Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energiforskning AS 1 Småskala energiløsninger til u-land? Radisson SAS Scandinavia 7.mars 2006 Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energiforskning AS 1 Småskala energiløsninger til u-land? Radisson SAS Scandinavia 7.mars 2006 Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energiforskning AS 1 Småskala energiløsninger til u-land? Radisson SAS Scandinavia 7.mars 2006 Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning petter.stoa@sintef.no Gode småskala løsninger kan eksporteres fra distrikst-Norge til u-land Petter Støa SINTEF Hva skjer når elektrisitet innføres i en afrikansk landsby? Tanja Winter Universitetet i Oslo Kritiske faktorer når energiteknologi skal eksporteres til u-land Jonas Sandgren SWECO Grøner

2 SINTEF Energiforskning AS 2 Budskap Ydmyk overfor en kompleks problemstilling Globaliseringens paradoks To situasjonsbeskrivelser Norge og fornybar energi 3. verden og kampen mot fattigdom Har vi en ”match”….? Hva må til? En ide til eget bruk

3 SINTEF Energiforskning AS 3 Globaliseringens paradoks WTO Norske bønder trenger beskyttelse Fattige bønder trenger et marked Markedsøkonomien anvendt globalt plasserer norske bønder og kollegaer fra den 3. verden som konkurrenter på samme arena Selvforsyning i konfrontasjon med fattigdomsbekjempelse Trenger det være sånn?

4 SINTEF Energiforskning AS 4 Energietterspørsel som bakteppe Velstandsutvikling = økning i energiforbruk Olje, kull og gass de primære kildene Kina og India driverne Etterspørselssuget vil holde energiprisene høye ”alle” energikilder vil bli lønnsomme ie; ingen enten eller, men behov for alle Energitilgang vil forsterke forskjellene på fattig og rik ie; dynamiske økonomier vil trekke til seg kapital og energi Afrika 13% av jordas befolkning bruker 3% av energien Står for 2% av industriproduksjonen og en inntekt på 15% av verdensgjennomsnittet Sør-Afrika 52% av produksjonen enda mer av forbruket 10% har nett-tilknytning (av ~800 mill) 12% av inntekten går til energi – mot 2% i OECD land

5 SINTEF Energiforskning AS 5 Norge og fornybar energi Situasjonsbeskrivelse Fornybar energi = distribuert småskala energi Solceller: Hytteanlegg -> bygningsintegrerte anlegg Bio: Tilfang/ prosessering/ produkter&tjenester/ bruk Småskala vannkraft Vind: Parker & enkeltstående Distribusjon: Planlegging & Drift -> integrering av distr.produksjon Sterke på teknologi og kunnskap Næring og produkter i utvikling God tilgang på kapital teknologi kompetanse kultur kunnskap næringsliv produkt Energiteknologien er global industri

6 SINTEF Energiforskning AS 6 3. verden og kampen mot fattigdom Situasjonsbeskrivelse Fattigdomsbekjempelse = bærekraftig energiforsyning Trenger Teknologi Kunnskap Kulturendring Forretningsforståelse Industriutvikling Kapital Må bygges skritt for skritt Kapitaltilgang Lokal forankring Lokal kompetanse Inntektsgrunnlag

7 SINTEF Energiforskning AS 7 Har vi en ”match”….? Kulturforståelse ? Deleiere Samarbeid Tjenestesalg Verdiskaping Handel Økt velferd ? Kompetansebygging: UoH&FoU Handelsavtaler Industribygging: Kapital Kompetanse Personell NTNU/SEfAS Distrikts Norge Distribuert energi: Vind/ Bio/ Sol Infrastruktur: Marked Produkt Tjenester Infrastruktur Norge Nepal/ afrikansk stat? bak-kanal? Internasjonal etterspørsel etter energi vil bare øke og økeEnergi&Miljø Stabile rammer

8 SINTEF Energiforskning AS 8 Har vi en ”match”….? Kompetans e Felles eid energiselskap Industri Inntekt Investere/ Eie Importere Selge Norge Partnerland Avtaler NFR Enova Innovasjon Norge Norad UD

9 SINTEF Energiforskning AS 9 Hva må til? …verden er full av venner, ikke fiender… Distribuert energi Produksjon/ Integrering/ Markedsplass/ Infrastruktur Et godt energiprodukt i distriktene i Norge er et godt produkt i den fattige verden Småskala/ lokalt forankret/ lite kapitalkrevende/ felles kultur?? Bygg allianser “bak ryggen” på de rike, de som går etter det største fortjenestene Lag samhandling mellom Innovasjon Norge/ Norad/ Forskningsrådet & “handelsdepartementene”

10 SINTEF Energiforskning AS 10 KU + Industri Kraftselskap Ide til Modell for utvikling av oppdragsforskning ved KU FOU – fond NEPAL ”BIP”-prosjekt: produktutvikling FOU – fond Norge FI/Univ Industri Følgemidler Veilede Støtte Bidra Følge opp Søke støtte til prosjekt Styringskomite: Deler ut midler Representater fra Nepal & Norge Fokus på lokal forretningsutvikling Utføre prosjekt


Laste ned ppt "SINTEF Energiforskning AS 1 Småskala energiløsninger til u-land? Radisson SAS Scandinavia 7.mars 2006 Forskningssjef Petter Støa, SINTEF Energiforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google