Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF10601 Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF10601 Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 INF10601 Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud

2 INF10602 Ennå litt mer detaljer: IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller

3 INF10603 Internett “Best-effort” overføring Internett Nett IP Nett IP

4 INF10604 IP tjeneste-modellen forbindelsesfri transport (datagram transport) et IP-datagram er ende-til-ende invariant “ best-effort ” overf ø ring – ingen garanti for vellykket overf ø ring: pakker kan bli borte (sjekksumfeil & rutefeil) pakker kan komme frem i gal rekkef ø lge pakker kan dupliseres pakker kan forsinkes unormalt

5 INF10605 Formatet til IP-hodet Vers. Hlen TOS Length Ident Flags Offset TTL Proto Checksum SourceAddr DestinationAddr 4 4 8 16 Opsions (variable) Pad Data

6 INF10606 Formatet til IP-hode Version (4): = 4 Hlen (4): antall 32-bits ord i IP hode TOS (8): tjeneste type (type of service)(lite brukt) Length (16): antall bytes, inkludert hode Ident (16): sekvensno. for dette datagrammet Flags/Offset (16): benyttes ved fragmentering Protocol (8): demux nøkkel (TCP=6, UDP=17) Checksum (16): checksum av hele hode DestAddr & SourceAddr (32)

7 INF10607 IP addresses and hostnames Hostnames –More exactly fully qualified host names –Look like niu.ifi.uio.no Host niu In subdomain ifi, Institutt for Informatik In domain uio, Universitet i Oslo In top level domain no, Norway Who decided this? –.no- IANA gave it to Uninett (”Internet Assigned Numbers Authority”) –.uio- Uninett gave it to UiO –.ifi- USIT, UiO’s drift, gave it to IFI –niu- IFI drift gave it to the machine

8 INF10608 Adressestrukturer (IPv4) formatet; 32 bit (4 oktetter): uten struktur  problematisk ruting – globalt unike adresser – hierarkisk: nettverks-id + vert-id 0 nett vert 10 nett vert 110 nett vert 24 16 8 Klasse A Klasse B Klasse C Dot notasjon: 129.240.68.88

9 INF10609 Adressestrukturer (IPv4) 1110 Multicast Klasse D 224.0.0.1 adresserer alle systemer i et LAN 224.0.0.2 adresserer alle rutere i et LAN 224.0.0.5 adresserer alle OSPF-rutere i et LAN

10 INF106010 Subnetting Nett 1 : 129.240.0.0 Destin-addr: 129.240.002.35 subnett 1: 129.240.1.0 Nett-maske = 255.255.255.0 subnett 2: 129.240.2.0 subnett 3: 129.240.3.0 129.240.002.35 & 255.255.255.0 --> 129.240.002.0 subnetting innfører et nytt adressenivå nett-masken identifiserer subnett-adressen subnett er bare synlige innenfor lokalområdet det er fullt mulig med flere subnett på samme fysiske nett

11 INF106011 Tilbakeblikk OSI Referansemodellen: –lagdelt / abstraksjonslag –et lag bygger på laget under og tilbyr en verdiøket tjeneste A B 23 5 Kommunikasjonsmedium Link Fysisk Link Fysisk Nett Ende-til-ende Transport

12 INF106012 Transportlaget; egenskaper Det nederste laget i referansemodellen med ende-til- ende kontroll Transportlaget er hjertet i kommunikasjonen – st å r som garantist for p å litelighet Transportlaget fjerner den siste rest av nettavhengighet Transport Ende-til-ende Datanett

13 INF106013 Grunnleggende transport-protokoll problemer For at transport-protokollen skal kunne garantere pålitelighet, må den kunne takle de verst tenkelige situasjoner Pålitelig etablering av en forbindelse: Skille mellom gamle og nye instanser av en forbindelse ”kræsj”-problematikker Pålitelig nedkopling av en forbindelse: Uten tap av data Halvt åpne forbindelser Flyt-kontroll Ende-til-ende maskin Maskin-til-nett ”kræsj”-problemer

14 INF106014 Internett arkitekturen FTPHTTP NVTFTP TCP UDP Nett 1 Nett 2 Nett 3 IP Applikasjon Transport Internet Nettverk ICMP ARP

15 INF106015 Pålitelig byte-strøm TCP (Transmission Control Protocol)

16 INF106016 Funksjoner TCP yforbindelses-orientert  st ø tter en oktett-str ø m mellom to prosesser yfull dupleks yflyt-kontroll  hindrer sender å oversv ø mme mottaker ydemultipleksing ymetnings-kontroll  hindrer sender å oversv ø mme nettet

17 INF106017 Segment format SrcPort DestPort SequenceNum Acknowledgement HdrLen 0 Flags Adv.Window CheckSum UrgPointer Options (variable) Data Flags: SYN FIN ACK RESET PUSH URG Pseudo-header Checksum: pseudo header + tcp header + data

