppt "Publiseringssituasjonen ved HF 2005-2010. Publiseringsanalysen 2010 Denne analysen gir en oversikt over publiseringssituasjonen ved HF i 2010. Den peker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google