Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk skredovervåking - lærdom og erfaringer fra arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk skredovervåking - lærdom og erfaringer fra arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk skredovervåking - lærdom og erfaringer fra arbeidet
Kort presentasjon ved Arnulf M. Elvevold

2 Typisk kystlandskap med bratte fjellsider og bebyggelse langs fjorden

3 Et interkommunalt samarbeid fra Lofoten til Nordkapp
Alta Loppa Balsfjord Lyngen Flakstad Måsøy Hammerfest Nordkapp Karlsøy Nordreisa Kåfjord – Gaívuotna Torsken Lenvik Tromsø Dessuten deltar Statens vegvesen

4 Hovedtrekkene i overvåkingsmodellen
Nordnorsk skredovervåking er tilslutta NGIs beredskapsopplegg. Overvåkinga omfatter 27 kartlagte områder fordelt på 14 kommuner. Lokale snøobservatører og utpekte kjentmenn i hvert av områdene. Observatørene rapporter hver morgen tilvekst og absolutt snødybde til Vervarslinga for Nord-Norge. Rapporterte snøverdier blir sammenholdt med meteorologiske data og prognoser. På forhand definerte varslingskriterier.

5 Hovedtrekkene i overvåkingsmodellen (forts.)
Dersom ett eller flere av kriteriene blir utløst, varsles NGI av vakthavende meteorolog. NGI utsteder skredfarevarsler etter den internasjonale fareskalaen. Varslene distribueres uten opphold til de berørte politidistriktene, Statens vegvesen og til koordinator. Ved faregrad 4 eller høyere blir også 110-sentralen varsla. En finkalibra overvåkingsmodell som gir grunnlag for konkret oppfølging av områdene som inngår i programmet.

6 Overvåking av snøskredfare i de mest populære fjellområdene i Tromsø-regionen
Sterkt voksende segment i norsk vinterturisme. Det skredfaglige og meteorologiske grunnlaget er i stor grad etablert. Den operative og administrative kompetansen er i hovedsak til stede. Først og fremst avhengig av flere vindmålinger og snødata fra høyereliggende områder. Et mulig norsk pilotprosjekt - på linje med det en finner i alpelandene


Laste ned ppt "Nordnorsk skredovervåking - lærdom og erfaringer fra arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google