18 INF106018 ”Upålitelig” overføring UDP (User Datagram Protocol)

19 INF106019 Enkel multiplekser/ demultiplekser (UDP) tilbyr multipleksing og demultipleksing ved hjelp av “Service aksess punkter” kalt porter; SrcPort DestPort Checksum Length Data Pseudo-hode ingen flytkontroll; tjener-siden lytter på velkjente porter checksum: valgbar Src-address Dest-address 0 Protocol Length

20 INF106020 UDP Standard overf ø ringskvalitet forbindelsesfri transport (datagram transport) “ best-effort ” overf ø ring – ingen garanti for vellykket overf ø ring: pakker kan bli borte (sjekksumfeil & rutefeil) pakker kan komme frem i gal rekkef ø lge pakker kan dupliseres pakker kan forsinkes unormalt

21 INF106021 System arkitektur Komm. Prog. vare Disk Tjener Komm. Prog. vare Disk BrukerBruker Klient LAN Internett Navne tjener

22 INF106022 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same host, two processes communicate with interprocess communication defined by the OS. Processes running in different hosts communicate with an application-layer protocol A user agent is an interface between the user and the network application.  Web:browser  E-mail: mail reader  streaming audio/video: media player

23 INF106023 Vanlige applikasjons-behov ygarantere avlevering av pakker  tillate vilk å rlige pakkest ø rrelser yavlevere pakker i riktig sekvens yavlevere kun en kopi av hver pakke ysynkronisere samarbeidende prosesser til hverandre  ut ø ver flytkontroll  st ø tte mange applikasjonsprosesser i hver vert

24 INF106024 Oktett-strøm mellom applikasjonsprosesser send buffer TCP Applik. pros Segm. 3 Segm. 2Segm. 1 receive buffer TCP Applik. pros

25 INF106025 Funksjonelle behov applikasjonsprosessenes behov: – navning av maskiner og tjenester – konvertering av navn til addresser – tilgang til kommunikasjonstjenesten (API): service aksess punkt (SAP); virtuelt tilknytningspunkt mellom applikasjonsprosess og komm.hierarkiet etablering, bruk, og nedkopling av forbindelser spesifisere kvalitets-krav

26 INF106026 Overf ø rings-syntaks inhomogene ende-systemer – ulik hardware – ulike operativsystemer – ulike programerings-spr å k kommunikasjonen over nettet m å foreg å i en syntaks som begge sider oppfatter p å samme m å ten

27 INF106027 Eksempel; hardwareforskjeller 00000010 00010001 00100010 0111111001111110 00100010 00010001 00000010 Big-endians Small-endians Byte 1Byte 4 Integerverdien 34.677.374 Mest signif.Minst signif. Mest signifik.Minst signifik.

28 INF106028 Overf ø ringssyntaks Presentasjons koding Applik. data Presentasjons dekoding Pakke 1Pakke 2Pakke 3 Data må overføres i en overføringssyntaks som begge sider oppfatter på samme måte!

29 INF106029 Marshalling/serialisering Serialisering Applikasjonens datastruktur Marshalling konvertering serialisering innpakking

30 INF106030 ASN.1 eksempler Integer > 65 535 32-bits maskin; representert i et 32-bits ord 16-bits maskin; representert i to 16-bits ord Hver datatype kodes ved overføring: Type Lengde Verdi Primitive typer: Bolean Integer Bit streng Oktett streng Null Objekt ID Objekt deskrip. Real Struktur typer INT 4 B1 B2 B3 B4 Type lengde type lengde verdi type lengde verdi

31 INF106031 Remote Procedure Call (RPC) stub transp net Client proc export import Directory(Name) Server (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Server Client

32 INF106032 The Web: the http protocol http: hypertext transfer protocol Web ’ s application layer protocol client/server model –client: browser that requests, receives, “ displays ” Web objects –server: Web server sends objects in response to requests http1.0: RFC 1945 http1.1: RFC 2068 PC running Explorer Server running NCSA Web server Mac running Navigator http request http response Port 80 is default for http server.

33 INF106033 The http protocol: more http is “ stateless ” server maintains no information about past client requests

34 INF106034 Email delivery

35 INF106035 Noen viktige begreper databit samles i pakker (1000  10.000 bit) noder eller pakke-svitsjer – mellom-lagring og fremsending – asynkron kommunikasjon – virtuelle linjer eller datagram – minst to linjer ut fra hver node endesystemer med et stort antall tjenester

36 INF106036 Viktige funksjoner Viktige og n ø dvendige funksjoner – adressering, ruting, og fremsending – deteksjon og korreksjon av feil – ende-til-ende p å litelighet – metningskontroll – multicasting – overf ø ringskvalitet


Laste ned ppt "INF10601 Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google