Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 12: Hume Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 12: Hume Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 12: Hume Narve Strand

2 Hume 1711-1776 Førte videre empirismens kunnskapskritikk
Tok oppgjør m/ kontraktteorien til Hobbes og Locke

3 Locke Mennesket et blankt ark (tabula rasa)
All kunnskap basert erfaringen Hvis IKKE: Tomme ord/begrep!

4 Hume All kunnskap stammer fra erfaringen (bevissthetsinnhold)
(2) ”Erfaring” = (a) Inntrykk (impressions) (b) Idéer (ideas) (3) Hvis ikke: Tomt begrep/meningsløs setning!

5 Eksempler meningsfulle utsagn (analytiske):
”2 + 2 = 4” ”Alle ungkarer er ugifte menn” ”Sitron er en frukt” Eksempler meningsfulle utsagn (syntetiske): ”Jupiter har 4 måner” ”Det regner ute”

6 Hva m/ ’Substans’? Tomt begrep!

7 ’Person’? Selvet en illusjon!

8 ’Årsak’? (1) Suksesjon (2) Nærhet tid og rom (3) Nødvendig sammenheng ALDRI erfaring (3) → Kun subjektiv forventning!

9 BILJARDKULER A A B B

10 ’Induksjon’? Ikke slutte fra: Framtid fra fortid Noen til alle Bevissthetsinnhold til tingene selv Ikke begrunne induksjon induktivt → Induktiv viten ikke begrunnes rasjonelt!

11 Alle utsagn som inneholder disse begrepene er meningsløse derfor:
F.eks. ”Alle ting har en årsak” ”Alle svaner er hvite” ”Kreft er skadelig” ”Alle mennesker er født m/ visse rettigheter”

12 Empirisme → Skeptisisme!
Ikke objektiv viten om verden egentlig

13 Verre: Siden ingen res cogitans, ingen sikker viten om meg selv engang!

14 Natural Belief I hverdagslivet antar vi likevel:
(1) Objektiv verden eksisterer uavhengig av oss (2) At den er slik den framstår for oss (3) At ting fortsette å oppføre seg slik de har gjort hittil

15 Praktisk Filosofi → Hele grunnlaget naturretten borte!
(1) Kan ikke bare slutte fra ”er” til ”bør” (2) Fra deskriptive til normative utsagn (feilslutning) (3) Fornuften ↔ ”er”, ikke ”bør” → Hele grunnlaget naturretten borte!

16 (1) ”Alle mennesker har lik verdi”
→ ”Alle mennesker bør behandles likt”? (2) ”Mord er galt” (3) ”Frihet er en grunnleggende verdi” (4) ”Lex iniusta non est lex”

17 Emotivisme 1-4 = basert følelsene → Ikke diskuteres rasjonelt
De kan framdeles være allmennmenneskelige Forholde oss upartisk og desinteressert → allmenmenneskelig og riktige dommer

18 Samfunn, Legitimitet, Lov
Naturgitte følelser basis samfunnsdannelse, ikke naturlige rettigheter Samfunnet mer holdt sammen av disse + kulturbestemte reaksjonsmønstre Lover og regler kun legitime i den grad samsvarer m/ disse

19 Oppsummering Hume bringer empirismen/kritikken rasjonalismen til sin logiske konklusjon Markerer slutten naturrettens dominans

20 Problem (1) EPISTEMOLOGI: Hvis ikke noen objektiv viten i streng forstand, blir ikke naturvitenskap subjektivt? (2) SAMFUNNSLÆRE: Mulig å være emotivist uten å bli subjektivist og relativist? Hvordan være upartisk da? Problematisk grunnlag rettigheter?!


Laste ned ppt "Forelesning 12: Hume Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google